| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.248 (lg) / ec2-44-212-99-248.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63f8::2cd4:63f8 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VODAFONE-IT-ASN AS30722

as-block:    AS30720 - AS30895
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:33Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:33Z
source:     RIPE


aut-num:    AS30722
as-name:    VODAFONE-IT-ASN
org:      ORG-VON1-RIPE
import:     from AS1273 accept ANY
import:     from AS52083 accept AS52083 AS52083
import:     from AS44957 accept AS44957
export:     to AS44957 announce ANY
import:     from AS3209 accept ANY
import:     from AS211290 accept AS211290
import:     from AS42818 accept AS42818
import:     from AS20942 accept AS20942 AS13183
import:     from AS197947 accept AS197947
import:     from AS42515 accept AS42515
import:     from AS60756 accept AS60756
import:     from AS12498 accept AS12498
export:     to AS60756 announce ANY
import:     from AS51065 accept AS51065
import:     from AS47912 accept AS47912
import:     from AS207623 accept AS207623
import:     from AS200073 accept AS200073
import:     from AS204593 accept AS204593
import:     from AS200583 accept AS200583
import:     from AS47912 accept AS47912
import:     from AS200767 accept AS200767
import:     from AS31087 accept AS31087
import:     from AS51940 accept AS51940
import:     from AS21451 accept AS21451
import:     from AS16052 accept AS16052
import:     from AS39739 accept AS39739
import:     from AS20942 accept AS20942
import:     from AS20942 accept AS20942 AS13253
import:     from AS13253 accept AS13253
import:     from AS13253 accept AS13253 AS20942
import:     from AS202074 accept AS202074
import:     from AS48394 accept AS48394
import:     from AS6882 accept AS6882
import:     from AS44831 accept AS44831
import:     from AS202514 accept AS202514
import:     from AS204593 accept AS204593
import:     from AS25518 accept AS25518
import:     from AS49733 accept AS49733
import:     from AS206598 accept AS206598
import:     from AS6882 accept AS6882
import:     from AS198049 accept AS198049
import:     from AS43731 accept AS43731
import:     from AS203469 accept AS203469
import:     from AS41325 accept AS41325
import:     from AS12835 accept AS12835
import:     from AS12835 accept AS12835:AS-CUSTOMERS
import:     from AS25569 accept AS25569
import:     from AS44701 accept AS44701
import:     from AS203612 accept AS203612
import:     from AS203469 accept AS203469 AS52083
export:     to AS6882 announce ANY
export:     to AS207623 announce ANY
export:     to AS31087 announce ANY
export:     to AS204593 announce ANY
export:     to AS12835 announce ANY
export:     to AS47912 announce ANY
export:     to AS1273 announce AS-VF-IT
export:     to AS211290 announce ANY
export:     to AS48394 announce ANY
export:     to AS202074 announce ANY
export:     to AS13253 announce ANY
export:     to AS20942 announce ANY
export:     to AS42515 announce ANY
export:     to AS3209 announce AS-VF-IT
export:     to AS203612 announce ANY
export:     to AS43731 announce ANY
export:     to AS51065 announce ANY
export:     to AS25569 announce ANY
export:     to AS42818 announce ANY
export:     to AS197947 announce ANY
export:     to AS12498 announce ANY
export:     to AS200073 announce ANY
export:     to AS200583 announce ANY
export:     to AS200767 announce ANY
export:     to AS21451 announce ANY
export:     to AS16052 announce ANY
export:     to AS39739 announce ANY
export:     to AS6882 announce ANY
export:     to AS49733 announce ANY
export:     to AS206598 announce ANY
export:     to AS25518 announce ANY
export:     to AS204593 announce ANY
export:     to AS202514 announce ANY
export:     to AS44831 announce ANY
export:     to AS198049 announce ANY
export:     to AS203469 announce ANY
export:     to AS41325 announce ANY
export:     to AS51940 announce ANY
export:     to AS44701 announce ANY
admin-c:    VI745-RIPE
admin-c:    VI745-RIPE
tech-c:     VI745-RIPE
tech-c:     VI745-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     VODAFONE-IT-MNT
created:    2003-11-17T13:27:01Z
last-modified: 2022-03-23T08:51:16Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-VON1-RIPE
org-name:    Vodafone Italia S.p.A.
country:    IT
org-type:    LIR
address:    Via Guglielmo Jervis nr.13
address:    10015
address:    Ivrea (Tourin)
address:    ITALY
phone:     +39 02 4143 1122
fax-no:     +39 0125 625747
admin-c:    VI745-RIPE
mnt-ref:    VODAFONE-IT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     VODAFONE-IT-MNT
abuse-c:    VI745-RIPE
created:    2004-04-17T11:35:10Z
last-modified: 2020-12-16T12:22:12Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Vodafone Italy
address:    Via Jervis, 13
address:    Ivrea (TO)
address:    ITALY
remarks:    ****************************************************************
remarks:    For any abuse or spamming issue,
remarks:    please send an email to:
remarks:    italy.abuse@mail.vodafone.it
abuse-mailbox: italy.abuse@mail.vodafone.it
remarks:    ****************************************************************
remarks:    For any communication about RIPE objects registration
remarks:    please send an email to:
remarks:    IP-ASSIGN@mail.vodafone.it
remarks:    *****************************************************************
admin-c:    VIIA1-RIPE
tech-c:     VIIA1-RIPE
nic-hdl:    VI745-RIPE
mnt-by:     VODAFONE-IT-MNT
created:    2011-10-27T12:50:34Z
last-modified: 2014-01-07T13:24:38Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]