| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.82.149 (lg) / ec2-44-200-82-149.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:5295::2cc8:5295 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXA-NETWORKS AS30740

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30740
as-name:    EXA-NETWORKS
org:      ORG-ENL3-RIPE
descr:     Exa Networks Limited
descr:     100 Bolton road
descr:     Bradford
descr:     BD1 4DE
descr:     United Kingdom
admin-c:    EXA-RIPE
tech-c:     EXA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     EXA-DBM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-11-24T12:18:08Z
last-modified: 2022-08-08T11:11:11Z
source:     RIPE
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    AS42 (peer) Packet Clearing House
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 5.57.80.238 at 5.57.80.70 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 37.49.236.92 at 37.49.236.165 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 80.249.208.250 at 80.249.209.182 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 91.217.231.35 at 91.217.231.12 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 195.66.225.238 at 195.66.224.235 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42 195.66.244.57 at 195.66.244.10 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:1::a500:42:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:4::2a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:4:2::2a:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:17::2a:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:54::92 at 2001:7f8:54::165 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42 2001:7f8:67::2a:1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 5.57.80.238 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 37.49.236.92 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 80.249.208.250 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 91.217.231.35 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 195.66.225.238 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42 195.66.244.57 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:1::a500:42:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:4::2a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:4:2::2a:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:17::2a:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:54::92 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42 2001:7f8:67::2a:1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS174 (transit) Cogent
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS174 149.11.42.89 at 149.11.42.90 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS174 149.11.42.89 at 149.11.42.90 announce ANY
remarks:    AS286 (transit) KPN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS286 134.222.89.0 at 134.222.89.1 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS286 2001:680:0:800f::8d at 2001:680:0:800f::8e accept ANY and not {::/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS286 134.222.89.0 at 134.222.89.1 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS286 2001:680:0:800f::8d at 2001:680:0:800f::8e announce ANY
remarks:    AS714 (peer) Apple Inc
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 5.57.81.55 at 5.57.80.70 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 5.57.81.56 at 5.57.80.70 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 5.57.81.57 at 5.57.80.70 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 5.57.81.58 at 5.57.80.70 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 80.249.211.160 at 80.249.209.182 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 80.249.211.183 at 80.249.209.182 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 193.239.117.112 at 193.239.117.145 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 193.239.117.113 at 193.239.117.145 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.226.145 at 195.66.224.235 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.226.146 at 195.66.224.235 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.226.147 at 195.66.224.235 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.226.148 at 195.66.224.235 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.244.79 at 195.66.244.10 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS714 195.66.244.80 at 195.66.244.10 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:1::a500:714:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:1::a500:714:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:3 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4::2ca:4 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4:2::2ca:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:4:2::2ca:2 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:13::a500:714:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:13::a500:714:2 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:3 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-APPLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS714 2001:7f8:17::2ca:4 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 5.57.81.55 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 5.57.81.56 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 5.57.81.57 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 5.57.81.58 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 80.249.211.160 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 80.249.211.183 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 193.239.117.112 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 193.239.117.113 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.226.145 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.226.146 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.226.147 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.226.148 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.244.79 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS714 195.66.244.80 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:1::a500:714:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:1::a500:714:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:3 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4::2ca:4 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4:2::2ca:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:4:2::2ca:2 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:13::a500:714:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:13::a500:714:2 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:3 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS714 2001:7f8:17::2ca:4 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS786 (peer) Ukerna
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS786 91.217.231.17 at 91.217.231.12 accept AS-JANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS786 193.62.157.209 at 193.62.157.210 accept AS-JANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS786 195.66.224.15 at 195.66.224.235 accept AS-JANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS786 2001:630:0:8088::9 at 2001:630:0:8088::a accept AS-JANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS786 2001:7f8:4::312:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-JANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS786 2001:7f8:67::312:1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept AS-JANET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS786 91.217.231.17 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS786 193.62.157.209 at 193.62.157.210 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS786 195.66.224.15 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS786 2001:630:0:8088::9 at 2001:630:0:8088::a announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS786 2001:7f8:4::312:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS786 2001:7f8:67::312:1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS1126 (peer) Sara
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1126 80.249.208.252 at 80.249.209.182 accept AS-SARA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1126 2001:7f8:1::a500:1126:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-SARA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1126 80.249.208.252 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1126 2001:7f8:1::a500:1126:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS1200 (peer) AMS-IX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1200 80.249.208.1 at 80.249.209.182 accept AS1200
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1200 80.249.209.1 at 80.249.209.182 accept AS1200
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS1200
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS1200
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1200 80.249.208.1 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1200 80.249.209.1 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1200 2001:7f8:1::a500:1200:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS1267 (peer) Wind.it
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1267 80.249.209.236 at 80.249.209.182 accept AS-INFOSTRADA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1267 195.66.225.65 at 195.66.224.235 accept AS-INFOSTRADA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1267 80.249.209.236 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1267 195.66.225.65 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS1290 (peer) PSI - Telstra
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS1290 195.66.224.14 at 195.66.224.235 accept AS-PSINETUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS1290 195.66.224.14 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS2119 (peer) Telenor
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2119 80.249.209.192 at 80.249.209.182 accept AS-TELENOR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2119 195.66.225.107 at 195.66.224.235 accept AS-TELENOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:7f8:1::a500:2119:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-TELENOR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2119 2001:7f8:4::847:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-TELENOR
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2119 80.249.209.192 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2119 195.66.225.107 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:7f8:1::a500:2119:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2119 2001:7f8:4::847:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS2484 (peer) AFNIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2484 37.49.236.20 at 37.49.236.165 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2484 80.249.208.242 at 80.249.209.182 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2484 193.239.116.211 at 193.239.117.145 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2484 195.66.227.3 at 195.66.224.235 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 2001:7f8:1::a500:2484:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 2001:7f8:4::9b4:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 2001:7f8:13::a500:2484:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2484 2001:7f8:54::20 at 2001:7f8:54::165 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2484 37.49.236.20 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2484 80.249.208.242 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2484 193.239.116.211 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2484 195.66.227.3 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 2001:7f8:1::a500:2484:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 2001:7f8:4::9b4:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 2001:7f8:13::a500:2484:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2484 2001:7f8:54::20 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS2486 (peer) AFNIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2486 37.49.236.21 at 37.49.236.165 accept AS-AFNIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2486 2001:7f8:54::21 at 2001:7f8:54::165 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2486 37.49.236.21 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2486 2001:7f8:54::21 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS2529 (peer) Thus / Demon
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2529 195.66.224.12 at 195.66.224.235 accept AS-DEMON
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2529 195.66.224.12 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS2603 (peer) NORDUnet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2603 80.249.209.203 at 80.249.209.182 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2603 195.66.225.24 at 195.66.224.235 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7f8:1::a500:2603:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-NORDUNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2603 2001:7f8:4::a2b:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2603 80.249.209.203 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2603 195.66.225.24 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7f8:1::a500:2603:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2603 2001:7f8:4::a2b:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS2686 (peer) ATT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2686 195.66.224.27 at 195.66.224.235 accept AS-IGNEMEA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2686 195.66.224.27 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS2818 (peer) BBC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2818 195.66.224.103 at 195.66.224.235 accept AS-BBC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2818 195.66.224.103 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS2906 (peer) Netflix
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2906 5.57.80.229 at 5.57.80.70 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2906 195.66.224.251 at 195.66.224.235 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2906 195.66.225.16 at 195.66.224.235 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS2906 195.66.225.101 at 195.66.224.235 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:4::b5a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:4::b5a:3 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:4::b5a:4 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-NFLX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2906 2001:7f8:17::b5a:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2906 5.57.80.229 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2906 195.66.224.251 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2906 195.66.225.16 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS2906 195.66.225.101 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:4::b5a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:4::b5a:3 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:4::b5a:4 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2906 2001:7f8:17::b5a:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS3209 (peer) Vodafone
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3209 195.66.224.124 at 195.66.224.235 accept AS-ARCORGLOBAL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3209 195.66.224.209 at 195.66.224.235 accept AS-ARCORGLOBAL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3209 195.66.224.124 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3209 195.66.224.209 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS3213 (peer) Bogons
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3213 195.66.224.228 at 195.66.224.235 accept AS-BOGONS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3213 2001:7f8:4::c8d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-BOGONS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3213 195.66.224.228 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3213 2001:7f8:4::c8d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS3223 (peer) Voxility
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3223 80.249.210.43 at 80.249.209.182 accept AS-VOXILITY-SET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3223 195.66.226.180 at 195.66.224.235 accept AS-VOXILITY-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3223 2001:7f8:1::a500:3223:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-VOXILITY-SET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3223 2001:7f8:4::c97:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-VOXILITY-SET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3223 80.249.210.43 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3223 195.66.226.180 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3223 2001:7f8:1::a500:3223:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3223 2001:7f8:4::c97:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS3262 (peer) Sarenet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3262 80.249.208.120 at 80.249.209.182 accept AS-SARENET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3262 80.249.208.120 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS3267 (peer) RUNNet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3267 80.249.209.75 at 80.249.209.182 accept AS-RUNNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3267 80.249.209.75 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS3292 (peer) TDC Tele Danmark
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3292 195.66.224.64 at 195.66.224.235 accept AS-TDCNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3292 195.66.224.64 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS3333 (peer) RIPE NCC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3333 80.249.208.68 at 80.249.209.182 accept AS-RIPENCC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3333 80.249.208.71 at 80.249.209.182 accept AS-RIPENCC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3333 80.249.208.68 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3333 80.249.208.71 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS3741 (peer) Internet Solutions
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3741 195.66.224.198 at 195.66.224.235 accept AS-IS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3741 2001:7f8:4::e9d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-IS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3741 195.66.224.198 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3741 2001:7f8:4::e9d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS3856 (peer) Packet Clearing House
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 5.57.80.239 at 5.57.80.70 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 37.49.236.91 at 37.49.236.165 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 80.249.209.250 at 80.249.209.182 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 91.217.231.36 at 91.217.231.12 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 195.66.225.239 at 195.66.224.235 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3856 195.66.244.56 at 195.66.244.10 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:1::a500:3856:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:4::f10:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:4:2::f10:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:17::f10:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:54::91 at 2001:7f8:54::165 accept AS-PCH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3856 2001:7f8:67::f10:1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 5.57.80.239 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 37.49.236.91 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 80.249.209.250 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 91.217.231.36 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 195.66.225.239 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS3856 195.66.244.56 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:1::a500:3856:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:4::f10:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:4:2::f10:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:17::f10:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:54::91 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3856 2001:7f8:67::f10:1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS4589 (peer) Easynet Global Services
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4589 80.249.208.38 at 80.249.209.182 accept AS-EASYNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4589 195.66.224.43 at 195.66.224.235 accept AS-EASYNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4589 80.249.208.38 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4589 195.66.224.43 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS4651 (peer) CAT TELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4651 195.66.226.99 at 195.66.224.235 accept AS-THIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS4651 2001:7f8:4::122b:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-THIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4651 195.66.226.99 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS4651 2001:7f8:4::122b:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS4788 (peer) TMnet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS4788 195.66.224.47 at 195.66.224.235 accept AS4788
