| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.174.97 (lg) / ec2-44-200-174-97.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ae61::2cc8:ae61 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIS AS30852

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30852
as-name:    VIS
org:      ORG-VA11-RIPE
import:     from AS39293 accept ANY
import:     from AS50775 accept ANY
import:     from AS8416 accept ANY
export:     to AS8416 announce AS30852
export:     to AS8416 announce AS13238
export:     to AS39293 announce as-vis
export:     to AS50775 announce AS30852
admin-c:    IN1078-RIPE
tech-c:     IN1078-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VIS2-MNT
created:    2003-12-19T15:47:37Z
last-modified: 2019-05-17T05:30:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-VA11-RIPE
org-name:    OJSC Volgainformnet
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Michurina, 74
address:    443110
address:    Samara
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +7 8462 326356
fax-no:     +7 8462 691001
admin-c:    LY10-RIPE
admin-c:    EVK10-RIPE
admin-c:    IN1078-RIPE
mnt-ref:    VIS2-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VIS2-MNT
abuse-c:    OVAH1-RIPE
created:    2004-04-17T12:00:40Z
last-modified: 2020-12-16T12:23:44Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Infoline NOC
address:    Infoline Ltd.
address:    12v, Voroshilova St.
address:    445042
address:    Togliatti
address:    Russian Federation
phone:     +7 8482 600600
abuse-mailbox: abuse@tlt.ru
admin-c:    YAS7-RIPE
tech-c:     DAS26-RIPE
nic-hdl:    IN1078-RIPE
mnt-by:     IFLN-MNT
created:    2013-04-04T05:00:23Z
last-modified: 2019-08-13T12:22:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]