| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HSS-MOO-AS AS30981

as-block:    AS30981 - AS30981
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30981
as-name:    HSS-MOO-AS
org:      ORG-HSSF1-RIPE
remarks:    ********************************************************
remarks:    Peering with Upstream Provider
remarks:    ********************************************************
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS30981
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS30981
remarks:    ********************************************************
remarks:    Peering with HSS Customers
remarks:    ********************************************************
import:     from AS31452 accept ANY
export:     to AS31452 announce AS30981
import:     from AS39308 accept ANY
export:     to AS39308 announce AS30981
import:     from AS25550 accept ANY
export:     to AS25550 announce AS30981
import:     from AS9051 accept ANY
export:     to AS9051 announce AS30981
import:     from AS3225 accept ANY
export:     to AS3225 announce AS30981
import:     from AS42586 accept ANY
export:     to AS42586 announce ANY
import:     from AS57417 accept ANY
export:     to AS57417 announce ANY
admin-c:    MS3339-RIPE
tech-c:     MA2056-RIPE
tech-c:     NOC23-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HSS-MNT
created:    2004-03-01T15:44:25Z
last-modified: 2023-09-08T19:21:56Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-HSSF1-RIPE
org-name:    Horizonsat FZ LLC
country:    AE
org-type:    LIR
address:    Office No.304,EIB 04 Star Holding Building
        Dubai Internet city
address:    123
address:    Dubai
address:    UNITED ARAB EMIRATES
phone:     +97143915122
fax-no:     +97143912906
admin-c:    NOC23-RIPE
admin-c:    MS3339-RIPE
admin-c:    MA2056-RIPE
mnt-ref:    HSS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HSS-MNT
abuse-c:    RA7040-RIPE
geoloc:     25.16 55.18
created:    2004-04-17T12:01:30Z
last-modified: 2022-11-09T11:56:47Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mohammed Ali
address:    P.O Box 502343
address:    Horizon Satellite Services
address:    Zee Tower
address:    Office No.406
address:    Dubai Media City, Dubai UAE
phone:     +971 4 3915122
fax-no:     +971 4 3912906
nic-hdl:    MA2056-RIPE
created:    2003-07-17T08:45:58Z
last-modified: 2016-01-05T14:57:27Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     HSS-MNT

person:     Mohammed Subair
address:    Horizon Satellite Services
address:    P.O Box 502343
address:    Zee Tower
address:    Office No. 406
address:    Dubai Media City, Dubai, UAE
phone:     +971 4 3915122
fax-no:     +971 4 3912906
nic-hdl:    MS3339-RIPE
created:    2003-07-17T08:45:56Z
last-modified: 2014-03-10T12:33:58Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     HSS-MNT

person:     Network Operation Centre
address:    Horizonsat
phone:     +971 4 3915133
fax-no:     +971 4 3912906
nic-hdl:    NOC23-RIPE
created:    2004-09-15T07:31:24Z
last-modified: 2014-03-10T12:33:19Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     HSS-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]