| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MAGEAL-AS AS30822

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30822
as-name:    MAGEAL-AS
remarks:    --------------------------
remarks:    UPLINKS
remarks:    ----------Lugacom---------
import:     from AS43201 accept ANY
export:     to AS43201 announce AS-MAGEAL
remarks:    --------------------------
org:      ORG-DNV1-RIPE
sponsoring-org: ORG-LLCD3-RIPE
admin-c:    TEE10-RIPE
tech-c:     TEE10-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MAGEAL-MNT
created:    2003-12-15T14:50:24Z
last-modified: 2022-10-17T08:01:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DNV1-RIPE
org-name:    Dubrovskaya Nataliya Vladislavovna
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    RUSSIAN FEDERATION
address:    140005, Moscow region, Lyubertsy, Oktyabrsky avenue 162
phone:     +79591008085
abuse-c:    AR29053-RIPE
mnt-ref:    MAGEAL-MNT
mnt-by:     MAGEAL-MNT
created:    2021-06-18T13:19:11Z
last-modified: 2022-12-01T16:22:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Teplinskiy Evgeniy
address:    RUSSIAN FEDERATION
address:    140005, Moscow region, Lyubertsy, Oktyabrsky avenue 162
phone:     +79591008085
nic-hdl:    TEE10-RIPE
mnt-by:     MAGEAL-MNT
created:    2015-09-08T16:43:24Z
last-modified: 2022-07-15T11:00:24Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]