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS4788 195.66.224.47 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS5089 (peer) NTL Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5089 80.249.209.253 at 80.249.209.182 accept AS-NTLI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5089 195.66.225.103 at 195.66.224.235 accept AS-NTLI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5089 195.66.244.33 at 195.66.244.10 accept AS-NTLI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5089 80.249.209.253 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5089 195.66.225.103 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5089 195.66.244.33 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
remarks:    AS5390 (peer) Orange Nederland Breedband BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5390 80.249.208.55 at 80.249.209.182 accept AS-EURONETNL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5390 80.249.208.70 at 80.249.209.182 accept AS-EURONETNL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5390 80.249.208.55 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5390 80.249.208.70 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS5410 (peer) T-Online France / Club-Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5410 195.66.224.184 at 195.66.224.235 accept AS-T-ONLINEFRANCE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5410 195.66.224.184 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS5413 (peer) Pipex
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5413 195.66.224.29 at 195.66.224.235 accept AS5413:AS-PIPEX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5413 195.66.224.29 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS5459 (peer) IXMANCHESTER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5459 195.66.224.254 at 195.66.224.235 accept NOT ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5459 195.66.244.254 at 195.66.244.10 accept AS5459
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 2001:7f8:4::1553:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept NOT ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5459 2001:7f8:4:2::1553:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS5459
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5459 195.66.224.254 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5459 195.66.244.254 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 2001:7f8:4::1553:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5459 2001:7f8:4:2::1553:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS5503 (peer) RM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5503 195.66.224.101 at 195.66.224.235 accept AS-RMIFL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5503 195.66.224.101 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS5524 (peer) Breedband Nederland B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5524 80.249.209.104 at 80.249.209.182 accept AS-BREEDBANDNEDERLAND
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5524 2001:7f8:1::a500:5524:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-BREEDBANDNEDERLAND
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5524 80.249.209.104 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5524 2001:7f8:1::a500:5524:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS5552 (peer) Redstone / Dialnet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5552 195.66.224.78 at 195.66.224.235 accept AS5552
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5552 195.66.224.78 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS5580 (peer) Atrato IP Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5580 195.66.225.111 at 195.66.224.235 accept AS-ATRATO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2001:7f8:1::a500:5580:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ATRATO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2001:7f8:1::a500:5580:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ATRATO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5580 2001:7f8:4:0::15cc:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-ATRATO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5580 195.66.225.111 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2001:7f8:1::a500:5580:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2001:7f8:1::a500:5580:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5580 2001:7f8:4:0::15cc:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS5588 (peer) GTS Central Europe
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5588 80.249.209.185 at 80.249.209.182 accept AS-CTS-CE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5588 195.66.224.58 at 195.66.224.235 accept AS-CTS-CE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5588 80.249.209.185 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5588 195.66.224.58 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS5607 (peer) BSkyB Broadband
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5607 195.66.225.234 at 195.66.224.235 accept AS-BSKYB-BROADBAND
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5607 2001:7f8:4::15e7:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-BSKYB-BROADBAND
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5607 195.66.225.234 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5607 2001:7f8:4::15e7:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS5631 (peer) Vital Group
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS5631 195.66.224.120 at 195.66.224.235 accept AS-VITAL-GROUP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS5631 195.66.224.120 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS6067 (peer) Onyx
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6067 195.66.224.35 at 195.66.224.235 accept AS-ONYX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6067 195.66.224.35 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS6327 (peer) Shaw Cablesystems
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6327 80.249.208.148 at 80.249.209.182 accept AS-BIGPIPE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6327 80.249.208.148 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS6507 (peer) Riot Games
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6507 80.249.211.64 at 80.249.209.182 accept AS6507
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6507 80.249.211.66 at 80.249.209.182 accept AS6507
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6507 80.249.211.64 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6507 80.249.211.66 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS6661 (peer) P&T Internet Luxembourg
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6661 80.249.208.60 at 80.249.209.182 accept AS-PTLU
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6661 195.66.225.63 at 195.66.224.235 accept AS-PTLU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6661 80.249.208.60 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6661 195.66.225.63 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS6667 (peer) Elisa Corporation
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6667 195.66.224.114 at 195.66.224.235 accept AS-EUNETIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6667 2001:7f8:4:0::1a0b:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-EUNETIP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6667 195.66.224.114 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6667 2001:7f8:4:0::1a0b:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS6677 (peer) Siminn hf - Iceland Telecom Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6677 195.66.225.26 at 195.66.224.235 accept AS-ICENET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6677 2001:7f8:4::1a15:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-ICENET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6677 195.66.225.26 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6677 2001:7f8:4::1a15:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS6717 (peer) Internet Central Limited
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6717 195.66.244.26 at 195.66.244.10 accept AS6717
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6717 195.66.244.26 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
remarks:    AS6724 (peer) STRATO AG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6724 80.249.210.180 at 80.249.209.182 accept AS-STRATORZ
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6724 193.239.116.37 at 193.239.117.145 accept AS-STRATORZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 2001:7f8:1::a500:6724:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-STRATORZ
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6724 2001:7f8:13::a500:6724:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-STRATORZ
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6724 80.249.210.180 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6724 193.239.116.37 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 2001:7f8:1::a500:6724:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6724 2001:7f8:13::a500:6724:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS6730 (peer) Sunrise
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6730 195.66.224.85 at 195.66.224.235 accept AS-GLOBAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6730 2001:7f8:4::1a4a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GLOBAL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6730 195.66.224.85 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6730 2001:7f8:4::1a4a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS6735 (peer) SDT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6735 80.249.209.80 at 80.249.209.182 accept AS-SDTAMSIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6735 80.249.209.80 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS6805 (peer) Telephonica
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6805 195.66.224.57 at 195.66.224.235 accept AS-TDDE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6805 195.66.224.57 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS6871 (peer) PlusNet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6871 195.66.224.164 at 195.66.224.235 accept AS-PLUSNETUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6871 195.66.224.164 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS6894 (peer) KDDI Europe
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6894 195.66.224.86 at 195.66.224.235 accept AS-KDDIEU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6894 195.66.224.86 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS6939 (transit) Hurricane Electric
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS6939 216.66.84.9 at 216.66.84.10 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6939 2001:470:1:2ac::1 at 2001:470:1:2ac::2 accept ANY and not {::/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS6939 216.66.84.9 at 216.66.84.10 announce ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6939 2001:470:1:2ac::1 at 2001:470:1:2ac::2 announce ANY
remarks:    AS7342 (peer) Verisign
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS7342 5.57.80.30 at 5.57.80.70 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS7342 80.249.209.232 at 80.249.209.182 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS7342 195.66.225.46 at 195.66.224.235 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 2001:7f8:1::a500:7342:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 2001:7f8:4::1cae:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GTLD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS7342 2001:7f8:17::1cae:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-GTLD
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS7342 5.57.80.30 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS7342 80.249.209.232 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS7342 195.66.225.46 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 2001:7f8:1::a500:7342:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 2001:7f8:4::1cae:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS7342 2001:7f8:17::1cae:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8001 (peer) Net Access Corp
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8001 195.66.224.94 at 195.66.224.235 accept AS-NAC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8001 195.66.224.94 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS8075 (peer) Microsoft
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8075 80.249.209.20 at 80.249.209.182 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8075 80.249.209.21 at 80.249.209.182 accept AS-MICROSOFT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8075 195.66.224.140 at 195.66.224.235 accept AS-MICROSOFTEU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8075 80.249.209.20 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8075 80.249.209.21 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8075 195.66.224.140 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS8330 (peer) LONAP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8330 5.57.80.250 at 5.57.80.70 accept AS8330
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8330 2001:7f8:17::208a:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS8330
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8330 5.57.80.250 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8330 2001:7f8:17::208a:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8365 (peer) MANDA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8365 80.249.209.217 at 80.249.209.182 accept AS-MANDA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8365 2001:7f8:1::a500:8365:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8365 80.249.209.217 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8365 2001:7f8:1::a500:8365:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8368 (peer) Belgian Network Solutions
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8368 80.249.209.97 at 80.249.209.182 accept AS-BENESOL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8368 2001:7f8:1::a500:8368:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-BENESOL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8368 80.249.209.97 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8368 2001:7f8:1::a500:8368:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8422 (peer) Netcologne
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8422 195.66.224.172 at 195.66.224.235 accept AS-NETCOLOGNE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8422 195.66.224.172 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS8426 (peer) Claranet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8426 80.249.208.82 at 80.249.209.182 accept AS-CLARANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8426 80.249.209.228 at 80.249.209.182 accept AS-CLARANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8426 195.66.224.66 at 195.66.224.235 accept AS-CLARANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7f8:1::a500:8426:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-CLARANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8426 2001:7f8:4::20ea:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-CLARANET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8426 80.249.208.82 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8426 80.249.209.228 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8426 195.66.224.66 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7f8:1::a500:8426:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8426 2001:7f8:4::20ea:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8468 (peer) Entanet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8468 5.57.80.135 at 5.57.80.70 accept AS-ENTANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8468 80.249.209.82 at 80.249.209.182 accept AS-ENTANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8468 195.66.224.151 at 195.66.224.235 accept AS-ENTANET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8468 195.66.244.11 at 195.66.244.10 accept AS-ENTANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8468 2001:7f8:1::a500:8468:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ENTANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8468 2001:7f8:4::2114:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-ENTANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8468 2001:7f8:4:2::2114:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-ENTANET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8468 2001:7f8:17::2114:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-ENTANET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8468 5.57.80.135 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8468 80.249.209.82 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8468 195.66.224.151 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8468 195.66.244.11 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8468 2001:7f8:1::a500:8468:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8468 2001:7f8:4::2114:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8468 2001:7f8:4:2::2114:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8468 2001:7f8:17::2114:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8473 (peer) Bahnhof AB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8473 2001:7f8:1::a500:8473:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-BAHNHOF
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8473 2001:7f8:1::a500:8473:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8550 (peer) LONAP route server
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8550 5.57.80.1 at 5.57.80.70 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8550 5.57.80.2 at 5.57.80.70 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8550 2001:7f8:17::1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept ANY and not {::/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8550 2001:7f8:17::2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept ANY and not {::/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8550 5.57.80.1 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8550 5.57.80.2 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8550 2001:7f8:17::1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8550 2001:7f8:17::2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8553 (peer) Avensys
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8553 5.57.80.110 at 5.57.80.70 accept AS-AVENSYS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8553 195.66.224.126 at 195.66.224.235 accept AS-AVENSYS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8553 5.57.80.110 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8553 195.66.224.126 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS8560 (peer) 1 and 1
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8560 195.66.224.98 at 195.66.224.235 accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8560 195.66.224.98 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS8607 (peer) Timico
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8607 195.66.224.111 at 195.66.224.235 accept AS-TIMICO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8607 2001:7f8:4::219f:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-TIMICO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8607 195.66.224.111 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8607 2001:7f8:4::219f:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8613 (peer) Phoenix
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8613 91.217.231.21 at 91.217.231.12 accept AS-NETSERVUK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8613 2001:7f8:67::21a5:1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept AS-NETSERVUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8613 91.217.231.21 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8613 2001:7f8:67::21a5:1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8657 (peer) PT Comunicacoes
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8657 80.249.208.217 at 80.249.209.182 accept AS-CPRM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8657 195.66.224.91 at 195.66.224.235 accept AS-CPRM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8657 80.249.208.217 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8657 195.66.224.91 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS8674 (peer) Netnod
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8674 80.249.208.56 at 80.249.209.182 accept AS-NETNOD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8674 80.249.209.92 at 80.249.209.182 accept AS-NETNOD
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8674 80.249.208.56 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8674 80.249.209.92 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS8681 (peer) Jersey Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8681 195.66.224.180 at 195.66.224.235 accept AS-JERSEYTELECOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8681 2001:7f8:4::21e9:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-JERSEYTELECOM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8681 195.66.224.180 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8681 2001:7f8:4::21e9:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8708 (peer) RCS & RDS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8708 80.249.208.51 at 80.249.209.182 accept AS-RDSNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8708 195.66.224.46 at 195.66.224.235 accept AS-RDSNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 2001:7f8:1::a500:8708:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-RDSNET6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8708 2001:7f8:4::2204:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-RDSNET6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8708 80.249.208.51 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8708 195.66.224.46 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 2001:7f8:1::a500:8708:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8708 2001:7f8:4::2204:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8714 (peer) IXMANCHESTER route server
