| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KIT-FINANCE-TC-AS AS30952

as-block:    AS30897 - AS30979
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30952
as-name:    KIT-FINANCE-TC-AS
org:      ORG-KF4-RIPE
import:     from AS8470 accept ANY
import:     from AS31376 accept ANY
import:     from AS2854 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS8359 accept ANY
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS8470 announce AS30952
export:     to AS31376 announce AS30952
export:     to AS2854 announce AS30952
export:     to AS9002 announce AS30952
export:     to AS8359 announce AS30952
export:     to AS20485 announce AS30952
admin-c:    BUSH2-RIPE
tech-c:     BUSH2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS30952-MNT
created:    2004-01-26T11:39:10Z
last-modified: 2018-09-04T10:00:31Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-KF4-RIPE
org-name:    KIT Finance (JSC)
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Marata st., 69/71
address:    191119 St.-Petersburg
address:    Russia
abuse-c:    AR20240-RIPE
mnt-ref:    AS30952-MNT
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     AS30952-MNT
created:    2013-02-25T13:09:04Z
last-modified: 2022-12-01T16:33:36Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yury V. Aleynikov
address:    Marata st., 69/71
address:    191119 St.-Petersburg
address:    Russia
phone:     +7 812 6110000
phone:     +7 495 4015213
nic-hdl:    BUSH2-RIPE
created:    2010-09-09T09:11:45Z
last-modified: 2022-11-29T15:20:30Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     AS30952-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]