| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.84.132.40 (lg) / ec2-3-84-132-40.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:354:8428::354:8428 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XTRAORDINARY-AS AS30827

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30827
as-name:    XTRAORDINARY-AS
org:      ORG-XNL1-RIPE
descr:
descr:     --- Transit providers ---
descr:     * GT-T *
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-XTRAORDINARY
descr:     * Level(3) *
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-XTRAORDINARY
descr:     * Zayo *
import:     from AS6461 accept ANY
export:     to AS6461 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     --- Transit customers ---
descr:     * Datacash Group *
import:     from AS44366 accept AS-DATACASH
export:     to AS44366 announce ANY
descr:
descr:     --- LINX Peering ---
descr:
descr:     UKERNA
import:     from AS786 195.66.224.15 at 195.66.224.241 accept AS-JANETPLUS
export:     to AS786 195.66.224.15 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS786 195.66.226.15 at 195.66.226.241 accept AS-JANETPLUS
export:     to AS786 195.66.226.15 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Telstra Europe
import:     from AS1290 195.66.224.14 at 195.66.224.241 accept AS-PSINETUK
export:     to AS1290 195.66.224.14 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS1290 195.66.226.14 at 195.66.226.241 accept AS-PSINETUK
export:     to AS1290 195.66.226.14 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Esat
import:     from AS2110 195.66.224.65 at 195.66.224.241 accept AS-IEUNET
export:     to AS2110 195.66.224.65 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS2110 195.66.226.65 at 195.66.226.241 accept AS-IEUNET
export:     to AS2110 195.66.226.65 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Telenor
import:     from AS2119 195.66.225.107 at 195.66.224.241 accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 195.66.225.107 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS2119 195.66.227.107 at 195.66.226.241 accept AS-TELENOR
export:     to AS2119 195.66.227.107 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Thus
import:     from AS2529 195.66.224.13 at 195.66.224.241 accept AS-DEMON
export:     to AS2529 195.66.224.13 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS2529 195.66.226.13 at 195.66.226.241 accept AS-DEMON
export:     to AS2529 195.66.226.13 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     BBC
import:     from AS2818 195.66.224.103 at 195.66.224.241 accept AS-BBC
export:     to AS2818 195.66.224.103 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS2818 195.66.226.103 at 195.66.226.241 accept AS-BBC
export:     to AS2818 195.66.226.103 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Arcor
import:     from AS3209 195.66.224.124 at 195.66.224.241 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 195.66.224.124 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS3209 195.66.224.209 at 195.66.224.241 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 195.66.224.209 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Bogons
import:     from AS3213 195.66.224.228 at 195.66.224.241 accept AS-BOGONS
export:     to AS3213 195.66.224.228 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS3213 195.66.226.228 at 195.66.226.241 accept AS-BOGONS
export:     to AS3213 195.66.226.228 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Swisscom
import:     from AS3303 195.66.224.110 at 195.66.224.241 accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to AS3303 195.66.224.110 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     PCCW Global
import:     from AS3491 195.66.224.167 at 195.66.224.241 accept AS-CAIS
export:     to AS3491 195.66.224.167 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS3491 195.66.226.167 at 195.66.226.241 accept AS-CAIS
export:     to AS3491 195.66.226.167 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     GLOBALONE
import:     from AS4004 195.66.224.24 at 195.66.226.241 accept AS-GLOBALONE-UK
export:     to AS4004 195.66.224.24 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Easynet
import:     from AS4589 195.66.224.43 at 195.66.224.241 accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 195.66.224.43 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Telekom Malaysia
import:     from AS4788 195.66.224.47 at 195.66.224.241 accept AS4788
export:     to AS4788 195.66.224.47 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     NTLI
import:     from AS5089 195.66.224.22 at 195.66.224.241 accept AS-NTLI
export:     to AS5089 195.66.224.22 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS5089 195.66.226.22 at 195.66.226.241 accept AS-NTLI
export:     to AS5089 195.66.226.22 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Primus
import:     from AS5427 195.66.224.106 at 195.66.224.241 accept AS-PRTL-EU
