| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.48.243 (lg) / ec2-18-206-48-243.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:30f3::12ce:30f3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WAN2MANY-AS AS29608

as-block:    AS29572 - AS29613
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29608
as-name:    WAN2MANY-AS
org:      ORG-AA397-RIPE
remarks:    +--- customers --------------------------------+
remarks:    |                   DECKNET |
import:     from AS29152 accept AS-29152
export:     to AS29152 announce ANY
remarks:    |                Hosting France |
import:     from AS31555 accept AS-HOSTINGFRANCE
export:     to AS31555 announce ANY
remarks:    |                     OWS |
import:     from AS39072 accept AS39072
export:     to AS39072 announce ANY
remarks:    |                    Venigo |
import:     from AS39480 accept AS-VENIGO
export:     to AS39480 announce ANY
remarks:    |                    SNSCI |
import:     from AS42615 accept AS-SNSCI
export:     to AS42615 announce ANY
remarks:    |  Communaute d'Agglomeration de Montpellier |
import:     from AS196633 accept AS-CAM
export:     to AS196633 announce ANY
remarks:    |                    ILOTH |
import:     from AS200162 accept AS-ILOTH
export:     to AS200162 announce ANY
remarks:    +--- transits ---------------------------------+
remarks:    |                    Cogent |
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-W2MY
remarks:    |                    Level3 |
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-W2MY
remarks:    |                 OpenTransit |
import:     from AS5511 accept ANY
export:     to AS5511 announce AS-W2MY
remarks:    |                  Teleglobe |
import:     from AS6453 accept ANY
export:     to AS6453 announce AS-W2MY
remarks:    |                    Agarik |
import:     from AS16128 accept ANY
export:     to AS16128 announce AS-W2MY
remarks:    |                 Eurocarrier |
import:     from AS28877 accept ANY
export:     to AS28877 announce AS-W2MY
remarks:    +--- peers ------------------------------------+
remarks:    |               (sf+sf6) Renater |
import:     from AS2200 accept AS-RENATER
export:     to AS2200 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (f+sf) AFNIC |
import:     from AS2486 accept AS2486
export:     to AS2486 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (f) Arcor |
import:     from AS3209 accept AS-ARCORGLOBAL
export:     to AS3209 announce AS-W2MY
remarks:    |           (f+pa) Swisscom IP-Plus |
import:     from AS3303 accept AS-SWCMGLOBAL
export:     to AS3303 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f+pa+sf) Easynet |
import:     from AS4589 accept AS-EASYNET
export:     to AS4589 announce AS-W2MY
remarks:    |             (f+sf) NTL Internet |
import:     from AS5089 accept AS-NTLI
export:     to AS5089 announce AS-W2MY
remarks:    |            (f+pa) T-Online France |
import:     from AS5410 accept AS-T-ONLINEFRANCE
export:     to AS5410 announce AS-W2MY
remarks:    |                (pa) BT France |
import:     from AS5436 accept AS-BTAH
export:     to AS5436 announce AS-W2MY
remarks:    |          (f) Perceval Technologies |
import:     from AS5463 accept AS-PERCEVAL
export:     to AS5463 announce AS-W2MY
remarks:    |              (pa) P&T Luxemburg |
import:     from AS6661 accept AS-PTLU
export:     to AS6661 announce AS-W2MY
remarks:    |            (pa) Telecomplete Ltd |
import:     from AS6320 accept AS-TELECOMPLETE
export:     to AS6320 announce AS-W2MY
remarks:    |         (sf) Telefonica Deutschland |
import:     from AS6805 accept AS-TDDE
export:     to AS6805 announce AS-W2MY
remarks:    |         (pa+pa6) Hurricane Electric |
import:     from AS6939 accept AS-HURRICANE
export:     to AS6939 announce AS-W2MY
remarks:    |              (sf) M-Root Server |
import:     from AS7500 accept AS7500 AS112
export:     to AS7500 announce AS-W2MY
remarks:    |               (pa+sf) Ecritel |
import:     from AS8304 accept AS8304
export:     to AS8304 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (f) ORNIS |
import:     from AS8399 accept AS-ORNIS
export:     to AS8399 announce AS-W2MY
