| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CMS-VSMU-AS AS29683

as-block:    AS29675 - AS29695
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29683
as-name:    CMS-VSMU-AS
import:     from AS6849 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21219 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24945 action pref=100; accept ANY
import:     from AS28750 action pref=80; accept AS28750
import:     from AS51267 action pref=80; accept ANY
import:     from AS39685 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6849 announce AS29683
export:     to AS21219 announce AS29683
export:     to AS24945 announce AS29683
export:     to AS28750 announce AS29683
export:     to AS51267 announce AS29683
export:     to AS39685 announce AS29683
default:    to AS6849 networks ANY
org:      ORG-CN18-RIPE
admin-c:    AT265-RIPE
tech-c:     AT265-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     AJP-RIPE
mnt-by:     VSMU-MNT
created:    2003-11-11T10:25:53Z
last-modified: 2022-05-10T09:32:50Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-DL91-RIPE

organisation:  ORG-CN18-RIPE
org-name:    National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsia
country:    UA
org-type:    OTHER
address:    21018, 56, Pirogova st., Vinnytsia, UA
remarks:    http://www.vnmu.edu.ua/
abuse-c:    AR25927-RIPE
mnt-ref:    VSMU-MNT
mnt-by:     VSMU-MNT
created:    2005-12-08T15:07:55Z
last-modified: 2022-12-01T16:20:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Pantus
address:    Sweden
phone:     +46 (76) 1153478
nic-hdl:    AJP-RIPE
mnt-by:     MNT-AJP
created:    2002-07-03T11:52:27Z
last-modified: 2022-08-29T10:38:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexander Tomashpolsky
address:    4 floor
address:    15, 600-letija str.
address:    21021, Vinnitsa
address:    Ukraine
phone:     +380 432 550500
fax-no:     +380 432 550900
nic-hdl:    AT265-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2015-02-02T19:40:44Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     UA-TOM
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]