export:     to AS5427 195.66.224.106 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS5427 195.66.226.106 at 195.66.226.241 accept AS-PRTL-EU
export:     to AS5427 195.66.226.106 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     LINX
import:     from AS5459 195.66.224.254 at 195.66.224.241 accept AS-LINX
export:     to AS5459 195.66.224.254 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS5459 195.66.226.254 at 195.66.226.241 accept AS-LINX
export:     to AS5459 195.66.226.254 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Eircom
import:     from AS5466 195.66.224.79 at 195.66.224.241 accept AS-EIRCOM
export:     to AS5466 195.66.224.79 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS5466 195.66.226.79 at 195.66.226.241 accept AS-EIRCOM
export:     to AS5466 195.66.226.79 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Onyx
import:     from AS6067 195.66.224.35 at 195.66.224.241 accept AS-ONYX
export:     to AS6067 195.66.224.35 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS6067 195.66.226.35 at 195.66.226.241 accept AS-ONYX
export:     to AS6067 195.66.226.35 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     EUnet Finland
import:     from AS6667 195.66.224.114 at 195.66.224.241 accept AS-EUNET
export:     to AS6667 195.66.224.114 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS6667 195.66.226.114 at 195.66.226.241 accept AS-EUNET
export:     to AS6667 195.66.226.114 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Iceland Telecom
import:     from AS6677 195.66.225.26 at 195.66.224.241 accept AS-ICENET
export:     to AS6677 195.66.225.26 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Sunrise
import:     from AS6730 195.66.224.85 at 195.66.224.241 accept AS-GLOBAL
export:     to AS6730 195.66.224.85 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS6730 195.66.226.85 at 195.66.226.241 accept AS-GLOBAL
export:     to AS6730 195.66.226.85 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Belgacom ICS
import:     from AS6774 195.66.224.128 at 195.66.224.241 accept AS-BELBONETOPEERS
export:     to AS6774 195.66.224.128 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS6774 195.66.226.128 at 195.66.226.241 accept AS-BELBONETOPEERS
export:     to AS6774 195.66.226.128 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Fujitsu
import:     from AS6779 195.66.224.80 at 195.66.224.241 accept AS-ICLNET
export:     to AS6779 195.66.224.80 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS6779 195.66.226.80 at 195.66.226.241 accept AS-ICLNET
export:     to AS6779 195.66.226.80 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Telefonica DE
import:     from AS6805 195.66.224.57 at 195.66.224.241 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 195.66.224.57 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS6805 195.66.226.57 at 195.66.226.241 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 195.66.226.57 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     PlusNet
import:     from AS6871 195.66.224.164 at 195.66.224.241 accept AS-PLUSNETUK
export:     to AS6871 195.66.224.164 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS6871 195.66.226.164 at 195.66.226.241 accept AS-PLUSNETUK
export:     to AS6871 195.66.226.164 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Hurricane
import:     from AS6939 195.66.224.21 at 195.66.224.241 accept AS6939
export:     to AS6939 195.66.224.21 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Aarnet
import:     from AS7575 195.66.224.206 at 195.66.224.241 accept AS7575
export:     to AS7575 195.66.224.206 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Net Access
import:     from AS8001 195.66.224.94 at 195.66.224.241 accept AS8001
export:     to AS8001 195.66.224.94 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Microsoft
import:     from AS8068 195.66.224.140 at 195.66.224.241 accept AS-MICROSOFTEU
export:     to AS8068 195.66.224.140 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8068 195.66.226.140 at 195.66.226.241 accept AS-MICROSOFTEU
export:     to AS8068 195.66.226.140 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     NetCologne
import:     from AS8422 195.66.224.172 at 195.66.224.241 accept AS-NETCOLOGNE
export:     to AS8422 195.66.224.172 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8422 195.66.226.172 at 195.66.226.241 accept AS-NETCOLOGNE
export:     to AS8422 195.66.226.172 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Claranet
import:     from AS8426 195.66.224.66 at 195.66.224.241 accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 195.66.224.66 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8426 195.66.226.66 at 195.66.226.241 accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 195.66.226.66 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Entanet
import:     from AS8468 195.66.224.151 at 195.66.224.241 accept AS-ENTANET
