| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASERGO-AS AS30736

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30736
as-name:    ASERGO-AS
org:      ORG-AHA69-RIPE
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    IPv4 Policy
remarks:    --------------------------------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ASERGO
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS-ASERGO
import:     from AS202914 accept ANY
export:     to AS202914 announce AS-ASERGO
remarks:    --------------------------------------------------------------------
remarks:    IPv6 Policy
remarks:    --------------------------------------------------------------------
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-ASERGO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-ASERGO
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202914 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202914 announce AS-ASERGO
remarks:    --------------------------------------------------------------------
admin-c:    NOC381-RIPE
tech-c:     NOC381-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-dk-asergo-1-MNT
created:    2003-12-31T11:56:07Z
last-modified: 2023-04-28T12:08:16Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AHA69-RIPE
org-name:    Asergo Holding ApS
country:    DK
org-type:    LIR
address:    Agern Alle 24, 1.
address:    2970
address:    Hrsholm
address:    DENMARK
phone:     +45 45941401
admin-c:    NOC381-RIPE
tech-c:     NOC381-RIPE
abuse-c:    AR70212-RIPE
mnt-ref:    lir-dk-asergo-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-dk-asergo-1-MNT
created:    2023-04-21T08:02:31Z
last-modified: 2023-04-28T12:45:19Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operations Center
address:    DENMARK
address:    Hrsholm
address:    2970
address:    Agern Alle 24, 1.
phone:     +45 45941401
nic-hdl:    NOC381-RIPE
mnt-by:     lir-dk-asergo-1-MNT
created:    2023-04-21T08:02:29Z
last-modified: 2023-04-28T12:46:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]