| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IT-TWT-AS AS30848

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30848
org:      ORG-TWTS1-RIPE
as-name:    IT-TWT-AS
import:     from AS702 action pref=100; accept any
import:     from AS8220 action pref=100; accept AS-COLT
import:     from AS13160 action pref=100; accept as13160
import:     from AS31087 action pref=100; accept as31087
import:     from AS12874 action pref=100; accept AS-FASTWEB-GLOBAL
import:     from AS28831 action pref=100; accept AS28831
import:     from AS4416 action pref=100; accept AS44160
import:     from AS12637 action pref=100; accept AS12637:AS-CUSTOMERS
import:     from AS5392 action pref=100; accept AS-TELNET
import:     from AS21309 action pref=100; accept AS-ACANTHO
import:     from AS6734 action pref=100; accept AS6734:AS-CUSTOMERS
import:     from AS35574 action pref=100; accept AS35574
import:     from AS8234 action pref=100; accept AS8234
import:     from AS9026 action pref=100; accept AS-ULI
import:     from AS29449 action pref=100; accept AS-TPN
import:     from AS8816 action pref=100; accept AS-METROLINK-IT
import:     from AS21056 action pref=100; accept ANY
import:     from AS39912 action pref=100; accept AS-I3B
import:     from AS8968 action pref=100; accept AS-ALBACOM
import:     from AS16004 action pref=100; accept AS16004
import:     from AS24880 action pref=100; accept AS24880
import:     from AS20811 action pref=100; accept as-BcomIT
import:     from AS28929 action pref=100; accept AS-ASDASD
import:     from AS47217 action pref=100; accept AS47217
import:     from AS3269 action pref=100; accept AS-IBSCUST
import:     from AS39657 action pref=100; accept AS39657
import:     from AS12779 action pref=100; accept AS12779:AS-CUSTOMERS
import:     from AS8922 action pref=100; accept AS8922
import:     from AS8224 action pref=100; accept AS8224
import:     from AS20836 action pref=100; accept AS-CDLAN
import:     from AS12835 action pref=100; accept AS12835:AS-CUSTOMERS
import:     from AS1267 action pref=100; accept AS-INFOSTRADA
import:     from AS15469 action pref=100; accept AS15469
import:     from AS15589 action pref=100; accept AS-EUTELIA
import:     from AS28716 action pref=100; accept AS28716
import:     from AS3313 action pref=100; accept AS-INET
import:     from AS47927 action pref=100; accept AS47927
import:     from AS48634 action pref=100; accept AS48634
import:     from as174 action pref=100; accept any
import:     from AS3257 action pref=100; accept any
import:     from AS60023 action pref=100; accept AS60023
import:     from AS51580 action pref=100; accept AS-TIMENET
import:     from AS57390 action pref=100; accept AS57390
import:     from as2914 action pref=100; accept any
import:     from as15169 action pref=100;accept AS-GOOGLE
import:     from AS41327 action pref=100; accept any
import:     from AS201806 action pref=100; accept AS201806
export:     to AS702 announce AS-TWTIT
export:     to AS31087 announce any
export:     to AS8220 announce AS-TWTIT
export:     to AS13160 announce any
export:     to AS12874 announce AS-TWTIT
export:     to AS44160 announce AS-TWTIT
export:     to AS12637 announce AS-TWTIT
export:     to AS5392 announce AS-TWTIT
export:     to AS21309 announce AS-TWTIT
export:     to AS6734 announce AS-TWTIT
export:     to AS8234 announce AS-TWTIT
export:     to AS9026 announce AS-TWTIT
export:     to AS29449 announce AS-TWTIT
export:     to AS8816 announce AS-TWTIT
export:     to AS21056 announce AS-TWTIT
export:     to AS39912 announce AS-TWTIT
export:     to AS8968 announce AS-TWTIT
export:     to AS16004 announce AS-TWTIT
export:     to AS24880 announce AS-TWTIT
export:     to AS20811 announce AS-TWTIT
export:     to AS28929 announce AS-TWTIT
export:     to AS47217 announce AS-TWTIT
export:     to AS3269 announce AS-TWTIT
export:     to AS24915 announce AS-TWTIT
export:     to AS39657 announce AS-TWTIT
export:     to AS12779 announce AS-TWTIT
export:     to AS8922 announce AS-TWTIT
export:     to AS8224 announce AS-TWTIT
export:     to AS20836 announce AS-TWTIT
export:     to AS12835 announce AS-TWTIT
export:     to AS1267 announce AS-TWTIT
export:     to AS15469 announce AS-TWTIT
export:     to AS15589 announce AS-TWTIT
export:     to AS28716 announce AS-TWTIT
export:     to AS3313 announce AS-TWTIT
export:     to AS48634 announce AS-TWTIT
export:     to AS174 announce AS-TWTIT
export:     to AS3257 announce AS-TWTIT
export:     to AS60023 announce any
export:     to AS51580 announce any
export:     to AS57390 announce any
export:     to AS2914 announce AS-TWTIT
export:     to AS15169 announce AS-TWTIT
export:     to AS41327 announce AS-TWTIT
export:     to AS201806 announce any
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6762 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51580 accept AS-TIMENET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS52914 accept any
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-TWTIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-TWTIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 announce AS-TWTIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51580 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-TWTIT
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 announce AS-TWTIT
admin-c:    MR3040-RIPE
tech-c:     BT538-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IT-TWT-MNT
created:    2003-12-19T10:25:06Z
last-modified: 2021-11-11T17:06:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TWTS1-RIPE
org-name:    TWT S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    viale jenner 33
address:    20159
address:    milano
address:    ITALY
phone:     +39 02 890891
fax-no:     +39 02 89089211
admin-c:    TCR5-RIPE
admin-c:    MR3040-RIPE
admin-c:    BT538-RIPE
mnt-ref:    IT-TWT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IT-TWT-MNT
abuse-c:    TCR5-RIPE
created:    2004-04-17T11:34:51Z
last-modified: 2021-10-14T16:45:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Brian Turnbow
address:    TWT S.p.A.
address:    corso san gottardo 39
address:    20136 Milano
address:    Italy
phone:     +39 02 890891
fax-no:     +39 02 89089211
nic-hdl:    BT538-RIPE
mnt-by:     IT-TWT-MNT
created:    2003-11-21T11:43:14Z
last-modified: 2016-04-29T12:54:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Marco Rodolfi
address:    TWT S.p.A.
address:    viale jenner 33
address:    20159 Milano
address:    Italy
phone:     +39 02 890891
fax-no:     +39 02 89089211
nic-hdl:    MR3040-RIPE
mnt-by:     IT-TWT-MNT
created:    2003-11-21T11:43:15Z
last-modified: 2012-11-28T10:18:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]