export:     to AS8468 195.66.224.151 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8468 195.66.226.151 at 195.66.226.241 accept AS-ENTANET
export:     to AS8468 195.66.226.151 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Avensys
import:     from AS8553 195.66.224.126 at 195.66.224.241 accept AS-AVENSYS
export:     to AS8553 195.66.224.126 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8553 195.66.226.126 at 195.66.226.241 accept AS-AVENSYS
export:     to AS8553 195.66.226.126 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     1&1
import:     from AS8560 195.66.224.98 at 195.66.224.241 accept AS-1AND1
export:     to AS8560 195.66.224.98 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Rackage
import:     from AS8577 195.66.225.8 at 195.66.224.241 accept AS8577
export:     to AS8577 195.66.225.8 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8577 195.66.227.8 at 195.66.226.241 accept AS8577
export:     to AS8577 195.66.227.8 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     REDNET
import:     from AS8586 195.66.224.73 at 195.66.224.241 accept AS-REDNET
export:     to AS8586 195.66.224.73 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8586 195.66.226.73 at 195.66.226.241 accept AS-REDNET
export:     to AS8586 195.66.226.73 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     PT Comunicacoes
import:     from AS8657 195.66.224.91 at 195.66.224.241 accept AS-CPRM
export:     to AS8657 195.66.224.91 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8657 195.66.226.91 at 195.66.226.241 accept AS-CPRM
export:     to AS8657 195.66.226.91 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Romania Data Systems
import:     from AS8708 195.66.224.46 at 195.66.224.241 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 195.66.224.46 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8708 195.66.226.46 at 195.66.226.241 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 195.66.226.46 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Inweb
import:     from AS8851 195.66.224.93 at 195.66.224.241 accept AS-INWEB
export:     to AS8851 195.66.224.93 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8851 195.66.226.93 at 195.66.226.241 accept AS-INWEB
export:     to AS8851 195.66.226.93 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Mistral
import:     from AS8897 195.66.224.70 at 195.66.224.241 accept AS-MISTRAL
export:     to AS8897 195.66.224.70 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Etisalat
import:     from AS8966 195.66.224.159 at 195.66.224.241 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 195.66.224.159 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8966 195.66.226.159 at 195.66.226.241 accept AS-EMIX
export:     to AS8966 195.66.226.159 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     SolNet
import:     from AS9044 195.66.224.169 at 195.66.224.241 accept AS-SOLNET
export:     to AS9044 195.66.224.169 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS9044 195.66.226.169 at 195.66.226.241 accept AS-SOLNET
export:     to AS9044 195.66.226.169 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Hanaro
import:     from AS9318 195.66.224.176 at 195.66.224.241 accept AS9318
export:     to AS9318 195.66.224.176 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS9318 195.66.226.176 at 195.66.226.241 accept AS9318
export:     to AS9318 195.66.226.176 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Taiwan Gateway
import:     from AS9505 195.66.225.37 at 195.66.224.241 accept AS-TWIG
export:     to AS9505 195.66.225.37 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS9505 195.66.227.37 at 195.66.226.241 accept AS-TWIG
export:     to AS9505 195.66.227.37 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Free SAS
import:     from AS12322 195.66.224.191 at 195.66.224.241 accept AS-PROXAD
export:     to AS12322 195.66.224.191 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Kingston Communications
import:     from AS12390 195.66.224.119 at 195.66.224.241 accept AS-KINGSTONUK
export:     to AS12390 195.66.224.119 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS12390 195.66.226.119 at 195.66.226.241 accept AS-KINGSTONUK
export:     to AS12390 195.66.226.119 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     ScanPlus
import:     from AS12399 195.66.224.230 at 195.66.224.241 accept AS-SPXS
export:     to AS12399 195.66.224.230 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Eclipse
import:     from AS12513 195.66.224.117 at 195.66.224.241 accept AS-ECLIPSE
export:     to AS12513 195.66.224.117 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS12513 195.66.226.117 at 195.66.226.241 accept AS-ECLIPSE
export:     to AS12513 195.66.226.117 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     RIPE-NCC RIS Project
import:     from AS12654 195.66.225.241 at 195.66.224.241 accept AS12654:RS-RIS
