| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  Telepoint AS31083

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31083
as-name:    Telepoint
org:      ORG-TL295-RIPE
import:     from AS57344 action pref=100; accept ANY
export:     to AS57344 announce AS-31083
import:     from AS3257 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-31083
import:     from AS6762 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6762 announce AS-31083
import:     from AS1273 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1273 announce AS-31083
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-31083
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-31083
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-31083
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-31083
import:     from AS3491 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3491 announce AS-31083
import:     from AS12956 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12956 announce AS-31083
admin-c:    AZ3665-RIPE
tech-c:     MG14705-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MNT-LIR-BG
mnt-by:     AZ39139-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-02-24T11:02:17Z
last-modified: 2022-02-24T03:08:27Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-LE44-RIPE

organisation:  ORG-TL295-RIPE
org-name:    Telepoint Ltd
org-type:    OTHER
address:    Telepoint Ltd
address:    Andon Zlatev
address:    122 Ovche Pole Str., floor 3
address:    1303
address:    Sofia
address:    BULGARIA
admin-c:    AZ3665-RIPE
tech-c:     MG14705-RIPE
abuse-c:    TD3544-RIPE
mnt-ref:    MNT-LIR-BG
mnt-by:     MNT-LIR-BG
created:    2014-03-21T13:30:19Z
last-modified: 2016-12-01T14:12:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andon Zlatev
address:    122 Ovche pole str.
address:    Sofia, Bulgaria
phone:     +35924903211
nic-hdl:    AZ3665-RIPE
mnt-by:     AZ39139-MNT
created:    2011-08-26T10:12:25Z
last-modified: 2012-03-07T13:11:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Milen Goranov
address:    122 Ovche pole str.
address:    Sofia, Bulgaria
phone:     +35924903211
nic-hdl:    MG14705-RIPE
mnt-by:     MNT-TELEHOUSE-BG
created:    2011-08-31T15:58:30Z
last-modified: 2011-08-31T15:58:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]