| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WEBWORLD-AS AS30900

as-block:    AS30897 - AS30979
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30900
org:      ORG-SL7-RIPE
as-name:    WEBWORLD-AS
descr:     t/a Web World Ireland
descr:     www.webworld.ie
descr:     -
descr:     Virgin Media
import:     from AS6830 accept ANY
export:     to AS6830 announce AS-WEBWORLD-SET
descr:     Hurricane Electric
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-WEBWORLD-SET
descr:     Host Ireland
import:     from AS199256 accept ANY
export:     to AS199256 announce AS-WEBWORLD-SET
descr:     -
descr:     Inex Peers
import:     from AS43760 accept ANY
export:     to AS43760 announce AS30900
import:     from AS1213 accept ANY
export:     to AS1213 announce AS30900
import:     from AS2110 accept ANY
export:     to AS2110 announce AS30900
import:     from AS31458 accept ANY
export:     to AS31458 announce AS30900
import:     from AS8068 accept ANY
export:     to AS8068 announce AS30900
import:     from AS34245 accept ANY
export:     to AS34245 announce AS30900
import:     from AS39122 accept ANY
export:     to AS39122 announce AS30900
import:     from AS39233 accept ANY
export:     to AS39233 announce AS30900
import:     from AS26415 accept ANY
export:     to AS26415 announce AS30900
import:     from AS42310 accept ANY
export:     to AS42310 announce AS30900
import:     from AS39111 accept ANY
export:     to AS39111 announce AS30900
import:     from AS21327 accept ANY
export:     to AS21327 announce AS30900
import:     from AS5466 accept ANY
export:     to AS5466 announce AS30900
import:     from AS2128 accept ANY
export:     to AS2128 announce AS30900
admin-c:    DG862-RIPE
tech-c:     DG862-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     WEBWORLD-MNT
mnt-by:     WEBWORLD-MNT
created:    2004-01-08T11:22:42Z
last-modified: 2021-05-20T12:23:41Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SL7-RIPE
org-name:    Sternforth Ltd.
country:    IE
org-type:    LIR
address:    Unit B15, South City Business Centre
address:    24
address:    Dublin
address:    IRELAND
phone:     +353 1 4951615
fax-no:     +353 1 4951615
admin-c:    DG862-RIPE
abuse-c:    AR15549-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    WEBWORLD-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     WEBWORLD-MNT
created:    2004-04-17T11:27:24Z
last-modified: 2020-12-16T12:35:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dave Geoghegan
address:    Web World Ireland Unit B15 South City Business Centre Tallaght Dublin 24
phone:     +353 1 4951112
fax-no:     + 353 1 4951615
nic-hdl:    DG862-RIPE
mnt-by:     WEBWORLD-MNT
created:    2003-08-02T12:26:04Z
last-modified: 2019-01-24T10:45:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]