| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.16.210 (lg) / ec2-3-237-16-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:10d2::3ed:10d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETWORKTOWN-AS AS31078

as-block:    AS31066 - AS31244
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31078
as-name:    NETWORKTOWN-AS
org:      ORG-AS801-RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    -- euNetworks IPv4
import:     from AS13237 accept ANY
export:     to AS13237 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    -- euNetworks IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13237 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13237 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    -- BCIX IPv4
import:     from AS16374 accept AS-BCIX-RS
export:     to AS16374 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    -- BCIX IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16374 accept AS-BCIX-RS
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16374 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    -- UM IPv4
import:     from AS48173 accept ANY
export:     to AS48173 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    -- UM IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48173 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48173 announce AS-NETWORKTOWN
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS201785 accept AS201785
export:     to AS201785 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS201785 accept AS201785
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS201785 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    -- Open7 IPv4
import:     from AS208262 accept AS208262
export:     to AS208262 announce ANY
remarks:    -- Open7 IPv6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208262 accept AS208262
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208262 accept AS208262 AS41948
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208262 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    -- Networktown-AS
import:     from AS50575 accept AS50575
export:     to AS50575 announce ANY
remarks:    -- Networktown Services
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50575 accept AS50575
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50575 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    -- AS31010 DTH
import:     from AS31010 accept AS31010
export:     to AS31010 announce ANY
remarks:    -- AS31010 DTH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31010 accept AS31010
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31010 announce ANY
remarks:    ---------------------------------------------------
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-BER
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-DUS
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-FRA
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-HAM
import:     from AS9033 accept AS-ECIX-MUC
export:     to AS9033 announce AS-NETWORKTOWN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-BER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-DUS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-FRA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-HAM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX-MUC
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9033 announce AS-NETWORKTOWN
admin-c:    ASE7
tech-c:     NTWN1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETWORKTOWN-MNT
created:    2004-02-23T12:50:53Z
last-modified: 2021-02-18T07:48:53Z
source:     RIPE
remarks:    ****************************
remarks:    * THIS OBJECT IS MODIFIED
remarks:    * Please note that all data that is generally regarded as personal
remarks:    * data has been removed from this object.
remarks:    * To view the original object, please query the RIPE Database at:
remarks:    * http://www.ripe.net/whois
remarks:    ****************************

organisation:  ORG-AS801-RIPE
org-name:    Alexej Senderkin
country:    DE
org-type:    LIR
address:    An der Rudower Hhe 34
address:    12355
address:    Berlin
address:    GERMANY
phone:     +4930233219535
admin-c:    ASE7
tech-c:     NTWN1-RIPE
abuse-c:    NTWA1-RIPE
mnt-ref:    NETWORKTOWN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETWORKTOWN-MNT
created:    2019-08-30T07:52:57Z
last-modified: 2020-12-16T13:37:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Networktown Guardian
address:    Alex Senderkin
        An der Rudower Hoehe 34
        12355 Berlin
        DE
admin-c:    ASE7
tech-c:     ASE7
nic-hdl:    NTWN1-RIPE
mnt-by:     NETWORKTOWN-MNT
created:    2019-03-18T22:11:57Z
last-modified: 2019-03-18T22:11:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alex Senderkin
address:    An der Rudower Hoehe 34
        12355 Berlin
        DE
phone:     +49 30 8149 5500
remarks:    PGP public key certificate object: PGPKEY-B14D51DD
nic-hdl:    ASE7
mnt-by:     NETWORKTOWN-MNT
created:    2015-08-22T11:05:54Z
last-modified: 2019-03-19T09:50:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]