| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 75.101.243.64 (lg) / ec2-75-101-243-64.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:4b65:f340::4b65:f340 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  netsign AS31078

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31078
as-name:    netsign
org:      ORG-AS801-RIPE
remarks:
remarks:    # IPv4 Upstreams
remarks:    -- KPN
import:     from AS286 accept ANY
export:     to AS286 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- euNetworks
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS-NETSIGN
export:     to AS13237 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:
remarks:    # IPv6 Upstreams
remarks:    -- KPN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- euNetworks
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 announce AS-NETSIGN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:
remarks:    # IPv4 Downstreams
remarks:    -- ECIX Berlin Services
import:     from AS201785 accept AS201785
export:     to AS201785 announce ANY
remarks:    -- Open7
import:     from AS208262 accept AS208262
export:     to AS208262 announce ANY
remarks:    -- Networktown-AS
import:     from AS50575 accept AS50575
export:     to AS50575 announce ANY
remarks:    -- AS31010 DTH
import:     from AS31010 accept AS31010
export:     to AS31010 announce ANY
remarks:
remarks:    # IPv6 Downstreams
remarks:    -- ECIX Berlin Services
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201785 accept AS201785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201785 announce ANY
remarks:    -- Networktown Services
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50575 accept AS-NETWORKTOWN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50575 announce ANY
remarks:    -- Open7
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208262 accept AS208262
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208262 accept AS208262 AS41948
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208262 announce ANY
remarks:    -- AS31010 DTH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31010 accept AS31010
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31010 announce ANY
remarks:
remarks:    # IPv4 ECIX Peers
remarks:    -- Routeserver
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-BER
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-DUS
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-FRA
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-HAM
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-MUC
export:     to AS9033 announce AS-NETSIGN
export:     to AS9033 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    -- Hansenet DUS/BER
import:     from AS13184 accept AS-HANSENET
export:     to AS13184 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- Vodafone DUS
import:     from AS34419 accept AS-VODAFONE
export:     to AS34419 announce AS-NETSIGN
remarks:
remarks:    # IPv6 ECIX Peers
remarks:    -- Routeserver
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-BER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-DUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-FRA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-HAM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-MUC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9033 announce AS-NETSIGN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9033 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    -- HanseNet DUS/BER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13184 accept AS-HANSENET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13184 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-NETSIGN
remarks:
remarks:    # IPv4 AMS-IX Peers
remarks:    -- Routeserver
import:     from AS6777 accept AS-AMS-IX-RS-SETS AND NOT <^[AS2906]>
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:1103 }; announce AS-NETSIGN
export:     to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:1103 }; announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    -- XS4ALL
import:     from AS3265 accept AS-ACCESSFORALL
export:     to AS3265 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- 1&1
import:     from AS8560 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- BIT BV
import:     from AS12859 accept AS-BIT
export:     to AS12859 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- Amazon
import:     from AS16509 accept AS-AMAZON
export:     to AS16509 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- BroadbandONE
import:     from AS19151 accept AS-BBOI
export:     to AS19151 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- Akamai
import:     from AS20940 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- I3D
import:     from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
export:     to AS49544 announce AS-NETSIGN
remarks:
remarks:    # IPv6 AMS-IX Peers
remarks:    -- Routeserver
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6777 accept AS-AMS-IX-RS-SETS-V6 AND NOT <^[AS2906]>
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:1103 }; announce AS-NETSIGN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6777 action community .= { 6777:6777, 6777:1103 }; announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    -- XS4ALL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3265 accept AS-ACCESSFORALL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3265 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- 1&1
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8560 accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8560 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- BIT BV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12859 accept AS-BIT6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12859 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- BroadbandONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS19151 accept AS-BBOI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS19151 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- Akamai
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 announce AS-NETSIGN
remarks:    -- I3D
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 announce AS-NETSIGN
remarks:
remarks:    # Peering Details
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    | AS31078 AS-Macro: AS-NETSIGN |
remarks:    | Please send peering requests topeering@netsign.net |
remarks:    | In case of technical problems |
remarks:    | please drop a mail or give us a call |
remarks:    | noc@netsign.net - +49 30 8149 55 00 |
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:    |IXP |IPv4 |IPv6 |
remarks:    |---------------|---------------|-------------------------------|
remarks:    |ECIX BER |194.9.117.4 |2001:7F8:8:5:0:7966:0:1 |
remarks:    |ECIX DUS |194.146.118.31 |2001:7F8:8::7966:0:1 |
remarks:    |ECIX HAM |193.42.155.9 |2001:7F8:8:10:0:7966:0:1 |
remarks:    |ECIX MUC |194.59.190.64 |2001:7f8:2c:1000:0:7966:0:1 |
remarks:    |ECIX FRA |62.69.146.10 |2001:7f8:8:20:0:7966:0:1 |
remarks:    |AMS-IX |195.69.146.64 |2001:7f8:1::A503:1078:1 |
remarks:    -----------------------------------------------------------------
remarks:
admin-c:    ASE7
tech-c:     NTWN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETWORKTOWN-MNT
created:    2004-02-23T12:50:53Z
last-modified: 2020-11-10T10:51:11Z
source:     RIPE
remarks:    ****************************
remarks:    * THIS OBJECT IS MODIFIED
remarks:    * Please note that all data that is generally regarded as personal
remarks:    * data has been removed from this object.
remarks:    * To view the original object, please query the RIPE Database at:
remarks:    * http://www.ripe.net/whois
remarks:    ****************************

organisation:  ORG-AS801-RIPE
org-name:    Alexej Senderkin
org-type:    LIR
address:    An der Rudower Hhe 34
address:    12355
address:    Berlin
address:    GERMANY
admin-c:    ASE7
tech-c:     NTWN1-RIPE
abuse-c:    NTWA1-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETWORKTOWN-MNT
created:    2019-08-30T07:52:57Z
last-modified: 2019-09-25T09:43:57Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +4930233219535
mnt-ref:    NETWORKTOWN-MNT

role:      Networktown Guardian
address:    Alex Senderkin
        An der Rudower Hoehe 34
        12355 Berlin
        DE
admin-c:    ASE7
tech-c:     ASE7
nic-hdl:    NTWN1-RIPE
mnt-by:     NETWORKTOWN-MNT
created:    2019-03-18T22:11:57Z
last-modified: 2019-03-18T22:11:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Senderkin
address:    An der Rudower Hoehe 34
        12355 Berlin
        DE
phone:     +49 30 8149 5500
remarks:    PGP public key certificate object: PGPKEY-B14D51DD
nic-hdl:    ASE7
mnt-by:     NETWORKTOWN-MNT
created:    2015-08-22T11:05:54Z
last-modified: 2019-03-19T09:50:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]