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8714 195.66.225.230 at 195.66.224.235 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8714 195.66.225.231 at 195.66.224.235 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8714 195.66.244.230 at 195.66.244.10 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 2001:7f8:4::220a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept ANY and not {::/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 2001:7f8:4::220a:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept ANY and not {::/0}
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8714 2001:7f8:4:2::220a:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept ANY and not {::/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8714 195.66.225.230 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8714 195.66.225.231 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8714 195.66.244.230 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8714 2001:7f8:4::220a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8714 2001:7f8:4::220a:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8714 2001:7f8:4:2::220a:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8781 (peer) Qatar Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8781 80.249.209.120 at 80.249.209.182 accept AS-QTEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8781 195.66.224.188 at 195.66.224.235 accept AS-QTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 2001:7f8:1::a500:8781:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-QTEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8781 2001:7f8:4::224d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-QTEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8781 80.249.209.120 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8781 195.66.224.188 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 2001:7f8:1::a500:8781:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8781 2001:7f8:4::224d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8838 (peer) Stripe21
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8838 5.57.80.122 at 5.57.80.70 accept AS-QIX-LONAP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8838 5.57.80.123 at 5.57.80.70 accept AS-QIX-LONAP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8838 5.57.80.122 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8838 5.57.80.123 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
remarks:    AS8851 (peer) Inweb
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8851 195.66.224.93 at 195.66.224.235 accept AS-INWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8851 195.66.224.93 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS8897 (peer) Mistral
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8897 195.66.224.70 at 195.66.224.235 accept AS-MISTRAL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8897 195.66.224.70 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS8916 (peer) Portfast Ltd.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8916 5.57.80.100 at 5.57.80.70 accept AS-PORTFAST
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8916 2001:7f8:17::22d4:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-PORTFAST
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8916 5.57.80.100 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8916 2001:7f8:17::22d4:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8943 (peer) Jump Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8943 195.66.224.34 at 195.66.224.235 accept AS-JUMP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS8943 2001:7f8:4::22ef:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-JUMP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8943 195.66.224.34 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS8943 2001:7f8:4::22ef:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS8966 (peer) Emirates Internet Exchange
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8966 80.249.209.89 at 80.249.209.182 accept AS-EMIX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8966 195.66.224.159 at 195.66.224.235 accept AS-EMIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8966 80.249.209.89 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8966 195.66.224.159 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS9002 (peer) ReTN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9002 195.66.224.193 at 195.66.224.235 accept AS-RETN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9002 2001:7f8:4::232a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-RETN6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9002 195.66.224.193 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9002 2001:7f8:4::232a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS9009 (peer) GlobalAXS Communications
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9009 80.249.208.63 at 80.249.209.182 accept AS-GBXS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9009 195.66.224.231 at 195.66.224.235 accept AS-GBXS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 2001:7f8:1::a500:9009:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-GBXS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS9009 2001:7f8:4::2331:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GBXS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9009 80.249.208.63 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9009 195.66.224.231 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 2001:7f8:1::a500:9009:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS9009 2001:7f8:4::2331:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS9044 (peer) SolNet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9044 195.66.224.169 at 195.66.224.235 accept AS-SOLNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9044 195.66.224.169 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS9143 (peer) AtHome Benelux BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9143 80.249.208.103 at 80.249.209.182 accept AS-BENELUX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9143 80.249.208.181 at 80.249.209.182 accept AS-BENELUX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9143 80.249.208.103 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9143 80.249.208.181 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS9145 (peer) EWE TEL GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9145 80.249.208.42 at 80.249.209.182 accept AS-EWETEL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9145 195.66.224.30 at 195.66.224.235 accept AS-EWETEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9145 80.249.208.42 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9145 195.66.224.30 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS9153 (peer) Burstfire
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9153 195.66.224.71 at 195.66.224.235 accept AS-BURSTFIRE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9153 195.66.224.71 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS9318 (peer) Hanaro Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9318 195.66.224.176 at 195.66.224.235 accept AS9318
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9318 195.66.224.176 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS9505 (peer) TWGate
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS9505 195.66.225.37 at 195.66.224.235 accept AS-TWIG
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS9505 195.66.225.37 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS10310 (peer) Yahoo!
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS10310 195.66.224.115 at 195.66.224.235 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS10310 195.66.224.129 at 195.66.224.235 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7f8:4::2846:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-YAHOO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS10310 2001:7f8:4::2846:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-YAHOO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS10310 195.66.224.115 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS10310 195.66.224.129 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7f8:4::2846:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS10310 2001:7f8:4::2846:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS11666 (peer) Nexicom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS11666 195.66.225.128 at 195.66.224.235 accept AS-NEXICOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS11666 2001:7f8:4::2d92:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-NEXICOM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS11666 195.66.225.128 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS11666 2001:7f8:4::2d92:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS12008 (peer) Neustar UltraDNS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12008 80.249.209.233 at 80.249.209.182 accept AS12008
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12008 195.66.225.169 at 195.66.224.235 accept AS12008
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12008 2001:7f8:1::a501:2008:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS12008
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12008 2001:7f8:4::2ee8:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS12008
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12008 80.249.209.233 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12008 195.66.225.169 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12008 2001:7f8:1::a501:2008:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12008 2001:7f8:4::2ee8:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS12041 (peer) Afilias
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12041 5.57.80.227 at 5.57.80.70 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12041 80.249.208.190 at 80.249.209.182 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12041 195.66.224.55 at 195.66.224.235 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7f8:1::a501:2041:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7f8:4::2f09:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12041 2001:7f8:17::2f09:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS12041:AS-AFILIAS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12041 5.57.80.227 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12041 80.249.208.190 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12041 195.66.224.55 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7f8:1::a501:2041:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7f8:4::2f09:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12041 2001:7f8:17::2f09:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS12189 (peer) PhoenixNAP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12189 80.249.208.235 at 80.249.209.182 accept AS-PHOENIXNAP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12189 80.249.208.235 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS12306 (peer) Plus.line
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12306 80.249.208.161 at 80.249.209.182 accept AS-PLUSLINE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12306 80.249.208.161 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS12327 (peer) idear4business interantional LTD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12327 80.249.210.231 at 80.249.209.182 accept AS-IDEAR4BUSINESS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12327 2001:7f8:1::a501:2327:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-IDEAR4BUSINESSV6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12327 80.249.210.231 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12327 2001:7f8:1::a501:2327:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS12390 (peer) Kingston
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12390 195.66.224.119 at 195.66.224.235 accept AS-KINGSTONUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12390 195.66.224.119 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS12399 (peer) ScanPlus
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12399 195.66.224.230 at 195.66.224.235 accept AS-SPXS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12399 195.66.224.230 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS12414 (peer) Solcon
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12414 80.249.208.165 at 80.249.209.182 accept AS-SOLCON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12414 80.249.209.165 at 80.249.209.182 accept AS-SOLCON
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414 2001:7f8:1::a501:2414:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-SOLCON6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12414 2001:7f8:1::a501:2414:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-SOLCON6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12414 80.249.208.165 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12414 80.249.209.165 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12414 2001:7f8:1::a501:2414:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12414 2001:7f8:1::a501:2414:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS12496 (peer) IDNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12496 195.66.224.181 at 195.66.224.235 accept AS-IDNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12496 195.66.224.181 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS12552 (peer) IP Only
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12552 195.66.224.142 at 195.66.224.235 accept AS-IPO-EU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12552 195.66.224.142 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS12576 (peer) EE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12576 195.66.225.252 at 195.66.224.235 accept AS12576
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12576 195.66.225.253 at 195.66.224.235 accept AS12576
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12576 195.66.225.252 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12576 195.66.225.253 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS12703 (peer) Lumison
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12703 195.66.224.84 at 195.66.224.235 accept AS-EDNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12703 195.66.224.84 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS12713 (peer) OTEGlobe
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12713 80.249.208.179 at 80.249.209.182 accept AS-OTEGLOBE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12713 195.66.224.190 at 195.66.224.235 accept AS-OTEGLOBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 2001:7f8:1::a501:2713:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-OTEGLOBE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12713 2001:7f8:4::31a9:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-OTEGLOBE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12713 80.249.208.179 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12713 195.66.224.190 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 2001:7f8:1::a501:2713:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12713 2001:7f8:4::31a9:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS12715 (peer) Jazz Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12715 195.66.224.173 at 195.66.224.235 accept AS-JAZZTRANS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12715 195.66.224.173 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS12859 (peer) BIT bv
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12859 80.249.208.35 at 80.249.209.182 accept AS-BIT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12859 80.249.208.200 at 80.249.209.182 accept AS-BIT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12859 80.249.208.35 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12859 80.249.208.200 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS12874 (peer) Fastweb
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12874 195.66.225.43 at 195.66.224.235 accept AS-FASTWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12874 195.66.225.43 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS12902 (peer) Luna.nl BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12902 80.249.208.223 at 80.249.209.182 accept AS-LUNA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12902 80.249.208.223 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS12989 (peer) Eweka Internet Services
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS12989 195.66.224.227 at 195.66.224.235 accept AS-EWEKA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS12989 195.66.224.227 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS13005 (peer) C2 Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13005 195.66.224.154 at 195.66.224.235 accept AS-C2INTERNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13005 195.66.224.154 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS13030 (peer) Init Seven AG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13030 80.249.208.210 at 80.249.209.182 accept AS-INIT7
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13030 80.249.210.210 at 80.249.209.182 accept AS-INIT7
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13030 195.66.224.175 at 195.66.224.235 accept AS-INIT7
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-INIT7
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13030 2001:7f8:4::32e6:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13030 80.249.208.210 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13030 80.249.210.210 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13030 195.66.224.175 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:1::a501:3030:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13030 2001:7f8:4::32e6:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS13037 (peer) Zen Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13037 195.66.224.158 at 195.66.224.235 accept AS-ZEN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13037 195.66.244.28 at 195.66.244.10 accept AS-ZEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13037 2001:7f8:4:2::32ed:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-ZEN
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13037 195.66.224.158 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13037 195.66.244.28 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13037 2001:7f8:4:2::32ed:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS13122 (peer) Manx Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13122 195.66.225.3 at 195.66.224.235 accept AS-MANX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13122 2001:7f8:4::3342:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-MANX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13122 195.66.225.3 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13122 2001:7f8:4::3342:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS13213 (peer) Uk2Net
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13213 195.66.224.19 at 195.66.224.235 accept AS-UK2NET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13213 195.66.226.9 at 195.66.224.235 accept AS-UK2NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13213 2001:7f8:4::339d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-UK2NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13213 2001:7f8:4::339d:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-UK2NET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13213 195.66.224.19 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13213 195.66.226.9 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13213 2001:7f8:4::339d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13213 2001:7f8:4::339d:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS13285 (peer) Opal Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 80.249.209.34 at 80.249.209.182 accept AS-OPAL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 195.66.224.136 at 195.66.224.235 accept AS-OPAL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13285 195.66.225.17 at 195.66.224.235 accept AS-OPAL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 80.249.209.34 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 195.66.224.136 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13285 195.66.225.17 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS13335 (peer) CloudFlare
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 5.57.81.75 at 5.57.80.70 accept AS13335
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 37.49.237.49 at 37.49.236.165 accept AS13335
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 80.249.211.140 at 80.249.209.182 accept AS13335
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 193.239.117.114 at 193.239.117.145 accept AS13335
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 195.66.225.179 at 195.66.224.235 accept AS13335
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13335 195.66.244.71 at 195.66.244.10 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:1::a501:3335:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:4::3417:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:4:2::3417:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:13::a501:3335:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:17::3417:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS13335
