| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DFC-AS AS29637

as-block:    AS29615 - AS29673
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29637
as-name:    DFC-AS
org:      ORG-DFCL1-RIPE
admin-c:    KA3318-RIPE
tech-c:     KA3318-RIPE
import:     from AS21488 accept ANY
export:     to AS21488 announce AS29637
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EMPLOT-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-DFC-NET
created:    2011-09-01T07:11:08Z
last-modified: 2021-10-01T07:37:16Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-EL10-RIPE

organisation:  ORG-DFCL1-RIPE
org-name:    Digital Optical Communications LTD
org-type:    OTHER
phone:     +380442757007
address:    4 Krasnozvezdny ave, office 20, Kiev, Ukraine
admin-c:    KA3318-RIPE
tech-c:     KA3318-RIPE
abuse-c:    ADFC1-RIPE
mnt-by:     EMPLOT-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
created:    2011-08-15T07:05:46Z
last-modified: 2021-10-01T07:35:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kizuk Artem
phone:     +380442757007
address:    4 Krasnozvezdny ave, office 20, Kiev, Ukraine
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
nic-hdl:    KA3318-RIPE
created:    2011-08-15T07:05:46Z
last-modified: 2016-11-25T14:45:23Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]