| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.210.85.190 (lg) / ec2-44-210-85-190.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd2:55be::2cd2:55be (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MOBILON-AS AS30920

as-block:    AS30897 - AS30979
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30920
as-name:    MOBILON-AS
org:      ORG-MTL39-RIPE
import:     from AS29071 accept ANY
export:     to AS29071 announce AS30920
import:     from AS16300 accept ANY
export:     to AS16300 announce AS30920
import:     from AS20485 accept ANY
export:     to AS20485 announce AS30920
admin-c:    EVB14-RIPE
tech-c:     EVB14-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     MEREZHA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-01-16T11:53:51Z
last-modified: 2018-09-04T10:00:20Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OL159-RIPE

organisation:  ORG-MTL39-RIPE
org-name:    Mobilon Telecommunications LLC
org-type:    OTHER
country:    RU
address:    660075, 17 Zheleznodorozhnikov str.,
address:    Krasnoyrask, RUSSIAN FEDERATION
abuse-c:    AC29152-RIPE
phone:     +7 391 274 5000
mnt-ref:    AS5537-MNT
mnt-by:     AS5537-MNT
created:    2014-06-23T11:48:25Z
last-modified: 2022-10-31T14:28:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Evgeniy V. Boldirev
address:    4a Maerchaka st.,Krasnoyrask
phone:     +73912216123
fax-no:     +73912218282
nic-hdl:    EVB14-RIPE
mnt-by:     AS5537-MNT
created:    2003-12-15T08:13:14Z
last-modified: 2013-11-12T08:15:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]