export:     to AS12654 195.66.225.241 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     BIT BV
import:     from AS12859 195.66.225.51 at 195.66.224.241 accept AS-BIT
export:     to AS12859 195.66.225.51 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS12859 195.66.227.51 at 195.66.226.241 accept AS-BIT
export:     to AS12859 195.66.227.51 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Teletext
import:     from AS12932 195.66.224.123 at 195.66.224.241 accept AS-TELETEXT
export:     to AS12932 195.66.224.123 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Highwinds
import:     from AS12989 195.66.224.227 at 195.66.224.241 accept AS12989
export:     to AS12989 195.66.224.227 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Zen
import:     from AS13037 195.66.224.158 at 195.66.224.241 accept AS-ZEN
export:     to AS13037 195.66.224.158 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS13037 195.66.226.158 at 195.66.226.241 accept AS-ZEN
export:     to AS13037 195.66.226.158 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Nebula
import:     from AS13276 195.66.224.144 at 195.66.224.241 accept AS-MAGENTA
export:     to AS13276 195.66.224.144 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS13276 195.66.226.144 at 195.66.226.241 accept AS-MAGENTA
export:     to AS13276 195.66.226.144 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Opal
import:     from AS13285 195.66.224.136 at 195.66.224.241 accept AS-OPAL
export:     to AS13285 195.66.224.136 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS13285 195.66.225.17 at 195.66.224.241 accept AS-OPAL
export:     to AS13285 195.66.225.17 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS13285 195.66.226.136 at 195.66.226.241 accept AS-OPAL
export:     to AS13285 195.66.226.136 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS13285 195.66.227.17 at 195.66.226.241 accept AS-OPAL
export:     to AS13285 195.66.227.17 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Peer1
import:     from AS13768 195.66.224.156 at 195.66.224.241 accept AS13768:AS-CUSTOMERS
export:     to AS13768 195.66.224.156 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS13768 195.66.226.156 at 195.66.226.241 accept AS13768:AS-CUSTOMERS
export:     to AS13768 195.66.226.156 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Mohawk
import:     from AS14537 195.66.224.118 at 195.66.224.241 accept AS14537
export:     to AS14537 195.66.224.118 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Netservices
import:     from AS15444 195.66.224.109 at 195.66.224.241 accept AS-NETSERVICES
export:     to AS15444 195.66.224.109 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS15444 195.66.226.109 at 195.66.226.241 accept AS-NETSERVICES
export:     to AS15444 195.66.226.109 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Neuf Telecom
import:     from AS15557 195.66.224.214 at 195.66.224.241 accept AS-LDCOMNET
export:     to AS15557 195.66.224.214 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Inclarity
import:     from AS15773 195.66.225.27 at 195.66.224.241 accept AS-INCLARITY
export:     to AS15773 195.66.225.27 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS15773 195.66.227.27 at 195.66.226.241 accept AS-INCLARITY
export:     to AS15773 195.66.227.27 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Globix
import:     from AS15830 195.66.224.82 at 195.66.224.241 accept AS-TELECITYLON
export:     to AS15830 195.66.224.82 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS15830 195.66.226.82 at 195.66.226.241 accept AS-TELECITYLON
export:     to AS15830 195.66.226.82 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Altecom
import:     from AS16030 195.66.224.250 at 195.66.224.241 accept AS-ALTECOM
export:     to AS16030 195.66.224.250 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     KeConnect
import:     from AS16034 195.66.224.111 at 195.66.224.241 accept AS-KEME
export:     to AS16034 195.66.224.111 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS16034 195.66.226.111 at 195.66.226.241 accept AS-KEME
export:     to AS16034 195.66.226.111 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Virtual
import:     from AS16339 195.66.224.200 at 195.66.224.241 accept AS16339
export:     to AS16339 195.66.224.200 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Merula
import:     from AS16353 195.66.224.143 at 195.66.224.241 accept AS-MERULA
export:     to AS16353 195.66.224.143 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS16353 195.66.226.143 at 195.66.226.241 accept AS-MERULA
export:     to AS16353 195.66.226.143 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Biznet
import:     from AS17451 195.66.225.52 at 195.66.224.241 accept AS17451
export:     to AS17451 195.66.225.52 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Bhutan Telecom
import:     from AS17660 195.66.225.57 at 195.66.224.241 accept AS17660
