| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DCM-AS AS31012

as-block:    AS31000 - AS31064
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS31012
as-name:    DCM-AS
descr:     Vipnet d.o.o.
org:      ORG-VGd1-RIPE
remarks:
remarks:    Upstream providers
remarks:
import:     from AS15994 accept ANY
export:     to AS15994 announce AS-DCM-ASSET
remarks:
descr:     ===========================
admin-c:    VIP7-RIPE
tech-c:     VIP7-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS12810-MNT
created:    2004-02-04T16:54:41Z
last-modified: 2018-09-04T10:00:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VGd1-RIPE
org-name:    A1 Hrvatska d.o.o.
country:    HR
org-type:    LIR
address:    Vrtni put 1
address:    10000
address:    Zagreb
address:    CROATIA
phone:     +385 1 4691 091
admin-c:    VIP7-RIPE
admin-c:    VR727-RIPE
admin-c:    MK8781-RIPE
mnt-ref:    AS12810-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS12810-MNT
abuse-c:    VIP7-RIPE
tech-c:     MK8781-RIPE
tech-c:     VR727-RIPE
created:    2004-04-17T11:25:39Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:07Z
source:     RIPE # Filtered

role:      A1 Hrvatska contacts
address:    A1 Hrvatska d.o.o.
address:    TND department
address:    Vrtni put 1
address:    10000 Zagreb
address:    Croatia (Hrvatska)
abuse-mailbox: abuse@A1net.hr
remarks:    ****************************
remarks:    In case of abuse,
remarks:    please be advised to contact
remarks:    abuse@A1net.hr
remarks:    ****************************
admin-c:    MK8781-RIPE
tech-c:     VH342-RIPE
tech-c:     VR727-RIPE
tech-c:     SM6081-RIPE
tech-c:     MJ3039-RIPE
tech-c:     MK8781-RIPE
nic-hdl:    VIP7-RIPE
mnt-by:     AS12810-MNT
created:    2003-08-28T08:01:09Z
last-modified: 2018-11-26T12:10:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]