| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KRICK-TECHNOLOGIC-AS AS29624

as-block:    AS29615 - AS29673
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29624
as-name:    KRICK-TECHNOLOGIC-AS
descr:     Mainparkring 4
descr:     97246 Eibelstadt
descr:     Germany
org:      ORG-iAID1-RIPE
import:     from AS13289 accept ANY
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS13289 announce ANY
export:     to AS3320 announce AS-IWELT
default:    to AS13289 action pref=100; networks ANY
admin-c:    DKM6-RIPE
tech-c:     MR465-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IWELT-MNT
created:    2003-10-27T11:20:23Z
last-modified: 2018-09-04T09:59:06Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-iAID1-RIPE
org-name:    Krick Management GmbH trading as iWelt GmbH + Co. KG
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Mainparkring 4
address:    97246
address:    Eibelstadt
address:    GERMANY
phone:     +499303982860
fax-no:     +499303982879
abuse-c:    AR13917-RIPE
admin-c:    DKM6-RIPE
admin-c:    MR465-RIPE
mnt-ref:    IWELT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     IWELT-MNT
created:    2004-04-17T11:09:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:40Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dr. Klaus Mapara
address:    iWelt GmbH + Co. KG
address:    Mainparkring 4
address:    97246 Eibelstadt
address:    Germany
phone:     +49 9303 982 800
nic-hdl:    DKM6-RIPE
mnt-by:     IWELT-MNT
created:    2016-02-17T13:21:25Z
last-modified: 2020-09-17T06:19:28Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Raab
address:    iWelt GmbH + Co. KG
address:    Mainparkring 4
address:    97246 Eibelstadt
address:    Germany
phone:     +49 9303 982 800
fax-no:     +49 9303 982 879
nic-hdl:    MR465-RIPE
mnt-by:     IWELT-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2020-09-17T06:19:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]