export:     to AS17660 195.66.225.57 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS17660 195.66.227.57 at 195.66.226.241 accept AS17660
export:     to AS17660 195.66.227.57 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     WV Fiber
import:     from AS19151 195.66.224.233 at 195.66.224.241 accept AS19151
export:     to AS19151 195.66.224.233 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Griffin
import:     from AS20500 195.66.224.38 at 195.66.224.241 accept AS-GRIFFIN
export:     to AS20500 195.66.224.38 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS20500 195.66.226.38 at 195.66.226.241 accept AS-GRIFFIN
export:     to AS20500 195.66.226.38 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     UKS
import:     from AS20547 195.66.224.72 at 195.66.224.241 accept AS-UKS
export:     to AS20547 195.66.224.72 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     hSo
import:     from AS20679 195.66.224.160 at 195.66.224.241 accept AS-HSO
export:     to AS20679 195.66.224.160 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS20679 195.66.226.160 at 195.66.226.241 accept AS-HSO
export:     to AS20679 195.66.226.160 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Akamai
import:     from AS20940 195.66.224.168 at 195.66.224.241 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.66.224.168 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS20940 195.66.226.168 at 195.66.226.241 accept AS-AKAMAI
export:     to AS20940 195.66.226.168 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Hotlinks
import:     from AS20976 195.66.224.52 at 195.66.224.241 accept AS-HOTLINKS-LINX
export:     to AS20976 195.66.224.52 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS20976 195.66.226.52 at 195.66.226.241 accept AS-HOTLINKS-LINX
export:     to AS20976 195.66.226.52 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     NetConnex
import:     from AS21396 195.66.224.240 at 195.66.224.241 accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 195.66.224.240 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS21396 195.66.226.240 at 195.66.226.241 accept AS-NETCONNEX
export:     to AS21396 195.66.226.240 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Limelight
import:     from AS22822 195.66.224.133 at 195.66.224.241 accept AS-LLNW
export:     to AS22822 195.66.224.133 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS22822 195.66.226.133 at 195.66.226.241 accept AS-LLNW
export:     to AS22822 195.66.226.133 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Associated Networks
import:     from AS25061 195.66.225.22 at 195.66.224.241 accept AS-ANLX
export:     to AS25061 195.66.225.22 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS25061 195.66.227.22 at 195.66.226.241 accept AS-ANLX
export:     to AS25061 195.66.227.22 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Cable & Wireless Access
import:     from AS25310 195.66.224.204 at 195.66.224.241 accept AS25310
export:     to AS25310 195.66.224.204 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS25310 195.66.226.204 at 195.66.226.241 accept AS25310
export:     to AS25310 195.66.226.204 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     RETN
import:     from AS9002 195.66.224.193 at 195.66.224.241 accept AS-RETN
export:     to AS9002 195.66.224.193 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS9002 195.66.226.193 at 195.66.226.241 accept AS-RETN
export:     to AS9002 195.66.226.193 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     SCEE
import:     from AS25562 195.66.224.88 at 195.66.224.241 accept AS-SCEE
export:     to AS25562 195.66.224.88 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS25562 195.66.226.88 at 195.66.226.241 accept AS-SCEE
export:     to AS25562 195.66.226.88 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     UK Broadband
import:     from AS29009 195.66.225.40 at 195.66.224.241 accept AS-UKBB
export:     to AS29009 195.66.225.40 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Othello
import:     from AS29527 195.66.224.244 at 195.66.224.241 accept AS-OTHELLOTECH
export:     to AS29527 195.66.224.244 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Econet Carrier Services
import:     from AS30844 195.66.224.68 at 195.66.224.241 accept AS-ECS
export:     to AS30844 195.66.224.68 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS30844 195.66.226.68 at 195.66.226.241 accept AS-ECS
export:     to AS30844 195.66.226.68 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Coreix
import:     from AS31708 195.66.225.58 at 195.66.224.241 accept AS-COREIX
export:     to AS31708 195.66.225.58 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS31708 195.66.227.58 at 195.66.226.241 accept AS-COREIX
export:     to AS31708 195.66.227.58 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Prolexic
import:     from AS32787 195.66.224.31 at 195.66.224.241 accept AS32787
