| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.76.25 (lg) / ec2-3-239-76-25.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4c19::3ef:4c19 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NETWAY-AS AS30916

as-block:    AS30897 - AS30979
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30916
org:      ORG-FSL1-RIPE
as-name:    NETWAY-AS
import:     from AS3491 action pref=100; accept any
import:     from AS5504 action pref=100; accept any
import:     from AS24672 action pref=50; accept any
export:     to AS3491 announce any
export:     to AS5504 announce any
export:     to AS24672 announce any
admin-c:    TWXR100-RIPE
tech-c:     TWXR100-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     THUNDERNET-MNT
created:    2004-01-15T11:54:11Z
last-modified: 2020-09-11T08:42:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-FSL1-RIPE
org-name:    Primetel PLC
country:    CY
org-type:    LIR
address:    141 Omonia Avenue
address:    3045
address:    Limassol
address:    CYPRUS
phone:     +357 25 867000
fax-no:     +357 25 568131
admin-c:    TWXR100-RIPE
admin-c:    IV200-RIPE
abuse-c:    AR14379-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    THUNDERNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     THUNDERNET-MNT
created:    2004-04-17T11:03:54Z
last-modified: 2020-12-16T13:17:41Z
source:     RIPE # Filtered

role:      PRIMETEL RIPE ADMIN
abuse-mailbox: abuse@prime-tel.net
address:    PrimeTel PLC
address:    The Maritime Centre
address:    141 Omonia Avenue
address:    P.O.Box 51490
address:    Limassol 3506
address:    Cyprus
phone:     +357 25 867070
admin-c:    IV200-RIPE
admin-c:    RZ18-RIPE
tech-c:     IV200-RIPE
tech-c:     RZ18-RIPE
mnt-by:     THUNDERNET-MNT
nic-hdl:    TWXR100-RIPE
created:    2005-10-03T11:38:19Z
last-modified: 2017-10-05T11:57:12Z
source:     RIPE # Filtered
remarks:    PrimeTel RIPE role
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]