| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KIELMAN-COM-AS AS30778

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30778
as-name:    KIELMAN-COM-AS
descr:     PL
org:      ORG-KUoT1-RIPE
import:     from AS30778:AS-Customers action pref=50;
        accept PeerAS AND <^PeerAS+$>
import:     from AS24848 action pref=100;
        accept ANY AND NOT community.contains(8501:1120)
import:     from AS196844 action pref=100;
        accept ANY
import:     from AS35628 action pref=200;
        accept AS35628 OR <^AS35628+ AS5617>
import:     from AS13293 action pref=200;
        accept ANY
import:     from AS8308 action pref=200;
        accept ANY
remarks:
export:     to AS30778:AS-Customers announce ANY
export:     to AS24848 announce ANY
export:     to AS196844 announce AS30778:AS-Kielce-COM-PCWS
export:     to AS35628 announce AS30778:AS-Kielce-COM-PIONIER-TP
export:     to AS13293 announce AS30778:AS-Kielce-COM-PCWS
export:     to AS8308 announce AS-KIELMAN
remarks:
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24848 action pref=100;
        accept ANY AND NOT community.contains(8501:1120)
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS196844 action pref=100;
        accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13293 action pref=200;
        accept ANY
remarks:
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24848 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS196844 announce AS30778 AS24848
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13293 announce AS30778 AS24848
remarks:
admin-c:    KIE8-RIPE
tech-c:     KIE8-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     KUT-PL
created:    2003-12-02T11:04:26Z
last-modified: 2018-09-04T09:59:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-KUoT1-RIPE
org-name:    Kielce University of Technology
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Al. 1000-lecia P.P. 7
address:    25-314
address:    Kielce
address:    POLAND
phone:     +48 41 3424404
phone:     +48 41 3424405
fax-no:     +48 41 3424404
admin-c:    TS408-RIPE
admin-c:    ZS266-RIPE
admin-c:    JT6428-RIPE
mnt-ref:    KUT-PL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     KUT-PL
abuse-c:    KIE8-RIPE
created:    2004-04-17T11:47:33Z
last-modified: 2020-12-16T13:02:17Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Kielman NOC
address:    KielMAN
address:    Kielce University of Technology
address:    Al. 1000-lecia P.P. 5
address:    25-314 Kielce, PL
phone:     +48 41 3424405
phone:     +48 41 3424496
remarks:    trouble:   abuse@man.kielce.pl
admin-c:    ZS266-RIPE
tech-c:     TS408-RIPE
tech-c:     MZW1-RIPE
tech-c:     AL1226-RIPE
nic-hdl:    KIE8-RIPE
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    For rev domains delegations contact dns@man.kielce.pl
remarks:    For IP affairs contact ripe@man.kielce.pl
remarks:    For abuse incidents contact abuse@man.kielce.pl
remarks:    ------------------------------------------------------
mnt-by:     KUT-PL
created:    2004-01-01T08:47:24Z
last-modified: 2010-01-20T16:26:32Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@man.kielce.pl
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]