| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.205.144 (lg) / ec2-3-237-205-144.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:cd90::3ed:cd90 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GUGiK-AS AS31105

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31105
as-name:    GUGiK-AS
org:      ORG-GUGi1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS12743 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS31105
export:     to AS12743 announce AS31105
admin-c:    PE435-RIPE
tech-c:     ML7877-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TPNET
mnt-by:     GUGiK-MNT
created:    2007-09-07T08:35:57Z
last-modified: 2018-10-11T09:39:59Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PT1-RIPE

organisation:  ORG-GUGi1-RIPE
org-name:    Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
org-type:    OTHER
address:    Wspolna 2
address:    00-926 Warszawa
address:    Poland
abuse-c:    AR24561-RIPE
mnt-ref:    TPNET
mnt-ref:    GUGiK-MNT
mnt-by:     TPNET
mnt-by:     GUGiK-MNT
created:    2007-08-30T11:52:51Z
last-modified: 2014-11-17T16:43:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marcin Leonczyk
address:    Glowny Urzad Geodezji i Kartografii
address:    ul. Wspolna 2
address:    00-926 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 6618017
nic-hdl:    ML7877-RIPE
mnt-by:     TPNET
created:    2007-08-30T12:41:43Z
last-modified: 2009-04-23T08:02:04Z
source:     RIPE

person:     Piotr Ekes
address:    GUGiK
address:    ul. Wspolna 2
address:    00-926 Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48 22 7375433
nic-hdl:    PE435-RIPE
mnt-by:     GUGiK-MNT
created:    2007-08-30T12:41:43Z
last-modified: 2008-04-16T11:35:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]