| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DDO-AS AS30741

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30741
as-name:    DDO-AS
org:      ORG-DOS4-RIPE
import:     from AS12670 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS30781 accept ANY
import:     from AS47184 accept ANY
export:     to AS12670 announce AS30741
export:     to AS3356 announce AS30741
export:     to AS30781 announce AS30741
export:     to AS174 announce AS30741
export:     to AS47184 announce AS30741
admin-c:    SD5064-RIPE
tech-c:     SD6176-RIPE
tech-c:     LL7651-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DDO
created:    2003-11-24T14:55:15Z
last-modified: 2018-09-04T09:59:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DOS4-RIPE
org-name:    DDO ORGANISATION SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    125 bis chemin du Sang de Serp
address:    31200
address:    TOULOUSE
address:    FRANCE
phone:     +33534604900
fax-no:     +33534604901
abuse-c:    AR15223-RIPE
mnt-ref:    MNT-DDO
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DDO
created:    2011-02-11T14:54:22Z
last-modified: 2020-12-16T13:24:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Laurent Lefevre
address:    125 bis chemin du Sang de Serp
address:    31200 TOULOUSE
address:    FRANCE
phone:     +33534604900
org:      ORG-DOS4-RIPE
nic-hdl:    LL7651-RIPE
mnt-by:     MNT-DDO
created:    2017-07-21T14:37:01Z
last-modified: 2017-07-21T14:48:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sylvain DONNET
mnt-by:     MNT-DDO
address:    125 bis chemin du Sang de Serp
org:      ORG-DOS4-RIPE
address:    31200 TOULOUSE
address:    FRANCE
phone:     +33 5 34 60 49 00
nic-hdl:    SD5064-RIPE
created:    2009-06-09T17:52:34Z
last-modified: 2017-07-21T14:48:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sylvain Donnet
nic-hdl:    SD6176-RIPE
address:    DDO Organisation 125 bis chemin du Sang de Serp 31200 TOULOUSE
fax-no:     +33 (0) 5 34 60 49 01
phone:     +33 (0) 5 34 60 49 00
mnt-by:     COMPLETEL-MNT
created:    2011-03-16T14:29:32Z
last-modified: 2011-03-16T14:29:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]