| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NET23-AS AS30836

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30836
as-name:    NET23-AS
org:      ORG-KA173-RIPE
remarks:    ----- Exchanges --------------------------------------------
import:     from AS5507 action pref=200; accept ANY
export:     to AS5507 announce AS-23VNET
remarks:    ----- Uplinks --------------------------------------------
import:     from AS43711 action pref=100; accept ANY
import:     from AS41075 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29278 action pref=100; accept ANY
import:     from AS3340 action pref=100; accept ANY
import:     from AS5588 action pref=100; accept ANY
export:     to AS43711 announce AS-23VNET
export:     to AS41075 announce AS-23VNET
export:     to AS29278 announce AS-23VNET
export:     to AS3340 announce AS-23VNET
export:     to AS5588 announce AS-23VNET
remarks:    ----- Customers ------------------------------------------
import:     from AS57555 action pref=50; accept AS57555
import:     from AS8229 action pref=50; accept AS8229
import:     from AS58014 action pref=50; accept AS58014
import:     from AS212910 action pref=50; accept AS212910
import:     from AS47969 action pref=50; accept AS47969
export:     to AS57555 announce ANY
export:     to AS8229 announce ANY
export:     to AS58014 announce ANY
export:     to AS212910 announce ANY
export:     to AS47969 announce ANY
remarks:    ----- IPv6 Exchanges ------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5507 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5507 announce AS-23VNET
remarks:    ----- IPv6 Uplinks ------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43711 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41075 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43711 announce AS-23VNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41075 announce AS-23VNET
remarks:    ----------------------------------------------------------------
member-of:   AS3320:AS-AUTH-PILOT-BLACKHOLE-FROM-AS5483
admin-c:    CZS1-RIPE
tech-c:     DARW-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NET23-MNT
created:    2003-12-17T15:54:51Z
last-modified: 2021-10-11T10:38:32Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KA173-RIPE
org-name:    23VNet Kft.
country:    HU
org-type:    LIR
address:    Victor Hugo u. 18-22.
address:    1132
address:    Budapest
address:    HUNGARY
phone:     +3614501222
fax-no:     +3614501223
admin-c:    DARW-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NET23-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NET23-MNT
abuse-c:    TNM7-RIPE
created:    2008-11-04T13:20:44Z
last-modified: 2020-12-16T13:04:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Czina Sandor
address:    23VNet Kft.
address:    Victor Hugo u. 18-22.
address:    1132, Budapest
address:    Hungary
phone:     +3614501222
fax-no:     +3614501223
nic-hdl:    CZS1-RIPE
mnt-by:     NET23-MNT
created:    2003-01-15T18:17:08Z
last-modified: 2008-11-07T16:52:10Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Zemancsik Zsolt
address:    Victor Hugo u. 18-22.
address:    1132 Budapest
address:    Hungary
phone:     +36 203609059
nic-hdl:    DARW-RIPE
mnt-by:     DARW-MNT
created:    2003-09-24T11:18:07Z
last-modified: 2009-04-22T15:02:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]