export:     to AS32787 195.66.224.31 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Internet Connections
import:     from AS34270 195.66.225.36 at 195.66.224.241 accept AS-INETC
export:     to AS34270 195.66.225.36 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Euroaccess
import:     from AS34305 195.66.224.249 at 195.66.224.241 accept AS-EUROACCESS
export:     to AS34305 195.66.224.249 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Docler Networks
import:     from AS34655 195.66.224.210 at 195.66.224.241 accept AS-DOCLER
export:     to AS34655 195.66.224.210 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Virgin Radio
import:     from AS34763 195.66.224.179 at 195.66.224.241 accept AS-VIRGINRADIO
export:     to AS34763 195.66.224.179 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS34763 195.66.226.179 at 195.66.226.241 accept AS-VIRGINRADIO
export:     to AS34763 195.66.226.179 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Be Unlimited
import:     from AS35228 195.66.224.232 at 195.66.224.241 accept AS35228
export:     to AS35228 195.66.224.232 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS35228 195.66.226.232 at 195.66.226.241 accept AS35228
export:     to AS35228 195.66.226.232 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     IT Inside Out
import:     from AS35399 195.66.224.248 at 195.66.224.241 accept AS35399
export:     to AS35399 195.66.224.248 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS35399 195.66.226.248 at 195.66.226.241 accept AS35399
export:     to AS35399 195.66.226.248 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Fubra
import:     from AS35456 195.66.225.33 at 195.66.224.241 accept AS-FUBRA
export:     to AS35456 195.66.225.33 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS35456 195.66.227.33 at 195.66.226.241 accept AS-FUBRA
export:     to AS35456 195.66.227.33 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     WFCS
import:     from AS35751 195.66.224.246 at 195.66.224.241 accept AS-WFCS
export:     to AS35751 195.66.224.246 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS35751 195.66.226.246 at 195.66.226.241 accept AS-WFCS
export:     to AS35751 195.66.226.246 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     GCap Media
import:     from AS39202 195.66.225.2 at 195.66.224.241 accept AS-GCAP
export:     to AS39202 195.66.225.2 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Ukgrid
import:     from AS39757 195.66.224.196 at 195.66.224.241 accept AS-UKGRID
export:     to AS39757 195.66.224.196 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS39757 195.66.226.196 at 195.66.226.241 accept AS-UKGRID
export:     to AS39757 195.66.226.196 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     The Cloud
import:     from AS41012 195.66.225.16 at 195.66.224.241 accept AS-THECLOUD
export:     to AS41012 195.66.225.16 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS41012 195.66.227.16 at 195.66.226.241 accept AS-THECLOUD
export:     to AS41012 195.66.227.16 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     P&T Luxembourg
import:     from AS6661 195.66.225.63 at 195.66.224.241 accept AS-PTLU
export:     to AS6661 195.66.225.63 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS6661 195.66.227.63 at 195.66.226.241 accept AS-PTLU
export:     to AS6661 195.66.227.63 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     IPTriplePlay Service Network
import:     from AS41095 195.66.225.64 at 195.66.224.241 accept AS-IPTP
export:     to AS41095 195.66.225.64 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     GTS CE
import:     from AS5588 195.66.224.58 at 195.66.224.241 accept AS-GTS-CE
export:     to AS5588 195.66.224.58 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Magnet
import:     from AS34245 195.66.224.208 at 195.66.224.241 accept AS-MAGNETLOCAL
export:     to AS34245 195.66.224.208 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS34245 195.66.226.208 at 195.66.226.241 accept AS-MAGNETLOCAL
export:     to AS34245 195.66.226.208 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Arsys
import:     from AS20718 195.66.224.165 at 195.66.224.241 accept AS-ARSYSINTERNET
export:     to AS20718 195.66.224.165 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS20718 195.66.226.165 at 195.66.226.241 accept AS-ARSYSINTERNET
export:     to AS20718 195.66.226.165 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Manx Telecom
import:     from AS13122 195.66.225.3 at 195.66.224.241 accept AS-MANX
export:     to AS13122 195.66.225.3 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS13122 195.66.227.3 at 195.66.226.241 accept AS-MANX
export:     to AS13122 195.66.227.3 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Verisign
import:     from AS36625 195.66.225.46 at 195.66.224.241 accept AS-GTLD
export:     to AS36625 195.66.225.46 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     MTS Allstream Inc.
