| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZOL-AS AS30969

as-block:    AS30897 - AS30979
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30969
as-name:    ZOL-AS
org:      ORG-ZO2-RIPE
admin-c:    DB2290-RIPE
tech-c:     DB2290-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SV-MNT
created:    2011-03-17T10:10:08Z
last-modified: 2018-09-04T10:59:55Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-SGN1-RIPE

organisation:  ORG-ZO2-RIPE
org-name:    Zimbabwe Online (Private) Ltd.
org-type:    OTHER
address:    ZOL Head Office, 3rd Floor, Green Bridge, Eastgate
address:    Harare
address:    Zimbabwe
phone:     +2634702308
abuse-c:    AC32685-RIPE
admin-c:    DB3403-RIPE
tech-c:     DB3403-RIPE
mnt-ref:    SV-MNT
mnt-ref:    ZOLGROUP-RIPE-MNT
mnt-by:     SV-MNT
mnt-by:     ZOLGROUP-RIPE-MNT
created:    2005-01-23T15:40:01Z
last-modified: 2016-05-13T10:44:43Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Behr
phone:     +263-4-701701
address:    Zimbabwe onLine
address:    ZOL Head Office, 3rd Floor, Green Bridge, Eastgate
address:    Harare, ZW
nic-hdl:    DB2290-RIPE
mnt-by:     ZOLGROUP-RIPE-MNT
created:    2004-01-07T15:36:47Z
last-modified: 2006-02-13T05:40:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]