| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EBNER-AS AS31146

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31146
as-name:    EBNER-AS
org:      ORG-EIG4-RIPE
import:     from AS8437 accept any
export:     to AS8437 announce any
export:     to AS21013 announce any
import:     from AS8514 accept any
import:     from AS21013 accept any
import:     from AS35369 accept any
export:     to AS8514 announce any
export:     to AS35369 announce AS31146
admin-c:    HH7277-RIPE
tech-c:     HR3874-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     EBNER-MNT
mnt-by:     ITANDTEL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-03-09T13:33:54Z
last-modified: 2020-02-18T07:17:04Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-iEWA1-RIPE

organisation:  ORG-EIG4-RIPE
org-name:    Ebner Industrieofenbau Ges.m.b.H.
org-type:    OTHER
address:    Ruflingerstrasse 111
address:    A-4060 Leonding
abuse-c:    AR29689-RIPE
mnt-ref:    ITANDTEL-MNT
mnt-by:     EBNER-MNT
mnt-by:     ITANDTEL-MNT
created:    2010-11-02T09:23:46Z
last-modified: 2020-02-26T08:44:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Horst Hochmuth
address:    A-4060 Leonding, Ebner Platz 1
phone:     +43 664 8187460
nic-hdl:    HH7277-RIPE
mnt-by:     EBNER-MNT
created:    2019-11-11T05:50:46Z
last-modified: 2019-11-11T05:57:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Hinterberger Rene
address:    A-4060 Leonding, Ebner Platz 1
phone:     +43 50 4883053
nic-hdl:    HR3874-RIPE
mnt-by:     EBNER-MNT
created:    2019-11-11T05:52:18Z
last-modified: 2019-11-11T05:58:47Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]