| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NOURNET-ASN AS29684

as-block:    AS29675 - AS29695
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29684
as-name:    NOURNET-ASN
org:      ORG-NA44-RIPE
import:     from AS39386 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35819 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35753 action pref=100; accept ANY
export:     to AS35819 announce AS29684
export:     to AS39386 announce AS29684
export:     to AS35753 announce AS29684
admin-c:    NR202-RIPE
tech-c:     NR202-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     NOURNET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2004-12-16T16:43:05Z
last-modified: 2018-09-04T10:06:19Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NA44-RIPE
org-name:    Nour Communication Co.Ltd - Nournet
country:    SA
org-type:    LIR
address:    P.O.Box 21557
address:    11485
address:    Riyadh
address:    SAUDI ARABIA
phone:     +96611 4137800
phone:     +96611 472 8900
fax-no:     +96611 472 7727
admin-c:    MA213-RIPE
admin-c:    HG1184-RIPE
admin-c:    NR202-RIPE
admin-c:    AAH11-RIPE
mnt-ref:    NOURNET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NOURNET-MNT
abuse-c:    NR202-RIPE
created:    2004-04-17T12:01:38Z
last-modified: 2020-12-16T12:53:21Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NourNet ROLE
address:    Nour Communication Co. Ltd
address:    P.O.Box 21557, Riyadh 11485, SAUDI ARABIA
phone:     +9661 472 8900
fax-no:     +9661 472 7727
remarks:    trouble:   abuse@nour.net.sa
admin-c:    NR202-RIPE
tech-c:     NR202-RIPE
tech-c:     NR202-RIPE
nic-hdl:    NR202-RIPE
remarks:    This Role object is for handling and maintaining
remarks:    NourNet IP Blocks.
mnt-by:     NOURNET-MNT
created:    2002-04-24T15:12:19Z
last-modified: 2011-12-24T16:06:18Z
source:     RIPE # Filtered
abuse-mailbox: abuse@nour.net.sa
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]