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS13335 2001:7f8:54::1:49 at 2001:7f8:54::165 accept AS13335
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 5.57.81.75 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 37.49.237.49 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 80.249.211.140 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 193.239.117.114 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 195.66.225.179 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13335 195.66.244.71 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:1::a501:3335:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:4::3417:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:4:2::3417:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:13::a501:3335:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:17::3417:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS13335 2001:7f8:54::1:49 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS13445 (peer) WebEx Communications
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13445 195.66.225.110 at 195.66.224.235 accept AS13445
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13445 195.66.225.110 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS13768 (peer) Peer1 Network
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13768 195.66.224.156 at 195.66.224.235 accept AS-13768
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13768 195.66.224.156 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS14413 (peer) LinkedIn
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14413 37.49.236.161 at 37.49.236.165 accept AS-LINKEDIN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14413 80.249.211.185 at 80.249.209.182 accept AS-LINKEDIN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14413 195.66.224.26 at 195.66.224.235 accept AS-LINKEDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14413 2001:7f8:1::a500:19:7612:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-LINKEDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14413 2001:7f8:4::3:3ec:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-LINKEDIN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14413 2001:7f8:54::161 at 2001:7f8:54::165 accept AS-LINKEDIN
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14413 37.49.236.161 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14413 80.249.211.185 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14413 195.66.224.26 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14413 2001:7f8:1::a500:19:7612:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14413 2001:7f8:4::3:3ec:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14413 2001:7f8:54::161 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS14492 (peer) DataPipe
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14492 5.57.81.19 at 5.57.80.70 accept AS-DATAPIPE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS14492 195.66.225.1 at 195.66.224.235 accept AS-DATAPIPE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS14492 2001:7f8:17::389c:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-DATAPIPE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14492 5.57.81.19 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS14492 195.66.225.1 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS14492 2001:7f8:17::389c:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS15133 (peer) Edgecast Network Inc
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15133 80.249.209.162 at 80.249.209.182 accept AS15133
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15133 195.66.224.62 at 195.66.224.235 accept AS15133
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15133 80.249.209.162 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15133 195.66.224.62 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS15169 (peer) Google
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 5.57.80.136 at 5.57.80.70 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15169 195.66.224.125 at 195.66.224.235 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:4::3b41:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GOOGLE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15169 2001:7f8:17::3b41:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-GOOGLE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 5.57.80.136 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15169 195.66.224.125 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:4::3b41:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15169 2001:7f8:17::3b41:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS15435 (peer) CAIW Netwerken B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15435 80.249.208.149 at 80.249.209.182 accept AS-KABELFOON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15435 80.249.209.173 at 80.249.209.182 accept AS-KABELFOON
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15435 80.249.208.149 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15435 80.249.209.173 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS15516 (peer) Dansk KabelTV A/S
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15516 80.249.209.87 at 80.249.209.182 accept AS-DK-ARROWHEAD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15516 2001:7f8:1::a501:5516:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-DK-ARROWHEAD
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15516 80.249.209.87 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15516 2001:7f8:1::a501:5516:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS15542 (peer) ZeelandNet BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15542 80.249.209.43 at 80.249.209.182 accept AS-ZEELANDNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15542 80.249.209.125 at 80.249.209.182 accept AS-ZEELANDNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15542 2001:7f8:1::a501:5542:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ZEELANDNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15542 2001:7f8:1::a501:5542:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ZEELANDNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15542 80.249.209.43 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15542 80.249.209.125 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15542 2001:7f8:1::a501:5542:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15542 2001:7f8:1::a501:5542:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS15557 (peer) Neuf Cegetel SFR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15557 195.66.224.214 at 195.66.224.235 accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15557 195.66.224.214 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS15598 (peer) IP Exchange GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15598 80.249.208.213 at 80.249.209.182 accept AS-IPX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15598 80.249.208.213 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS15692 (peer) Razorblue Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15692 195.66.244.47 at 195.66.244.10 accept AS-RAZORBLUE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15692 2001:7f8:4:2::3d4c:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-RAZORBLUE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15692 195.66.244.47 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15692 2001:7f8:4:2::3d4c:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS15766 (peer) Domicilium
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15766 195.66.224.221 at 195.66.224.235 accept AS-DOMICILIUM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15766 195.66.224.221 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS15773 (peer) Inclarity
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15773 195.66.225.27 at 195.66.224.235 accept AS-INCLARITY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15773 195.66.225.27 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS15830 (peer) TelecityGroup
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15830 195.66.224.82 at 195.66.224.235 accept AS-TELECITYLON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15830 195.66.244.18 at 195.66.244.10 accept AS-TELECITYGROUP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS15830 2001:7f8:4:2::3dd6:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-TELECITYGROUP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15830 195.66.224.82 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15830 195.66.244.18 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS15830 2001:7f8:4:2::3dd6:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS15988 (peer) Akhter
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS15988 195.66.224.157 at 195.66.224.235 accept AS-AKHTERNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS15988 195.66.224.157 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS16082 (peer) Spitfire
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16082 195.66.224.199 at 195.66.224.235 accept AS-SPITFIRE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16082 195.66.224.199 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS16243 (peer) Virtu Secure Services BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16243 80.249.208.245 at 80.249.209.182 accept AS-VIRTU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16243 80.249.208.245 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS16265 (peer) LeaseWeb
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16265 195.66.225.100 at 195.66.224.235 accept AS-LEASEWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16265 195.66.225.100 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS16276 (peer) OVH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16276 80.249.209.231 at 80.249.209.182 accept AS-OVH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16276 195.66.224.220 at 195.66.224.235 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16276 80.249.209.231 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16276 195.66.224.220 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS16298 (peer) InterBox Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16298 80.249.208.183 at 80.249.209.182 accept AS-INTERBOX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16298 193.239.116.187 at 193.239.117.145 accept AS-INTERBOX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16298 2001:7f8:1::a501:6298:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-INTERBOX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS16298 2001:7f8:13::a501:6298:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-INTERBOX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16298 80.249.208.183 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16298 193.239.116.187 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16298 2001:7f8:1::a501:6298:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS16298 2001:7f8:13::a501:6298:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS16353 (peer) Merula
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16353 5.57.80.138 at 5.57.80.70 accept AS-MERULA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16353 5.57.80.139 at 5.57.80.70 accept AS-MERULA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16353 195.66.224.143 at 195.66.224.235 accept AS-MERULA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16353 5.57.80.138 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16353 5.57.80.139 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16353 195.66.224.143 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS16509 (peer) Amazon
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 5.57.80.8 at 5.57.80.70 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 80.249.210.100 at 80.249.209.182 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 80.249.210.217 at 80.249.209.182 accept AS-AMAZON
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 195.66.225.175 at 195.66.224.235 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 5.57.80.8 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 80.249.210.100 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 80.249.210.217 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 195.66.225.175 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS18106 (peer) VQBN Inc.
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS18106 2001:7f8:4::46ba:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS18106
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS18106 2001:7f8:4::46ba:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS19151 (peer) BroadbandONE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS19151 80.249.209.58 at 80.249.209.182 accept AS19151
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS19151 195.66.224.233 at 195.66.224.235 accept AS19151
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS19151 80.249.209.58 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS19151 195.66.224.233 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS20495 (peer) We Dare BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20495 80.249.208.107 at 80.249.209.182 accept AS-WEDARE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20495 80.249.208.107 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS20504 (peer) RTL Nederland Interactief BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20504 80.249.208.186 at 80.249.209.182 accept AS-RTL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20504 80.249.209.225 at 80.249.209.182 accept AS-RTL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20504 80.249.208.186 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20504 80.249.209.225 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS20562 (peer) Open Peering
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20562 80.249.209.197 at 80.249.209.182 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20562 80.249.209.197 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS20634 (peer) Liechtenstein Telenet AG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20634 80.249.209.226 at 80.249.209.182 accept AS-LIECOMTEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20634 80.249.209.226 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS20712 (peer) Andrews & Arnolds Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20712 5.57.80.58 at 5.57.80.70 accept AS-AA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20712 5.57.80.59 at 5.57.80.70 accept AS-AA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20712 91.217.231.14 at 91.217.231.12 accept AS-AA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20712 195.66.225.47 at 195.66.224.235 accept AS-AA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20712 2001:7f8:4:0::50e8:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-AA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20712 2001:7f8:17::50e8:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-AA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20712 2001:7f8:17::50e8:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-AA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20712 5.57.80.58 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20712 5.57.80.59 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20712 91.217.231.14 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20712 195.66.225.47 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20712 2001:7f8:4:0::50e8:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20712 2001:7f8:17::50e8:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20712 2001:7f8:17::50e8:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS20718 (peer) Arsys
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20718 195.66.224.165 at 195.66.224.235 accept AS-ARSYSINTERNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20718 195.66.224.165 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS20738 (peer) Webfusion
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20738 195.66.225.171 at 195.66.224.235 accept AS-WEBFUSION
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20738 2001:7f8:4::5102:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-WEBFUSION
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20738 195.66.225.171 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20738 2001:7f8:4::5102:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS20799 (peer) Datanet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20799 195.66.224.41 at 195.66.224.235 accept AS-DATANETUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20799 195.66.224.41 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS20940 (peer) Akamai
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 5.57.80.72 at 5.57.80.70 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 5.57.80.73 at 5.57.80.70 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 195.66.224.168 at 195.66.224.235 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 195.66.226.81 at 195.66.224.235 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 195.66.226.167 at 195.66.224.235 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20940 195.66.244.53 at 195.66.244.10 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4::51cc:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4::51cc:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4::51cc:3 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:4:2::51cc:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:17::51cc:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-AKAMAI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS20940 2001:7f8:17::51cc:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 5.57.80.72 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 5.57.80.73 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 195.66.224.168 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 195.66.226.81 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 195.66.226.167 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20940 195.66.244.53 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4::51cc:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4::51cc:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4::51cc:3 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:4:2::51cc:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:17::51cc:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS20940 2001:7f8:17::51cc:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS20953 (peer) info.nl
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS20953 80.249.208.203 at 80.249.209.182 accept AS-INFO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS20953 80.249.208.203 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS21099 (peer) Game Digital
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21099 195.66.224.162 at 195.66.224.235 accept AS-BARRYSWORLD-LINX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21099 195.66.224.162 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS21263 (peer) TeleData Friedrichshafen GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21263 80.249.209.74 at 80.249.209.182 accept AS-TELEDATA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21263 2001:7f8:1::a502:1263:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-TELEDATA-IPV6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21263 80.249.209.74 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21263 2001:7f8:1::a502:1263:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS21321 (peer) Netuity Networks Inc
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21321 5.57.80.54 at 5.57.80.70 accept AS-NETUITY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21321 2001:7f8:17::5349:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-NETUITY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21321 5.57.80.54 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21321 2001:7f8:17::5349:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS21371 (peer) Equinix
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21371 5.57.80.187 at 5.57.80.70 accept AS-EQUINIX-UK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21371 195.66.224.187 at 195.66.224.235 accept AS-EQUINIX-UK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21371 2001:7f8:4::537b:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-EQUINIX-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21371 2001:7f8:17::537b:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21371 5.57.80.187 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21371 195.66.224.187 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21371 2001:7f8:4::537b:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21371 2001:7f8:17::537b:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS21396 (peer) NetConnex
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21396 5.57.80.142 at 5.57.80.70 accept AS-NETCONNEX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21396 5.57.80.143 at 5.57.80.70 accept AS-NETCONNEX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21396 195.66.224.240 at 195.66.224.235 accept AS-NETCONNEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21396 2001:7f8:4::5394:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-NETCONNEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21396 2001:7f8:17::5394:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-NETCONNEX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21396 2001:7f8:17::5394:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-NETCONNEX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21396 5.57.80.142 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21396 5.57.80.143 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21396 195.66.224.240 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21396 2001:7f8:4::5394:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21396 2001:7f8:17::5394:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21396 2001:7f8:17::5394:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS21478 (peer) Plex Elektronische Informatie BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21478 80.249.208.216 at 80.249.209.182 accept AS-PLEX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21478 80.249.208.216 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS23148 (peer) Terremark
