| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SIBTEL-AS AS31112

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31112
as-name:    SIBTEL-AS
org:      ORG-Tc5-RIPE
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS-SIBTEL-TMN
import:     from AS35400 accept ANY
export:     to AS35400 announce AS-SIBTEL-TMN
import:     from AS34038 accept AS34038
export:     to AS34038 announce AS-SIBTEL-TMN
import:     from AS9049 accept AS-TMN
export:     to AS9049 announce AS-SIBTEL-TMN
import:     from AS15493 accept AS-RUSCOMP
export:     to AS15493 announce AS-SIBTEL-TMN
import:     from AS12685 accept AS-SIBITEX
export:     to AS12685 announce AS-SIBTEL-TMN
import:     from AS197392 accept AS197392
export:     to AS197392 announce ANY
import:     from AS204298 accept AS204298
export:     to AS204298 announce ANY
admin-c:    PA1939-RIPE
tech-c:     PA1939-RIPE
tech-c:     BP701-RIPE
admin-c:    BP701-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SIBTEL
created:    2004-03-02T10:57:37Z
last-modified: 2018-09-04T10:01:08Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Tc5-RIPE
org-name:    Siberian Telecommunications Ltd.
org-type:    LIR
address:    Permyakova 3b, 216
address:    625013
address:    Tyumen, Tyumen region
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +73452593006
fax-no:     +73452593006
abuse-c:    AR16921-RIPE
admin-c:    PA1939-RIPE
admin-c:    BP701-RIPE
mnt-ref:    SIBTEL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SIBTEL
created:    2004-04-17T11:58:28Z
last-modified: 2016-10-22T09:35:18Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bulashev Pavel
address:    Russian Federation, Tyumen, Permyakova 3b
phone:     +73452683548
nic-hdl:    BP701-RIPE
created:    2010-03-10T05:06:32Z
last-modified: 2016-10-20T07:23:30Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     PALCOM

person:     Podworko Alexander
address:    Russian Federation, Tyumen, Permyakova 3b
phone:     +73452683548
nic-hdl:    PA1939-RIPE
mnt-by:     PALCOM
created:    2004-08-10T09:00:37Z
last-modified: 2017-04-06T12:39:00Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]