import:     from AS15290 195.66.225.30 at 195.66.224.241 accept AS-ALLSTREAM
export:     to AS15290 195.66.225.30 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Vodafone Group
import:     from AS34419 195.66.225.62 at 195.66.224.241 accept AS-VODAFONE
export:     to AS34419 195.66.225.62 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     I-Nap
import:     from AS16334 195.66.224.152 at 195.66.224.241 accept AS-I-NAP
export:     to AS16334 195.66.224.152 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS16334 195.66.226.152 at 195.66.226.241 accept AS-I-NAP
export:     to AS16334 195.66.226.152 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Connexions 4 London
import:     from AS25577 195.66.224.201 at 195.66.224.241 accept AS-C4L
export:     to AS25577 195.66.224.201 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS25577 195.66.226.201 at 195.66.226.241 accept AS-C4L
export:     to AS25577 195.66.226.201 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Equinix UK
import:     from AS21371 195.66.224.187 at 195.66.224.241 accept AS-EQUINIX-UK
export:     to AS21371 195.66.224.187 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     OTEGlobe
import:     from AS12713 195.66.224.187 at 195.66.224.241 accept AS-OTEGLOBE
export:     to AS12713 195.66.224.187 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Lumison
import:     from AS12703 195.66.224.84 at 195.66.224.241 accept AS-EDNET
export:     to AS12703 195.66.224.84 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS12703 195.66.226.84 at 195.66.226.241 accept AS-EDNET
export:     to AS12703 195.66.226.84 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Wi-MANX
import:     from AS42455 195.66.224.28 at 195.66.224.241 accept AS-WIMANX
export:     to AS42455 195.66.224.28 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS42455 195.66.226.28 at 195.66.226.241 accept AS-WIMANX
export:     to AS42455 195.66.226.28 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Stealth.net
import:     from AS8002 195.66.224.202 at 195.66.224.241 accept AS-STEALTH
export:     to AS8002 195.66.224.202 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8002 195.66.226.202 at 195.66.226.241 accept AS-STEALTH
export:     to AS8002 195.66.226.202 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Sungard
import:     from AS15533 195.66.224.145 at 195.66.224.241 accept AS-SASEUROPE
export:     to AS15533 195.66.224.145 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS15533 195.66.226.145 at 195.66.226.241 accept AS-SASEUROPE
export:     to AS15533 195.66.226.145 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Qtel
import:     from AS8781 195.66.224.188 at 195.66.224.241 accept AS8781
export:     to AS8781 195.66.224.188 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Webtapestry / Axamba
import:     from AS21055 195.66.224.92 at 195.66.224.241 accept AS-WEBTAPESTRY
export:     to AS21055 195.66.224.92 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS21055 195.66.226.92 at 195.66.226.241 accept AS-WEBTAPESTRY
export:     to AS21055 195.66.226.92 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     NTCom
import:     from AS41853 195.66.224.238 at 195.66.224.241 accept AS-NTCOM
export:     to AS41853 195.66.224.238 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     GlobalMix
import:     from AS31196 195.66.224.217 at 195.66.224.241 accept AS-GLOBALMIX
export:     to AS31196 195.66.224.217 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS31196 195.66.226.217 at 195.66.226.241 accept AS-GLOBALMIX
export:     to AS31196 195.66.226.217 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     WebSense
import:     from AS44444 195.66.224.170 at 195.66.224.241 accept AS-WHS-EU
export:     to AS44444 195.66.224.170 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS44444 195.66.226.170 at 195.66.226.241 accept AS-WHS-EU
export:     to AS44444 195.66.226.170 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Yahoo!