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS23148 80.249.209.48 at 80.249.209.182 accept AS-TWW
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS23148 195.66.225.91 at 195.66.224.235 accept AS-TWW
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS23148 80.249.209.48 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS23148 195.66.225.91 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS24586 (peer) Intermax bv
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24586 80.249.209.41 at 80.249.209.182 accept AS-INTERMAX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24586 80.249.209.41 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS24594 (peer) Frontier Systems Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24594 195.66.225.83 at 195.66.224.235 accept AS-FSYS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24594 2001:7f8:4:0::6012:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-FSYS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24594 195.66.225.83 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24594 2001:7f8:4:0::6012:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS24642 (peer) Caveo Internet BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24642 80.249.208.248 at 80.249.209.182 accept AS-CAVEO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24642 80.249.208.248 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS24724 (peer) ATM SA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24724 195.66.224.131 at 195.66.224.235 accept AS-FOREIGN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24724 2001:7f8:1::a502:4724:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-FOREIGN6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24724 2001:7f8:4::6094:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-FOREIGN6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24724 195.66.224.131 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24724 2001:7f8:1::a502:4724:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24724 2001:7f8:4::6094:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS24793 (peer) NLHosting
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24793 80.249.208.142 at 80.249.209.182 accept AS24793
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24793 80.249.208.142 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS24851 (peer) NetCetera
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24851 195.66.224.178 at 195.66.224.235 accept AS-NETCETERA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24851 195.66.224.178 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS24875 (peer) ISP-Services BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24875 80.249.208.126 at 80.249.209.182 accept AS-ISPSERVICES
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24875 80.249.210.182 at 80.249.209.182 accept AS-ISPSERVICES
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875 2001:7f8:1::a502:4875:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ISPSERVICES
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24875 2001:7f8:1::a502:4875:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ISPSERVICES
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24875 80.249.208.126 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24875 80.249.210.182 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24875 2001:7f8:1::a502:4875:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24875 2001:7f8:1::a502:4875:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS24916 (peer) Orbital
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24916 5.57.80.240 at 5.57.80.70 accept AS-ORBITAL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24916 195.66.225.49 at 195.66.224.235 accept AS-ORBITAL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24916 195.66.225.93 at 195.66.224.235 accept AS-ORBITAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24916 2001:7f8:4::6154:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-ORBITAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24916 2001:7f8:4::6154:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-ORBITAL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24916 2001:7f8:17::6154:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-ORBITAL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24916 5.57.80.240 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24916 195.66.225.49 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24916 195.66.225.93 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24916 2001:7f8:4::6154:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24916 2001:7f8:4::6154:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24916 2001:7f8:17::6154:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS24931 (peer) Dedipower
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24931 195.66.224.59 at 195.66.224.235 accept AS-DEDIPOWER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24931 195.66.224.59 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS25061 (peer) Associated Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25061 195.66.225.22 at 195.66.224.235 accept AS-ANLX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25061 195.66.225.22 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS25151 (peer) Cyso Managed Hosting
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25151 80.249.209.155 at 80.249.209.182 accept AS-CYSO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25151 2001:7f8:1::a502:5151:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-CYSO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25151 80.249.209.155 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25151 2001:7f8:1::a502:5151:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS25178 (peer) Keycom PLC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25178 5.57.81.45 at 5.57.80.70 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25178 37.49.237.45 at 37.49.236.165 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25178 80.249.211.204 at 80.249.209.182 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25178 91.217.231.32 at 91.217.231.12 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25178 195.66.224.192 at 195.66.224.235 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25178 195.66.244.14 at 195.66.244.10 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:1::a502:5178:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:4::625a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:4:2::625a:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:17::625a:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:54::1:45 at 2001:7f8:54::165 accept AS-KEYCOM
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25178 2001:7f8:67::625a:1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept AS-KEYCOM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25178 5.57.81.45 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25178 37.49.237.45 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25178 80.249.211.204 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25178 91.217.231.32 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25178 195.66.224.192 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25178 195.66.244.14 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:1::a502:5178:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:4::625a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:4:2::625a:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:17::625a:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:54::1:45 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25178 2001:7f8:67::625a:1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS25180 (peer) Exponential-E
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25180 195.66.224.186 at 195.66.224.235 accept AS-EXPONENTIAL-E
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25180 2001:7f8:4::625c:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-EXPONENTIAL-E
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25180 195.66.224.186 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25180 2001:7f8:4::625c:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS25310 (peer) Bulldog/Cable&Wireless
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25310 195.66.224.204 at 195.66.224.235 accept AS25310
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25310 195.66.224.204 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS25369 (peer) KillerCreation Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25369 195.66.225.123 at 195.66.224.235 accept AS-KILLERCREATION
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25369 195.66.225.123 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS25376 (peer) Netnorth Limited
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25376 195.66.244.51 at 195.66.244.10 accept AS-NETNORTH
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25376 2001:7f8:4:2::6320:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-NETNORTH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25376 195.66.244.51 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25376 2001:7f8:4:2::6320:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS25459 (peer) NedZone Internet BV
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25459 2001:7f8:1::a502:5459:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-NEDZONE
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25459 2001:7f8:1::a502:5459:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS25542 (peer) Denit Internet Services BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25542 80.249.209.64 at 80.249.209.182 accept AS-DENIT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25542 80.249.209.64 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS25562 (peer) Sony Computer Entertainment Europe
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25562 195.66.224.88 at 195.66.224.235 accept AS-SCEE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25562 195.66.224.88 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS25577 (peer) C4L
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS25577 195.66.224.201 at 195.66.224.235 accept AS-C4L
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS25577 195.66.224.201 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS28685 (peer) RoutIT BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28685 80.249.208.133 at 80.249.209.182 accept AS-ROUTIT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28685 80.249.208.133 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS28717 (peer) Zen Systems
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28717 80.249.209.220 at 80.249.209.182 accept AS-ZENSYSTEMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28717 2001:7f8:1::a502:8717:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ZENSYSTEMS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28717 80.249.209.220 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28717 2001:7f8:1::a502:8717:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS28757 (peer) Scotnet.co.uk Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28757 195.66.226.52 at 195.66.224.235 accept AS28757
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28757 195.66.226.52 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS28788 (peer) Unilogic Networks B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28788 80.249.208.237 at 80.249.209.182 accept AS-UNILOGICNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28788 80.249.208.237 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS28836 (peer) IC&S BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28836 80.249.208.238 at 80.249.209.182 accept AS-ICSNL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28836 80.249.208.238 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS28878 (peer) Signet BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28878 80.249.208.198 at 80.249.209.182 accept AS-SIGNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS28878 80.249.209.251 at 80.249.209.182 accept AS-SIGNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28878 80.249.208.198 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS28878 80.249.209.251 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS29006 (peer) POBOX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29006 195.66.224.95 at 195.66.224.235 accept AS-POBOX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29006 195.66.224.95 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS29009 (peer) UK Broadband
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29009 195.66.225.40 at 195.66.224.235 accept AS-UKBB
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29009 195.66.226.70 at 195.66.224.235 accept AS-UKBB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29009 2001:7f8:4::7151:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-UKBB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29009 2001:7f8:4::7151:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-UKBB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29009 195.66.225.40 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29009 195.66.226.70 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29009 2001:7f8:4::7151:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29009 2001:7f8:4::7151:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS29017 (peer) Gyron
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29017 195.66.224.141 at 195.66.224.235 accept AS-GYRON
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29017 195.66.224.141 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS29073 (peer) Ecatel LTD
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29073 80.249.209.224 at 80.249.209.182 accept AS-ECATEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29073 80.249.209.224 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS29075 (peer) IELO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29075 195.66.224.73 at 195.66.224.235 accept AS-IELO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29075 2001:7f8:4::7193:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-IELO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29075 195.66.224.73 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29075 2001:7f8:4::7193:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS29131 (peer) Rapid Switch
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29131 195.66.224.207 at 195.66.224.235 accept AS-RAPIDSWITCH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29131 195.66.224.207 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS29141 (peer) Bradler & Krantz GmbH & Co. KG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29141 80.249.211.87 at 80.249.209.182 accept AS-BKVG
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29141 2001:7f8:1::a502:9141:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-BKVG
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29141 80.249.211.87 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29141 2001:7f8:1::a502:9141:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS29169 (peer) Gandi
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29169 37.49.236.154 at 37.49.236.165 accept AS-GANDI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29169 80.249.209.244 at 80.249.209.182 accept AS-GANDI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29169 195.66.225.20 at 195.66.224.235 accept AS-GANDI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169 2001:7f8:1::a502:9169:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-GANDI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169 2001:7f8:4::71f1:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GANDI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29169 2001:7f8:54::154 at 2001:7f8:54::165 accept AS-GANDI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29169 37.49.236.154 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29169 80.249.209.244 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29169 195.66.225.20 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29169 2001:7f8:1::a502:9169:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29169 2001:7f8:4::71f1:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29169 2001:7f8:54::154 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS29208 (peer) Dial Telecom
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29208 80.249.208.172 at 80.249.209.182 accept AS-DIALTELECOM
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29208 195.66.225.77 at 195.66.224.235 accept AS-DIALTELECOM
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29208 80.249.208.172 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29208 195.66.225.77 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS29396 (peer) Unet BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29396 80.249.208.154 at 80.249.209.182 accept AS-UNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29396 80.249.209.166 at 80.249.209.182 accept AS-UNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29396 2001:7f8:1::a502:9396:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-UNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29396 2001:7f8:1::a502:9396:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-UNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29396 80.249.208.154 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29396 80.249.209.166 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29396 2001:7f8:1::a502:9396:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29396 2001:7f8:1::a502:9396:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS29527 (peer) Othello Technology Systems Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29527 195.66.224.244 at 195.66.224.235 accept AS-OTHELLOTECH
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29527 195.66.224.244 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS29550 (peer) PoundHost
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29550 195.66.224.223 at 195.66.224.235 accept AS-POUNDHOST
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29550 195.66.224.223 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS29636 (peer) Catalyst2
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29636 195.66.224.132 at 195.66.224.235 accept AS-CATALYST2
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29636 195.66.224.132 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS29668 (peer) Qubenet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29668 195.66.224.105 at 195.66.224.235 accept AS-QUBE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29668 195.66.224.105 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS29791 (peer) Voxel
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS29791 80.249.209.187 at 80.249.209.182 accept AS-VOXEL
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS29791 2001:7f8:1::a502:9791:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-VOXEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS29791 80.249.209.187 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS29791 2001:7f8:1::a502:9791:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS30132 (peer) Internet Systems Consortium
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30132 80.249.208.111 at 80.249.209.182 accept AS30132
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30132 80.249.208.140 at 80.249.209.182 accept AS30132
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30132 80.249.208.111 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30132 80.249.208.140 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS30781 (peer) Jaguar Network
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30781 5.57.80.243 at 5.57.80.70 accept AS-JAGUAR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30781 80.249.209.239 at 80.249.209.182 accept AS-JAGUAR
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30781 195.66.226.17 at 195.66.224.235 accept AS-JAGUAR
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30781 2001:7f8:1::a503:0781:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-JAGUAR-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30781 2001:7f8:4::783d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-JAGUAR-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30781 2001:7f8:17::783d:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-JAGUAR-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30781 5.57.80.243 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30781 80.249.209.239 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30781 195.66.226.17 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30781 2001:7f8:1::a503:0781:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30781 2001:7f8:4::783d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30781 2001:7f8:17::783d:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS30844 (peer) Econet Carrier Services
