| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.212.99.208 (lg) / ec2-44-212-99-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd4:63d0::2cd4:63d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  E-Plan-AS AS29665

as-block:    AS29615 - AS29673
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29665
as-name:    E-Plan-AS
org:      ORG-SAP1-RIPE
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS29535 accept ANY
export:     to AS29535 announce AS29665
export:     to AS24724 announce AS29665
import:     from AS24748 accept ANY
export:     to AS24748 announce AS29665
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS29665
admin-c:    AP3427-RIPE
tech-c:     AP3427-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     AS29665-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2007-01-15T13:38:59Z
last-modified: 2023-03-30T08:42:57Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AS25-RIPE

organisation:  ORG-SAP1-RIPE
org-name:    E-Plan Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    OTHER
address:    ul. Henryka Raabego 2B/94
address:    02-793 Warszawa
phone:     +48 22 2130650
fax-no:     +48 22 2130667
admin-c:    AP3427-RIPE
tech-c:     AP3427-RIPE
abuse-c:    AR21545-RIPE
mnt-ref:    ATMAN-MNT
mnt-by:     ATMAN-MNT
created:    2007-01-09T08:48:35Z
last-modified: 2022-12-01T16:46:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     ANDRZEJ POMESNY
address:    SPEED SOFT ANDRZEJ POMESNY
address:    AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 54
address:    WARSZAWA
address:    POLAND
phone:     +48 (22) 448 50 65
fax-no:     +48 (22) 448 50 65
nic-hdl:    AP3427-RIPE
mnt-by:     AS29665-MNT
created:    2004-01-21T10:12:07Z
last-modified: 2010-12-15T08:28:48Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]