import:     from AS10310 195.66.224.129 at 195.66.224.241 accept AS10310
export:     to AS10310 195.66.224.129 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS10310 195.66.226.129 at 195.66.226.241 accept AS10310
export:     to AS10310 195.66.226.129 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Catalyst2
import:     from AS29636 195.66.224.132 at 195.66.224.241 accept AS-CATALYST2
export:     to AS29636 195.66.224.132 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS29636 195.66.226.132 at 195.66.226.241 accept AS-CATALYST2
export:     to AS29636 195.66.226.132 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Dial Telecom
import:     from AS29208 195.66.225.77 at 195.66.224.241 accept AS-DIALTELECOM
export:     to AS29208 195.66.225.77 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Andrews and Arnold
import:     from AS20712 195.66.225.47 at 195.66.224.241 accept AS-AA
export:     to AS20712 195.66.225.47 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Panther Express
import:     from AS36408 195.66.225.79 at 195.66.224.241 accept AS-PANTHER
export:     to AS36408 195.66.225.79 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Dedipower
import:     from AS24931 195.66.224.59 at 195.66.224.241 accept AS-DEDIPOWER
export:     to AS24931 195.66.224.59 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS24931 195.66.226.59 at 195.66.226.241 accept AS-DEDIPOWER
export:     to AS24931 195.66.226.59 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Gyron
import:     from AS29017 195.66.224.141 at 195.66.224.241 accept AS-GYRON
export:     to AS29017 195.66.224.141 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS29017 195.66.226.141 at 195.66.226.241 accept AS-GYRON
export:     to AS29017 195.66.226.141 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Multiplay
import:     from AS35028 195.66.224.224 at 195.66.224.241 accept AS-MULTIPLAY
export:     to AS35028 195.66.224.224 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS35028 195.66.226.224 at 195.66.226.241 accept AS-MULTIPLAY
export:     to AS35028 195.66.226.224 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Elite
import:     from AS29611 195.66.225.78 at 195.66.224.241 accept AS-ELITE
export:     to AS29611 195.66.225.78 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS29611 195.66.227.78 at 195.66.226.241 accept AS-ELITE
export:     to AS29611 195.66.227.78 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Euro-Transit
import:     from AS33926 195.66.225.76 at 195.66.224.241 accept AS-EUROTRANSIT
export:     to AS33926 195.66.225.76 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     SwitchMedia
import:     from AS41197 195.66.225.95 at 195.66.224.241 accept AS-SWITCHMEDIA
export:     to AS41197 195.66.225.95 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Jersey Telecoms
import:     from AS8681 195.66.224.180 at 195.66.224.241 accept AS-JERSEYTELECOM
export:     to AS8681 195.66.224.180 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS8681 195.66.226.180 at 195.66.226.241 accept AS-JERSEYTELECOM
export:     to AS8681 195.66.226.180 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     Message Labs
import:     from AS21345 195.66.225.41 at 195.66.224.241 accept AS-MESSAGELABSEUROPE
export:     to AS21345 195.66.225.41 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
import:     from AS21345 195.66.227.41 at 195.66.226.241 accept AS-MESSAGELABSEUROPE
export:     to AS21345 195.66.227.41 at 195.66.226.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     SwitchMedia
import:     from AS44042 195.66.225.90 at 195.66.224.241 accept AS-44042
export:     to AS44042 195.66.225.90 at 195.66.224.241 announce AS-XTRAORDINARY
descr:
descr:     -----------------------------------------------------------
descr:     | We currently accept peering at LINX |
descr:     | Peering requests should be sent to peering@extramsp.com |
descr:     | Problem reports should be sent to noc@extramsp.com |
descr:     -----------------------------------------------------------
descr:
admin-c:    XNN2-RIPE
tech-c:     XNN2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     XTRAORDINARY-MNT
created:    2003-12-16T15:08:37Z
last-modified: 2018-09-13T15:13:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-XNL1-RIPE
org-name:    Extraordinary Managed Services Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    6 The Clocktower Estate, South Gyle Crescent
address:    EH12 9LB
address:    Edinburgh
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 1313344592
fax-no:     +44 1313140671
admin-c:    XNN2-RIPE
admin-c:    IG440-RIPE
admin-c:    AO76-RIPE
mnt-ref:    XTRAORDINARY-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     XTRAORDINARY-MNT
abuse-c:    XNN2-RIPE
created:    2004-04-17T12:24:19Z
last-modified: 2020-12-16T12:18:50Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Xtraordinary NOC
address:    Xtraordinary Networks Limited, Office 14, Fourth Floor, 91 Brick Lane, London, E1 6QL
admin-c:    AO76-RIPE
tech-c:     IG440-RIPE
nic-hdl:    XNN2-RIPE
created:    2008-04-16T14:46:47Z
last-modified: 2013-09-24T14:32:59Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     XTRAORDINARY-MNT
abuse-mailbox: abuse@xtrahost.co.uk
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]