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30844 195.66.224.68 at 195.66.224.235 accept AS-ECS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS30844 2001:7f8:4::787c:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-ECS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30844 195.66.224.68 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS30844 2001:7f8:4::787c:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS30914 (peer) Ioko
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS30914 195.66.224.63 at 195.66.224.235 accept AS-IOKO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS30914 195.66.224.63 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS31122 (peer) Digiweb
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31122 195.66.225.149 at 195.66.224.235 accept AS-DIGIWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31122 2001:7f8:4::7992:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-DIGIWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31122 195.66.225.149 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31122 2001:7f8:4::7992:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS31383 (peer) Computel Standby BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31383 80.249.209.35 at 80.249.209.182 accept AS-COMPUTEL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31383 80.249.209.35 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS31463 (peer) 4D Data Centres
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31463 5.57.80.32 at 5.57.80.70 accept AS-4D-DC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31463 5.57.80.33 at 5.57.80.70 accept AS-4D-DC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31463 2001:7f8:17::7ae7:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-4D-DC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31463 2001:7f8:17::7ae7:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-4D-DC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31463 5.57.80.32 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31463 5.57.80.33 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31463 2001:7f8:17::7ae7:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31463 2001:7f8:17::7ae7:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS31477 (peer) Duocast
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31477 80.249.209.98 at 80.249.209.182 accept AS-DUOCAST
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31477 80.249.209.98 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS31500 (peer) Global Network Managment Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31500 80.249.209.157 at 80.249.209.182 accept AS-GLOBAL-NET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31500 195.66.224.215 at 195.66.224.235 accept AS-GLOBAL-NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 2001:7f8:1::a503:1500:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-GLOBAL-NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31500 2001:7f8:4::7b0c:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31500 80.249.209.157 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31500 195.66.224.215 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 2001:7f8:1::a503:1500:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31500 2001:7f8:4::7b0c:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS31529 (peer) DENIC eG
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31529 80.249.209.160 at 80.249.209.182 accept AS-DENIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31529 2001:7f8:1::a503:1529:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-DENIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31529 80.249.209.160 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31529 2001:7f8:1::a503:1529:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS31661 (peer) ComX Networks
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31661 2001:7f8:1::a503:1661:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-COMX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31661 2001:7f8:1::a503:1661:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS31708 (peer) CoreIX Limited
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31708 5.57.80.26 at 5.57.80.70 accept AS-COREIX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31708 5.57.80.27 at 5.57.80.70 accept AS-COREIX
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31708 195.66.225.58 at 195.66.224.235 accept AS-COREIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31708 2001:7f8:4::7bdc:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-COREIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31708 2001:7f8:17::7bdc:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-COREIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31708 2001:7f8:17::7bdc:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-COREIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31708 5.57.80.26 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31708 5.57.80.27 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31708 195.66.225.58 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31708 2001:7f8:4::7bdc:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31708 2001:7f8:17::7bdc:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31708 2001:7f8:17::7bdc:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS31715 (peer) Netrino
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31715 195.66.225.18 at 195.66.224.235 accept AS-NETRINO
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31715 195.66.225.116 at 195.66.224.235 accept AS-NETRINO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31715 195.66.225.18 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31715 195.66.225.116 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS31727 (peer) Node 4
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31727 195.66.224.135 at 195.66.224.235 accept AS-NODE4
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31727 195.66.224.135 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS32787 (peer) Prolexic
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32787 195.66.224.31 at 195.66.224.235 accept AS-PROXELIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32787 195.66.224.31 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS32934 (peer) Facebook
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32934 195.66.225.69 at 195.66.224.235 accept AS32934
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS32934 195.66.225.121 at 195.66.224.235 accept AS32934
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32934 195.66.225.69 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS32934 195.66.225.121 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS33891 (peer) Core-Backbone GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33891 80.249.209.128 at 80.249.209.182 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33891 195.66.224.238 at 195.66.224.235 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2001:7f8:1::a503:3891:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33891 2001:7f8:4::8463:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-CORE-BACKBONE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33891 80.249.209.128 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33891 195.66.224.238 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2001:7f8:1::a503:3891:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33891 2001:7f8:4::8463:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS33920 (peer) AQL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33920 5.57.80.44 at 5.57.80.70 accept AS-AQNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33920 91.217.231.10 at 91.217.231.12 accept AS-AQNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33920 91.234.18.10 at 91.234.18.12 accept AS-AQNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33920 194.145.190.225 at 194.145.190.230 accept AS-AQNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33920 194.145.190.226 at 194.145.190.230 accept AS-AQNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33920 195.66.225.115 at 195.66.224.235 accept AS-AQNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33920 5.57.80.44 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33920 91.217.231.10 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33920 91.234.18.10 at 91.234.18.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33920 194.145.190.225 at 194.145.190.230 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33920 194.145.190.226 at 194.145.190.230 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33920 195.66.225.115 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS33941 (peer) Gconnect
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33941 195.66.224.7 at 195.66.224.235 accept AS-GCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33941 2001:7f8:4::8495:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GCONNECT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS33941 2001:7f8:17::8495:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-GCONNECT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33941 195.66.224.7 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33941 2001:7f8:4::8495:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS33941 2001:7f8:17::8495:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS33968 (peer) HostingUK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS33968 195.66.225.23 at 195.66.224.235 accept AS-INTENG
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS33968 195.66.225.23 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS34066 (peer) Telappliant
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34066 5.57.80.233 at 5.57.80.70 accept AS-TELAPPLIANT
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34066 195.66.224.249 at 195.66.224.235 accept AS-TELAPPLIANT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34066 5.57.80.233 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34066 195.66.224.249 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS34224 (peer) Neterra
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34224 80.249.209.26 at 80.249.209.182 accept AS-NETERRA-INT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34224 80.249.209.26 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS34245 (peer) Magnet IE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34245 195.66.224.208 at 195.66.224.235 accept AS-MAGNETLOCAL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34245 195.66.224.208 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS34270 (peer) Internet Connections
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34270 195.66.225.36 at 195.66.224.235 accept AS-INETC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34270 195.66.225.36 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS34288 (peer) Kantonsschule Zug
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34288 80.249.209.29 at 80.249.209.182 accept AS34288:AS-IX:AS-AMSIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34288 2001:7f8:1::a503:4288:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS34288:AS-IX:AS-AMSIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34288 80.249.209.29 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34288 2001:7f8:1::a503:4288:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS34305 (peer) Base IP B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34305 80.249.209.174 at 80.249.209.182 accept AS-BASEIP
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34305 2001:7f8:1::a503:4305:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-BASEIP-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34305 80.249.209.174 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34305 2001:7f8:1::a503:4305:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS34309 (peer) Link11 GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34309 80.249.209.111 at 80.249.209.182 accept AS-LINK11
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34309 195.66.224.107 at 195.66.224.235 accept AS-LINK11
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309 2001:7f8:1::a503:4309:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-LINK11
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34309 2001:7f8:4::8605:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-LINK11
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34309 80.249.209.111 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34309 195.66.224.107 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34309 2001:7f8:1::a503:4309:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34309 2001:7f8:4::8605:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS34442 (peer) Xifos Limited
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34442 80.249.211.110 at 80.249.209.182 accept AS-XIFOS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34442 195.66.225.135 at 195.66.224.235 accept AS-XIFOS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34442 2001:7f8:1::a503:4442:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-XIFOS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34442 2001:7f8:4::868a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-XIFOS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34442 80.249.211.110 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34442 195.66.225.135 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34442 2001:7f8:1::a503:4442:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34442 2001:7f8:4::868a:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS34555 (peer) C.C.S. (Leeds) Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34555 5.57.80.56 at 5.57.80.70 accept AS-CCSLEEDS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34555 5.57.80.57 at 5.57.80.70 accept AS-CCSLEEDS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34555 195.66.226.26 at 195.66.224.235 accept AS-CCSLEEDS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34555 5.57.80.56 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34555 5.57.80.57 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34555 195.66.226.26 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS34655 (peer) Jasmin Media Group
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34655 80.249.208.150 at 80.249.209.182 accept AS-JASMIN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34655 195.66.224.210 at 195.66.224.235 accept AS-JASMIN
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34655 80.249.208.150 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34655 195.66.224.210 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS34695 (peer) E4A
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34695 5.57.80.112 at 5.57.80.70 accept AS34695
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34695 80.249.208.74 at 80.249.209.182 accept AS34695
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34695 195.66.225.74 at 195.66.224.235 accept AS34695
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 2001:7f8:1::a503:4695:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS34695
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 2001:7f8:4::8787:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS34695
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34695 2001:7f8:17::8787:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS34695
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34695 5.57.80.112 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34695 80.249.208.74 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34695 195.66.225.74 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 2001:7f8:1::a503:4695:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 2001:7f8:4::8787:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34695 2001:7f8:17::8787:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS34790 (peer) Waveworks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34790 195.66.225.7 at 195.66.224.235 accept AS-WAVEWORKS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34790 195.66.225.7 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS34803 (peer) Broadband Gibraltar Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34803 80.249.208.163 at 80.249.209.182 accept AS-BGL
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34803 195.66.225.120 at 195.66.224.235 accept AS-BGL
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34803 80.249.208.163 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34803 195.66.225.120 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS34968 (peer) iunxi BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34968 80.249.209.81 at 80.249.209.182 accept AS-IUNXI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS34968 193.239.116.146 at 193.239.117.145 accept AS-IUNXI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34968 2001:7f8:1::a503:4968:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-IUNXI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34968 2001:7f8:13::a503:4968:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-IUNXI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34968 80.249.209.81 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS34968 193.239.116.146 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34968 2001:7f8:1::a503:4968:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34968 2001:7f8:13::a503:4968:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS35228 (peer) Telefonica O2 Broadband - Be Unlimited
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35228 195.66.224.232 at 195.66.224.235 accept AS35228
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35228 195.66.225.189 at 195.66.224.235 accept AS35228
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35228 195.66.224.232 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35228 195.66.225.189 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS35332 (peer) DataWeb B.V.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35332 193.239.116.10 at 193.239.117.145 accept AS-DATAWEB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35332 2001:7f8:13::a503:5332:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-DATAWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35332 193.239.116.10 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35332 2001:7f8:13::a503:5332:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS35425 (peer) Bytemark Computer Consulting Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35425 5.57.80.160 at 5.57.80.70 accept AS-BYTEMARK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35425 91.217.231.20 at 91.217.231.12 accept AS-BYTEMARK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35425 195.66.225.144 at 195.66.224.235 accept AS-BYTEMARK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35425 2001:7f8:4::8a61:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-BYTEMARK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35425 2001:7f8:17::8a61:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-BYTEMARK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35425 2001:7f8:67::8a61:1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept AS-BYTEMARK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35425 5.57.80.160 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35425 91.217.231.20 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35425 195.66.225.144 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35425 2001:7f8:4::8a61:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35425 2001:7f8:17::8a61:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35425 2001:7f8:67::8a61:1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS35456 (peer) Fubra
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35456 195.66.225.33 at 195.66.224.235 accept AS-FUBRA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35456 195.66.225.33 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS35574 (peer) Lottomatica S.p.A.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35574 80.249.210.171 at 80.249.209.182 accept AS-LOTTOMATICA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35574 2001:7f8:1::a503:5574:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-LOTTOMATICA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35574 80.249.210.171 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35574 2001:7f8:1::a503:5574:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS35575 (peer) Vaioni
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35575 91.217.231.18 at 91.217.231.12 accept AS-VAIONI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35575 91.217.231.18 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
remarks:    AS36408 (peer) CDNetworks (Panther Express
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36408 37.49.236.108 at 37.49.236.165 accept AS-PANTHER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36408 80.249.208.191 at 80.249.209.182 accept AS-PANTHER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36408 80.249.210.106 at 80.249.209.182 accept AS-PANTHER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36408 195.66.224.127 at 195.66.224.235 accept AS-PANTHER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36408 195.66.225.79 at 195.66.224.235 accept AS-PANTHER
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36408 37.49.236.108 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36408 80.249.208.191 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36408 80.249.210.106 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36408 195.66.224.127 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36408 195.66.225.79 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS36692 (peer) OpenDNS, Inc.
