| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ELITE-AS AS29611

as-block:    AS29572 - AS29613
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29611
as-name:    ELITE-AS
org:      ORG-EL11-RIPE
remarks:    +-----------------------------------------------------+-----------+
remarks:    | Elite's Network                  | AS29611 |
remarks:    +-----------------------------------------------------+-----------+
remarks:    |                                 |
remarks:    | Elite operates an open peering policy             |
remarks:    |                                 |
remarks:    | 24/7 NOC:                +44 (0) 23 9234 4449  |
remarks:    | Operations contact:           noc at elite.net.uk  |
remarks:    | Abuse complaints:           abuse at elite.net.uk  |
remarks:    | Peering requests:          peering at elite.net.uk  |
remarks:    | Network Information Website:     http://www.as29611.net  |
remarks:    | Corporate Website:          http://www.elite.net.uk  |
remarks:    |                                 |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    |                                 |
remarks:    | We advertise the AS-ELITE and AS-ELITE-V6 at all locations.  |
remarks:    |                                 |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    |          Communities Configurations          |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    | Route Types (R)        | Location Identifiers (LI)   |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    | - 1 Transit Provider     | - 11 Portsmouth 1       |
remarks:    | - 2 Exchange Peering (RS)   | - 21 London 1 (THN)      |
remarks:    | - 3 Exchange Peering (Direct) | - 22 London 2 (THM)      |
remarks:    | - 4 Private Peering      | - 23 London 3 (HEX)      |
remarks:    | - 5 Customer Routes      | - 31 Manchester 1       |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    | Provider Identifier (PI)    | Generic High Level       |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    | - 01 LINX           | 29611:100 Transit Provider   |
remarks:    | - 02 LINX (Juniper LAN)    | 29611:200 Exchange Peering (RS)|
remarks:    | - 04 LONAP          | 29611:300 Exchange Peering (Di)|
remarks:    | - 11 Level(3)         | 29611:400 Private Peering   |
remarks:    | - 12 NTT           | 29611:500 Customer Routes   |
remarks:    | - 16 Cogent          | 29611:9(LI) Learnt Location  |
remarks:    | - 50 Transit Customers    |                |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    | Community Construction                     |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    | We construct communities based on the above values as follows: |
remarks:    |                                 |
remarks:    | - (R)(LI)(PI)                         |
remarks:    |  For example, a route from a transit provider, learnt in   |
remarks:    |  London 1, and the provider being Level(3) would look     |
remarks:    |  as follows: 29611:12111                   |
remarks:    |                                 |
remarks:    | - That same route would also be tagged with the transit    |
remarks:    |  provider community (29611:100) and the high level      |
remarks:    |  location learnt community (29611:921)            |
remarks:    |                                 |
remarks:    | Please feel free to contact us for further clarification.    |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    |            Transit Networks             |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS3356 : Level(3) Communications
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-ELITE
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-ELITE-V6
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS174 : Cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ELITE
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-ELITE-V6
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS2914 : NTT Communications
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-ELITE
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-ELITE-V6
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    |             Peering Networks            |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    |               LINX                |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS5459 : The LINX Route Collector
import:     from AS5459 accept AS-LINX
export:     to AS5459 announce AS-ELITE
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS5459 : The LINX Route Collector
import:     from AS5459 accept AS-LINX
export:     to AS5459 announce AS-ELITE-V6
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS8714 : The LINX Route Servers
import:     from AS8714 accept AS-LINX-ROUTESRV
export:     to AS8714 announce AS-ELITE
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS8714 : The LINX Route Servers
import:     from AS8714 accept AS-LINX-ROUTESRV
export:     to AS8714 announce AS-ELITE-V6
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    For all direct peering sessions we announce AS-ELITE & AS-ELITE-V6.
remarks:    We accept members appropriate AS-SET.
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    |               LONAP                |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS8330 : The LONAP Route Collector
import:     from AS8330 accept AS-LONAP
export:     to AS8330 announce AS-ELITE
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    AS8330 : The LONAP Route Collector
import:     from AS8330 accept AS-LONAP
export:     to AS8330 announce AS-ELITE-V6
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
remarks:    For all direct peering sessions we announce AS-ELITE & AS-ELITE-V6.
remarks:    We accept members appropriate AS-SET.
remarks:    +-----------------------------------------------------+-----------+
remarks:    | Elite's Network                  | AS29611 |
remarks:    +-----------------------------------------------------+-----------+
remarks:    |                                 |
remarks:    | Elite operates an open peering policy             |
remarks:    |                                 |
remarks:    | 24/7 NOC:                +44 (0) 23 9234 4449  |
remarks:    | Operations contact:           noc at elite.net.uk  |
remarks:    | Abuse complaints:           abuse at elite.net.uk  |
remarks:    | Peering requests:          peering at elite.net.uk  |
remarks:    | Network Information Website:     http://www.as29611.net  |
remarks:    | Corporate Website:          http://www.elite.net.uk  |
remarks:    |                                 |
remarks:    | PLEASE ENSURE ABUSE REQUESTS ARE SENT TO THE CORRECT ADDRESS ! |
remarks:    |                                 |
remarks:    +-----------------------------------------------------------------+
admin-c:    EA-RIPE
tech-c:     ENM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ELITE-MNT
created:    2003-10-23T10:06:53Z
last-modified: 2018-09-04T09:59:03Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EL11-RIPE
org-name:    Elite Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    8, Acorn Business Centre
address:    PO6 3TH
address:    Portsmouth
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442392797676
fax-no:     +442392797474
abuse-c:    AR13960-RIPE
admin-c:    EA-RIPE
mnt-ref:    ELITE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ELITE-MNT
created:    2004-04-17T12:14:09Z
last-modified: 2020-12-16T13:21:48Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Elite Limited Administration
address:    Elite Limited
address:    8 Acorn Business Centre
address:    Portsmouth
address:    Hampshire
address:    PO6 3TH
address:    GB
admin-c:    ENM-RIPE
tech-c:     ENM-RIPE
nic-hdl:    EA-RIPE
created:    2004-01-12T10:02:07Z
last-modified: 2019-02-07T11:08:43Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ELITE-MNT

role:      Elite Limited Network Management
address:    Elite Limited
address:    8, Acorn Business Centre
address:    Portsmouth
address:    Hampshire
address:    PO6 3TH
address:    GB
admin-c:    EA-RIPE
tech-c:     EA-RIPE
nic-hdl:    ENM-RIPE
created:    2004-01-12T09:56:03Z
last-modified: 2019-02-07T11:09:45Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     ELITE-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]