| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.168.209 (lg) / ec2-34-204-168-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:a8d1::22cc:a8d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Axione-AS AS31167

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31167
as-name:    Axione-AS
org:      ORG-AA30-RIPE
remarks:    -
remarks:    PeeringDB : http://as31167.peeringdb.com
remarks:    -
remarks:    =======================================================
remarks:    = IPv4 Transit =
remarks:    =======================================================
remarks:    Opentransit
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
remarks:    -
remarks:    Zayo
import:     from AS8218 accept ANY
export:     to AS8218 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
remarks:    -
remarks:    =======================================================
remarks:    = IPv4 Peering =
remarks:    =======================================================
remarks:    -
remarks:    -------------------- France-IX RS ---------------------
remarks:    - peering policy open
remarks:    -
remarks:    ---------------------- France-IX ----------------------
import:     from AS5410 accept AS5410
export:     to AS5410 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
import:     from AS8075 accept AS8075
export:     to AS8075 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
import:     from AS16276 accept AS16276
export:     to AS16276 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
import:     from AS4589 accept AS4589
export:     to AS4589 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
remarks:    -
remarks:    -------------------- EQUINIX RS ----------------------
remarks:    - peering policy open
remarks:    -
remarks:    ---------------------- EQUINIX -----------------------
import:     from AS24115 accept AS24115
export:     to AS24115 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
import:     from AS15557 accept AS15557
export:     to AS15557 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
import:     from AS32934 accept AS32934
export:     to AS32934 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
import:     from AS16276 accept AS16276
export:     to AS16276 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
import:     from AS6939 accept AS6939
export:     to AS6939 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
import:     from AS13335 accept AS13335
export:     to AS13335 announce AS-AXIONE-CUSTOMERS
remarks:    -
remarks:    =======================================================
remarks:    | IPv4 Customers |
remarks:    =======================================================
remarks:    -
import:     from AS-AXIONE-CUSTOMERS accept <^ AS-AXIONE-CUSTOMERS+$>
export:     to AS-AXIONE-CUSTOMERS announce ANY
remarks:    -
admin-c:    AA2904-RIPE
tech-c:     AA2904-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     mnt-axione
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-03-12T09:01:43Z
last-modified: 2019-09-24T08:55:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AA30-RIPE
org-name:    AXIONE S.A.S.
org-type:    LIR
address:    130, bd camelinat
address:    92240
address:    Malakoff
address:    FRANCE
phone:     +33 1 72 33 93 00
fax-no:     +33 1 46 54 04 78
admin-c:    CP143-RIPE
admin-c:    TF917-RIPE
admin-c:    EV3133-RIPE
admin-c:    NN2692-RIPE
admin-c:    NA2004-RIPE
abuse-c:    AR15193-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    mnt-axione
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-axione
created:    2004-04-17T11:21:10Z
last-modified: 2019-07-30T11:17:38Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Axione Admin
address:    130 bd Camelinat
address:    92240 Malakoff
address:    France
admin-c:    NA2004-RIPE
admin-c:    TF917-RIPE
admin-c:    CP143-RIPE
admin-c:    EV3133-RIPE
admin-c:    NN2692-RIPE
tech-c:     TF917-RIPE
tech-c:     NA2004-RIPE
tech-c:     CP143-RIPE
tech-c:     EV3133-RIPE
tech-c:     NN2692-RIPE
nic-hdl:    AA2904-RIPE
mnt-by:     mnt-axione
created:    2004-03-09T11:11:00Z
last-modified: 2019-07-30T11:14:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]