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36692 5.57.80.198 at 5.57.80.70 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36692 37.49.236.210 at 37.49.236.165 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36692 80.249.208.88 at 80.249.209.182 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36692 195.66.225.70 at 195.66.224.235 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:1::a503:6692:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:4::8f54:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:17::8f54:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-OPENDNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS36692 2001:7f8:54::210 at 2001:7f8:54::165 accept AS-OPENDNS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36692 5.57.80.198 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36692 37.49.236.210 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36692 80.249.208.88 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36692 195.66.225.70 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:1::a503:6692:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:4::8f54:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:17::8f54:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS36692 2001:7f8:54::210 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS37662 (peer) West Indian Ocean Cable Company
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS37662 80.249.212.133 at 80.249.209.182 accept AS-WIOCC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS37662 195.66.226.85 at 195.66.224.235 accept AS-WIOCC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37662 2001:7f8:1::a503:7662:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-WIOCC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS37662 2001:7f8:4::931e:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-WIOCC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS37662 80.249.212.133 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS37662 195.66.226.85 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37662 2001:7f8:1::a503:7662:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS37662 2001:7f8:4::931e:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS38082 (peer) TRUE International Gateway
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS38082 195.66.225.88 at 195.66.224.235 accept AS38082
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38082 2001:7f8:4::94c2:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS38082
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS38082 195.66.225.88 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38082 2001:7f8:4::94c2:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS38182 (peer) Extreme Broadband
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS38182 195.66.225.178 at 195.66.224.235 accept AS38182
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS38182 2001:7f8:4::9526:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS38182
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS38182 195.66.225.178 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS38182 2001:7f8:4::9526:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS39202 (peer) GCap Media
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39202 195.66.225.2 at 195.66.224.235 accept AS-GCAP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39202 195.66.225.2 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS39326 (peer) Goscomb Technologies
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39326 80.249.209.107 at 80.249.209.182 accept AS-GOSCOMB
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39326 195.66.224.226 at 195.66.224.235 accept AS-GOSCOMB
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326 2001:7f8:1::a503:9326:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-GOSCOMB-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39326 2001:7f8:4::999e:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GOSCOMB-V6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39326 80.249.209.107 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39326 195.66.224.226 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39326 2001:7f8:1::a503:9326:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39326 2001:7f8:4::999e:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS39591 (peer) Global-e Datacenter BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39591 80.249.208.152 at 80.249.209.182 accept AS-GLOBAL-E
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39591 80.249.208.152 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS39637 (peer) Netlogics BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39637 80.249.208.188 at 80.249.209.182 accept AS-NETLOGICS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39637 80.249.208.188 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS39704 (peer) CJ2 Hosting & Development
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39704 80.249.209.130 at 80.249.209.182 accept AS-CJ2
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS39704 2001:7f8:1::a503:9704:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-CJ2
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39704 80.249.209.130 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS39704 2001:7f8:1::a503:9704:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS39792 (peer) Anders Business Group
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS39792 80.249.208.119 at 80.249.209.182 accept AS-ANDERS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS39792 80.249.208.119 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS41095 (peer) Fredonia Trading Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41095 195.66.225.64 at 195.66.224.235 accept AS-IPTP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41095 195.66.225.64 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS41103 (peer) ClearIP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41103 5.57.80.182 at 5.57.80.70 accept AS-CLEARIP
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41103 5.57.80.183 at 5.57.80.70 accept AS-CLEARIP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41103 5.57.80.182 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41103 5.57.80.183 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
remarks:    AS41230 (peer) ASK4
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41230 5.57.80.184 at 5.57.80.70 accept AS-ASK4
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41230 91.217.231.19 at 91.217.231.12 accept AS-ASK4
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41230 195.66.224.104 at 195.66.224.235 accept AS-ASK4
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41230 5.57.80.184 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41230 91.217.231.19 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41230 195.66.224.104 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS41445 (peer) Net Ground BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41445 80.249.209.33 at 80.249.209.182 accept AS-NETGROUND
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41445 80.249.209.33 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS41692 (peer) OpenCarrier
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41692 37.49.236.159 at 37.49.236.165 accept AS-OPENCARRIER
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41692 80.249.209.221 at 80.249.209.182 accept AS-OPENCARRIER
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 2001:7f8:1::a504:1692:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-OPENCARRIER6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41692 2001:7f8:54::159 at 2001:7f8:54::165 accept AS-OPENCARRIER6
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41692 37.49.236.159 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41692 80.249.209.221 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 2001:7f8:1::a504:1692:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41692 2001:7f8:54::159 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS41811 (peer) Convergence Group (Networks) Limited
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41811 195.66.244.75 at 195.66.244.10 accept AS-CONVERGENCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS41811 2001:7f8:4:2::a353:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-CONVERGENCE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41811 195.66.244.75 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS41811 2001:7f8:4:2::a353:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS42353 (peer) Simwood
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42353 5.57.80.206 at 5.57.80.70 accept AS42353
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42353 5.57.80.206 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
remarks:    AS42473 (peer) ANEXIA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42473 37.49.236.85 at 37.49.236.165 accept AS-ANEXIA
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42473 80.249.211.58 at 80.249.209.182 accept AS-ANEXIA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 2001:7f8:1::a504:2473:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-ANEXIA
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42473 2001:7f8:54::85 at 2001:7f8:54::165 accept AS-ANEXIA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42473 37.49.236.85 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42473 80.249.211.58 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 2001:7f8:1::a504:2473:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42473 2001:7f8:54::85 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS42579 (peer) Sargasso Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42579 5.57.80.208 at 5.57.80.70 accept AS-SARGASSO-UK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42579 5.57.80.209 at 5.57.80.70 accept AS-SARGASSO-UK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42579 195.66.225.131 at 195.66.224.235 accept AS-SARGASSO-UK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42579 2001:7f8:4::a653:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-SARGASSO-UK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42579 2001:7f8:17::a653:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-SARGASSO-UK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42579 2001:7f8:17::a653:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-SARGASSO-UK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42579 5.57.80.208 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42579 5.57.80.209 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42579 195.66.225.131 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42579 2001:7f8:4::a653:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42579 2001:7f8:17::a653:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42579 2001:7f8:17::a653:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS42689 (peer) Inuk Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42689 195.66.224.20 at 195.66.224.235 accept AS-INUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42689 195.66.224.20 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS42708 (peer) Portlane Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42708 195.66.225.159 at 195.66.224.235 accept AS-PORTLANE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42708 2001:7f8:4::a6d4:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-PORTLANE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42708 195.66.225.159 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42708 2001:7f8:4::a6d4:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS42861 (peer) Prime-Line
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42861 80.249.209.204 at 80.249.209.182 accept AS-PRIME-LINE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42861 2001:7f8:1::a504:2861:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-PRIME-LINE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42861 80.249.209.204 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42861 2001:7f8:1::a504:2861:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS42949 (peer) Eatserver
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42949 80.249.208.231 at 80.249.209.182 accept AS-42949
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42949 80.249.208.231 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS42973 (peer) Metronet UK Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42973 91.217.231.22 at 91.217.231.12 accept AS-METRONETUK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42973 2001:7f8:67::a7dd:1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept AS-METRONETUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42973 91.217.231.22 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42973 2001:7f8:67::a7dd:1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS43013 (peer) York Data Services
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43013 195.66.225.139 at 195.66.224.235 accept AS-YDS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43013 195.66.225.139 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS43350 (peer) NFOrce Entertainment BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43350 37.49.237.95 at 37.49.236.165 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43350 80.249.208.228 at 80.249.209.182 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43350 80.249.210.175 at 80.249.209.182 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43350 193.239.116.142 at 193.239.117.145 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43350 193.239.116.214 at 193.239.117.145 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43350 195.66.226.121 at 195.66.224.235 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43350 195.66.226.154 at 195.66.224.235 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:4::a956:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:4::a956:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:13::a504:3350:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:13::a504:3350:2 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS-NFORCE
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43350 2001:7f8:54::1:95 at 2001:7f8:54::165 accept AS-NFORCE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43350 37.49.237.95 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43350 80.249.208.228 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43350 80.249.210.175 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43350 193.239.116.142 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43350 193.239.116.214 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43350 195.66.226.121 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43350 195.66.226.154 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:1::a504:3350:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:4::a956:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:4::a956:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:13::a504:3350:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:13::a504:3350:2 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43350 2001:7f8:54::1:95 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS43996 (peer) Booking.com
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43996 80.249.210.198 at 80.249.209.182 accept AS-BOOKING
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS43996 195.66.224.253 at 195.66.224.235 accept AS-BOOKING
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43996 2001:7f8:1::a504:3996:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-BOOKING
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43996 2001:7f8:4::abdc:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-BOOKING
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43996 80.249.210.198 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS43996 195.66.224.253 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43996 2001:7f8:1::a504:3996:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43996 2001:7f8:4::abdc:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS44009 (peer) Sleek Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44009 91.217.231.11 at 91.217.231.12 accept AS-SLEEK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44009 91.217.231.11 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
remarks:    AS44050 (peer) PIN
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44050 80.249.211.16 at 80.249.209.182 accept AS-PIN-AMSIX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44050 80.249.211.16 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS44444 (peer) Websense
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44444 195.66.224.170 at 195.66.224.235 accept AS-WHS-EU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44444 195.66.224.170 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS44654 (peer) Media Network Services
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44654 80.249.208.176 at 80.249.209.182 accept AS-MNS
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44654 195.66.224.74 at 195.66.224.235 accept AS-MNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 2001:7f8:1::a504:4654:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-MNS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44654 2001:7f8:4::ae6e:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-MNS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44654 80.249.208.176 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44654 195.66.224.74 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 2001:7f8:1::a504:4654:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44654 2001:7f8:4::ae6e:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS44684 (peer) Mythic Beasts
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44684 5.57.80.221 at 5.57.80.70 accept AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44684 5.57.80.222 at 5.57.80.70 accept AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44684 2001:7f8:17::ae8c:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-MYTHIC
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44684 2001:7f8:17::ae8c:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-MYTHIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44684 5.57.80.221 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44684 5.57.80.222 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44684 2001:7f8:17::ae8c:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44684 2001:7f8:17::ae8c:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS44788 (peer) Criteo Europe
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44788 37.49.236.25 at 37.49.236.165 accept AS-CRITEO-EU
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44788 80.249.209.151 at 80.249.209.182 accept AS-CRITEO-EU
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44788 195.66.225.182 at 195.66.224.235 accept AS-CRITEO-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44788 2001:7f8:1::a504:4788:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-CRITEO-EU-V6
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44788 2001:7f8:4::aef4:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-CRITEO-EU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44788 2001:7f8:54::25 at 2001:7f8:54::165 accept AS-CRITEO-EU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44788 37.49.236.25 at 37.49.236.165 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44788 80.249.209.151 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44788 195.66.225.182 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44788 2001:7f8:1::a504:4788:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44788 2001:7f8:4::aef4:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44788 2001:7f8:54::25 at 2001:7f8:54::165 announce AS-EXA
