| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.139.152 (lg) / ec2-3-235-139-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:8b98::3eb:8b98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ROMPETROL-AS AS29628

as-block:    AS29615 - AS29673
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29628
as-name:    ROMPETROL-AS
org:      ORG-RS36-RIPE
import:     from AS12302 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21294 action pref=100; accept ANY
export:     to AS12302 announce AS29628
export:     to AS21294 announce AS29628
default:    to AS12302 action pref=100; networks ANY
default:    to AS21294 action pref=100; networks ANY
admin-c:    CM7822-RIPE
tech-c:     CM7822-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     ROMPETROL-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-10-27T14:52:23Z
last-modified: 2018-09-04T09:59:07Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ERS6-RIPE

organisation:  ORG-RS36-RIPE
org-name:    OILFIELD EXPLORATION BUSINESS SOLUTIONS S.A.
org-type:    OTHER
address:    Piata Presei Libere 3-5 , Sector 1, 013702
address:    Bucharest, Romania
phone:     +40-21-3030800
abuse-c:    AR24324-RIPE
admin-c:    RI974-RIPE
tech-c:     RN2259-RIPE
mnt-ref:    MNT-EWRO
mnt-by:     MNT-EWRO
created:    2010-01-07T11:50:17Z
last-modified: 2021-02-09T17:03:21Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Cristian Martin
address:    Piata Presei Libere 3-5
mnt-by:     ROMPETROL-MNT
phone:     +40 21 30 30 800
nic-hdl:    CM7822-RIPE
created:    2010-12-02T14:44:59Z
last-modified: 2010-12-02T14:47:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]