| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  YURTEH-AS AS30860

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30860
as-name:    YURTEH-AS
org:      ORG-VSL22-RIPE
admin-c:    YURT-RIPE
tech-c:     YURT-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv4 TRANSITS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
import:     from AS34867 action pref=100; accept ANY
export:     to AS34867 announce AS-VSYS
import:     from AS25229 action pref=100; accept ANY
export:     to AS25229 announce AS-VSYS
import:     from AS35680 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35680 announce AS-VSYS
import:     from AS3223 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3223 announce AS-VSYS
import:     from AS3255 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3255 announce AS-VSYS
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-VSYS
import:     from AS6939 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-VSYS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv4 IX
remarks:    ----------------------------------------------------------------
import:     from AS31210 action pref=100; accept AS-DTEL-IX
export:     to AS31210 announce AS-VSYS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv4 PEERS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv4 CUSTOMERS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
import:     from AS42504 action pref=100; accept AS-UKRBIT
export:     to AS42504 announce AS-VSYS
import:     from AS39743 action pref=100; accept ANY
export:     to AS39743 announce AS-VSYS
import:     from AS213039 action pref=100; accept ANY
export:     to AS213039 announce AS-VSYS
import:     from AS43641 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43641 announce AS-VSYS
import:     from AS48899 action pref=100; accept AS48899
export:     to AS48899 announce AS-VSYS
import:     from AS29320 action pref=100; accept AS29320
export:     to AS29320 announce AS-VSYS
import:     from AS210352 action pref=100; accept AS210352
export:     to AS210352 announce AS-VSYS
import:     from AS29107 action pref=100; accept AS-SYNAPSE
export:     to AS29107 announce AS-VSYS
import:     from AS205552 action pref=100; accept AS205552
export:     to AS205552 announce AS-VSYS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv6 TRANSITS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34867 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34867 announce AS-VSYS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3255 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3255 announce AS-VSYS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-VSYS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 action pref=100; accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-VSYS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv6 IX
remarks:    ----------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31210 accept AS-DTEL-IX-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31210 announce AS-VSYS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv6 PEERS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    ----------------------------------------------------------------
remarks:    IPv6 CUSTOMERS
remarks:    ----------------------------------------------------------------
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     YURTEH-MNT
mnt-by:     VSYS-MNT
created:    2003-12-23T08:19:16Z
last-modified: 2022-05-25T15:17:55Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VSL22-RIPE
org-name:    Virtual Systems LLC
country:    UA
org-type:    LIR
address:    Laboratorna str., building 33/37
address:    03150
address:    Kiyv
address:    UKRAINE
phone:     +380445915679
phone:     +380981968199
admin-c:    VS10657-RIPE
tech-c:     VS10657-RIPE
abuse-c:    AR50431-RIPE
mnt-ref:    VSYS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VSYS-MNT
created:    2019-01-23T14:51:44Z
last-modified: 2020-12-16T12:21:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Yurteh Net
address:    Yurteh Ltd., Kiev, Ukraine
mnt-by:     YURTEH-MNT
admin-c:    YURT666-RIPE
tech-c:     YURT666-RIPE
nic-hdl:    YURT-RIPE
created:    2008-03-17T22:19:46Z
last-modified: 2011-11-01T19:15:02Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]