remarks:    AS45037 (peer) Hispaweb Network
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS45037 80.249.208.253 at 80.249.209.182 accept AS-HISPAWEB
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS45037 80.249.208.253 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS46489 (peer) Justin.tv
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 5.57.81.71 at 5.57.80.70 accept AS46489
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 5.57.81.72 at 5.57.80.70 accept AS46489
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 80.249.210.197 at 80.249.209.182 accept AS46489
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 80.249.211.27 at 80.249.209.182 accept AS46489
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 195.66.225.25 at 195.66.224.235 accept AS46489
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS46489 195.66.225.174 at 195.66.224.235 accept AS46489
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 5.57.81.71 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 5.57.81.72 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 80.249.210.197 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 80.249.211.27 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 195.66.225.25 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS46489 195.66.225.174 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS47195 (peer) Gameforge Productions GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47195 80.249.208.92 at 80.249.209.182 accept AS-GAMEFORGE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47195 80.249.208.92 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS47264 (peer) Ping Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47264 195.66.244.31 at 195.66.244.10 accept AS-AXCENT-T
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47264 195.66.244.31 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
remarks:    AS47480 (peer) Blue Tiger Solutions
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47480 195.66.225.132 at 195.66.224.235 accept AS-BTS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47480 195.66.225.132 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS47622 (peer) Datatech UK Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47622 195.66.225.61 at 195.66.224.235 accept AS-DATATECHUK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47622 195.66.244.61 at 195.66.244.10 accept AS-DATATECHUK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47622 2001:7f8:4::ba06:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-DATATECHUK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS47622 2001:7f8:4:2::ba06:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS-DATATECHUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47622 195.66.225.61 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47622 195.66.244.61 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47622 2001:7f8:4::ba06:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS47622 2001:7f8:4:2::ba06:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS47999 (peer) Transversal
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS47999 195.66.225.102 at 195.66.224.235 accept AS47999
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS47999 195.66.225.102 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
remarks:    AS48961 (peer) Warwicknet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48961 5.57.80.60 at 5.57.80.70 accept AS-WARWICKNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48961 5.57.80.61 at 5.57.80.70 accept AS-WARWICKNET
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48961 195.66.224.113 at 195.66.224.235 accept AS-WARWICKNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48961 2001:7f8:4::bf41:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-WARWICKNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48961 2001:7f8:17::bf41:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-WARWICKNET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS48961 2001:7f8:17::bf41:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-WARWICKNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48961 5.57.80.60 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48961 5.57.80.61 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48961 195.66.224.113 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48961 2001:7f8:4::bf41:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48961 2001:7f8:17::bf41:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS48961 2001:7f8:17::bf41:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS49375 (peer) Trunk Networks
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49375 195.66.224.36 at 195.66.224.235 accept AS-TRUNKNETWORKS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49375 2001:7f8:4::c0df:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-TRUNKNETWORKS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49375 195.66.224.36 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49375 2001:7f8:4::c0df:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS49544 (peer) Interactive 3D
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49544 5.57.81.25 at 5.57.80.70 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49544 80.249.208.162 at 80.249.209.182 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49544 195.66.225.146 at 195.66.224.235 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8:1::a504:9544:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8:4::c188:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49544 2001:7f8:17::c188:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-INTERACTIVE3D
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49544 5.57.81.25 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49544 80.249.208.162 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49544 195.66.225.146 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8:1::a504:9544:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8:4::c188:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49544 2001:7f8:17::c188:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS49562 (peer) Xtra Media Services
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS49562 80.249.209.31 at 80.249.209.182 accept AS-XMS
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49562 2001:7f8:1::a504:9562:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-XMS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS49562 80.249.209.31 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49562 2001:7f8:1::a504:9562:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS50056 (peer) Ai Networks Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50056 5.57.80.12 at 5.57.80.70 accept AS-AI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50056 5.57.80.13 at 5.57.80.70 accept AS-AI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50056 195.66.224.75 at 195.66.224.235 accept AS-AI
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50056 195.66.225.217 at 195.66.224.235 accept AS-AI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50056 2001:7f8:4::c388:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-AI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50056 2001:7f8:4::c388:2 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-AI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50056 2001:7f8:17::c388:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-AI
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50056 2001:7f8:17::c388:2 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-AI
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50056 5.57.80.12 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50056 5.57.80.13 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50056 195.66.224.75 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50056 195.66.225.217 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50056 2001:7f8:4::c388:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50056 2001:7f8:4::c388:2 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50056 2001:7f8:17::c388:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50056 2001:7f8:17::c388:2 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS50292 (peer) StratoGen Internet
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50292 195.66.225.130 at 195.66.224.235 accept AS-STRATOGEN
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50292 2001:7f8:4::c474:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-STRATOGEN
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50292 195.66.225.130 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50292 2001:7f8:4::c474:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS50683 (peer) Internet 2 Business
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS50683 80.249.208.135 at 80.249.209.182 accept AS-I2B-GLO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50683 2001:7f8:1::a505:683:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS-I2B-GLO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS50683 80.249.208.135 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50683 2001:7f8:1::a505:683:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS51088 (peer) A2B Internet BV
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51088 80.249.208.209 at 80.249.209.182 accept AS-A2B
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51088 80.249.208.209 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
remarks:    AS51406 (peer) 2Connect
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51406 5.57.80.165 at 5.57.80.70 accept AS-2CONNECTUK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51406 195.66.225.145 at 195.66.224.235 accept AS-2CONNECTUK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51406 2001:7f8:4::c8ce:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-2CONNECTUK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51406 2001:7f8:17::c8ce:1 at 2001:7f8:17::7814:1 accept AS-2CONNECTUK
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51406 5.57.80.165 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51406 195.66.225.145 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51406 2001:7f8:4::c8ce:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51406 2001:7f8:17::c8ce:1 at 2001:7f8:17::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS51526 (peer) IXLeeds Collector
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51526 91.217.231.1 at 91.217.231.12 accept NOT ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51526 91.217.231.254 at 91.217.231.12 accept NOT ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51526 2001:7f8:67::1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept NOT ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51526 91.217.231.1 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51526 91.217.231.254 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51526 2001:7f8:67::1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS51945 (peer) ConnetU Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS51945 195.66.226.27 at 195.66.224.235 accept AS-CONNETU
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS51945 2001:7f8:4::cae9:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-CONNETU
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS51945 195.66.226.27 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS51945 2001:7f8:4::cae9:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS56595 (peer) Fluency Communications Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56595 5.57.80.216 at 5.57.80.70 accept AS-FLUENCY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56595 5.57.80.216 at 5.57.80.70 announce AS-EXA
remarks:    AS57932 (peer) IXLeeds route server
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57932 91.217.231.2 at 91.217.231.12 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57932 91.217.231.3 at 91.217.231.12 accept ANY and not {0.0.0.0/0}
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57932 91.217.231.2 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57932 91.217.231.3 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
remarks:    AS57976 (peer) Blizzard Entertainment
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57976 80.249.208.73 at 80.249.209.182 accept AS57976
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57976 80.249.208.83 at 80.249.209.182 accept AS57976
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57976 193.239.117.120 at 193.239.117.145 accept AS57976
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS57976 193.239.117.121 at 193.239.117.145 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:13::a505:7976:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS57976
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57976 2001:7f8:13::a505:7976:2 at 2001:7f8:13::a503:740:1 accept AS57976
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57976 80.249.208.73 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57976 80.249.208.83 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57976 193.239.117.120 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS57976 193.239.117.121 at 193.239.117.145 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:1::a505:7976:2 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:13::a505:7976:1 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57976 2001:7f8:13::a505:7976:2 at 2001:7f8:13::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS61337 (peer) Ecom International Network
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS61337 195.66.224.150 at 195.66.224.235 accept AS-GXT
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS61337 2001:7f8:4::ef99:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-GXT
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS61337 195.66.224.150 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS61337 2001:7f8:4::ef99:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS134390 (peer) AusRegistry
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS134390 80.249.210.12 at 80.249.209.182 accept AS134390
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS134390 2001:7f8:1::a500:13:4390:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 accept AS134390
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS134390 80.249.210.12 at 80.249.209.182 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS134390 2001:7f8:1::a500:13:4390:1 at 2001:7f8:1::a503:740:1 announce AS-EXA
remarks:    AS198781 (peer) G3 Comms Ltd
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS198781 195.66.226.64 at 195.66.224.235 accept AS-198781
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS198781 2001:7f8:4::3:87d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS-198781
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS198781 195.66.226.64 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS198781 2001:7f8:4::3:87d:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
remarks:    AS199121 (peer) Flexoptix GmbH
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS199121 91.217.231.31 at 91.217.231.12 accept AS199121
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS199121 195.66.226.88 at 195.66.224.235 accept AS199121
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS199121 195.66.244.41 at 195.66.244.10 accept AS199121
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199121 2001:7f8:4::3:9d1:1 at 2001:7f8:4::7814:1 accept AS199121
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199121 2001:7f8:4:2::3:9d1:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 accept AS199121
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199121 2001:7f8:67::3:9d1:1 at 2001:7f8:67::7814:1 accept AS199121
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS199121 91.217.231.31 at 91.217.231.12 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS199121 195.66.226.88 at 195.66.224.235 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS199121 195.66.244.41 at 195.66.244.10 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199121 2001:7f8:4::3:9d1:1 at 2001:7f8:4::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199121 2001:7f8:4:2::3:9d1:1 at 2001:7f8:4:2::7814:1 announce AS-EXA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199121 2001:7f8:67::3:9d1:1 at 2001:7f8:67::7814:1 announce AS-EXA
import-via:   AS6777 from AS-ANY EXCEPT AS30740:AS-AMSIX-NOT-VIA-RS accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY EXCEPT AS30740:AS-AMSIX-NOT-VIA-RS announce AS-EXA
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    BGP COMMUNITIES
remarks:    ===================================================
remarks:    Customer allowed actions
remarks:    65000 : LOCATION Do not announce
remarks:    65001 : LOCATION Prepend one time
remarks:    65002 : LOCATION Prepend two times
remarks:    65004 : LOCATION Prepend four times
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Route Information
remarks:    30740 : LOCATION Route learned via LOCATION
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    LOCATION can be :
remarks:    * a Location Macro
remarks:    65002 Peering
remarks:    65003 Transit
remarks:    65004 Customer
remarks:    * an ASN of a customer or transit provider
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    CONTACT
remarks:    ===================================================
remarks:    transit     transit@exa-networks.co.uk
remarks:    peering     peering@exa-networks.co.uk
remarks:    report spam   abuse@exa-networks.co.uk
remarks:    security issues irt@exa-networks.co.uk  (IRT-EXA)
remarks:    other IP matters noc@exa-networks.co.uk
remarks:    ---------------------------------------------------
remarks:    Last updated 20160630 09:56:56
remarks:    ===================================================

organisation:  ORG-ENL3-RIPE
org-name:    Exa Networks Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    100 Bolton road
address:    BD1 4DE
address:    Bradford
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 7 814 840 662
fax-no:     +44 1274 911 855
abuse-c:    AR17639-RIPE
admin-c:    MANG-RIPE
admin-c:    FARR-RIPE
admin-c:    HALF-RIPE
mnt-ref:    EXA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EXA-MNT
created:    2004-04-17T12:14:27Z
last-modified: 2023-05-11T10:23:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Exa Networks Maintainer
address:    Exa Networks
address:    100 Bolton Road
address:    BD1 4DE
address:    Bradford UK
phone:     +44 845 145 1234
fax-no:     +44 1274 567 646
remarks:    =================================================
remarks:    please do NOT Cc individual contacts, your email
remarks:    is likely to be ignored.
remarks:    =================================================
remarks:    In order to process your queries or reports
remarks:    efficiently, please contact the appropriate person
remarks:    .
remarks:    topic: peering requests to AS-EXA
remarks:    e-mail: peering@exa-networks.co.uk
remarks:    phone: +44 845 145 1234
remarks:    .
remarks:    abuse involving ip space associated
remarks:    with this nic handle.
remarks:    RIPE object: IRT-EXA
remarks:    .
remarks:    topic: email spam or mis-use of web services
remarks:    e-mail: abuse@exa-networks.co.uk
remarks:    phone: +44 845 145 1234
remarks:    =================================================
admin-c:    MANG-RIPE
tech-c:     MANG-RIPE
tech-c:     FARR-RIPE
tech-c:     HALF-RIPE
nic-hdl:    EXA-RIPE
mnt-by:     EXA-DBM-MNT
abuse-mailbox: abuse@exa-networks.co.uk
created:    2003-11-28T00:26:02Z
last-modified: 2018-11-01T11:27:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]