remarks:    |            (pa+sf) Phibee Telecom |
import:     from AS8487 accept AS-PHIBEE-TELECOM
export:     to AS8487 announce AS-W2MY
remarks:    |            (f+pa+sf) Internet-FR |
import:     from AS8527 accept AS-INTERNET-FR
export:     to AS8527 announce AS-W2MY
remarks:    |               (f) ATSAT / TAS |
import:     from AS8554 accept AS-TAS
export:     to AS8554 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (f) BlueGIX |
import:     from AS8565 accept AS-BLUEGIX
export:     to AS8565 announce AS-W2MY
remarks:    |  (f+sf) Companhia Portuguesa Radio Marconi |
import:     from AS8657 accept AS-CPRM
export:     to AS8657 announce AS-W2MY
remarks:    |               (pa) Atos Origin |
import:     from AS8677 accept AS8677
export:     to AS8677 announce AS-W2MY
remarks:    |           (f) Romania Data Systems |
import:     from AS8708 accept AS-RDSNET
export:     to AS8708 announce AS-W2MY
remarks:    |                   (f) MGN |
import:     from AS8784 accept AS-MGN
export:     to AS8784 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f) SdV Plurimedia |
import:     from AS8839 accept AS-SDV
export:     to AS8839 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f+po+pa) Claranet |
import:     from AS8426 accept AS-CLARANET
export:     to AS8426 announce AS-W2MY
remarks:    |              (po) Neuronnexion |
import:     from AS9036 accept AS-NEURONNEXION
export:     to AS9036 announce AS-W2MY
remarks:    |               (f) Free Telecom |
import:     from AS12322 accept AS-PROXAD
export:     to AS12322 announce AS-W2MY
remarks:    |       (f+pa+pa6+sf+sf6) Jetmultimedia |
import:     from AS12566 accept AS-JETMULTIMEDIA
export:     to AS12566 announce AS-W2MY
remarks:    |              (sf) RIPE NCC RIS |
import:     from AS12654 accept AS12654:RS-RIS
export:     to AS12654 announce AS-W2MY
remarks:    |               (f+sf) Completel |
import:     from AS12670 accept AS-COMPLETEL
export:     to AS12670 announce AS-W2MY
remarks:    |              (po+pa) LTT Europe |
import:     from AS12682 accept AS-LTT
export:     to AS12682 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (pa) CetSI |
import:     from AS12826 accept AS-AS-CETSI
export:     to AS12826 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f) Tiscali France |
import:     from AS12876 accept AS-TISCALIFR
export:     to AS12876 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (f) Eweka |
import:     from AS12989 accept AS-EWEKA
export:     to AS12989 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (f) Init7 |
import:     from AS13030 accept AS-INIT7
export:     to AS13030 announce AS-W2MY
remarks:    |           (f+po) Frontier Software |
import:     from AS13049 accept AS-FRONTIER
export:     to AS13049 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (f+pa) Nerim |
import:     from AS13193 accept AS-NERIM
export:     to AS13193 announce AS-W2MY
remarks:    |             (f+pa) France Teaser |
import:     from AS13273 accept AS13273
export:     to AS13273 announce AS-W2MY
remarks:    |               (f+po) Externall |
import:     from AS15422 accept AS-PPR
export:     to AS15422 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (f) Witbe |
import:     from AS15436 accept AS-WITBE
export:     to AS15436 announce AS-W2MY
remarks:    |               (pa+sf) NFrance |
import:     from AS15826 accept AS15826
export:     to AS15826 announce AS-W2MY
remarks:    |                (pa) KeConnect |
import:     from AS16034 accept AS-KEME
export:     to AS16034 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (f) POLIRIS |
import:     from AS16136 accept AS16136
export:     to AS16136 announce AS-W2MY
remarks:    |              (pa+sf) Stella-Net |
import:     from AS16211 accept AS16211
export:     to AS16211 announce AS-W2MY
remarks:    |                   (f) OVH |
import:     from AS16276 accept AS-OVH
export:     to AS16276 announce AS-W2MY
remarks:    |         (f+po+po6+sf+pa+pr) Gitoyen |
import:     from AS20766 accept AS-GITOYEN
export:     to AS20766 announce AS-W2MY
remarks:    |        (f) Caladan Communications Ltd |
import:     from AS20834 accept AS-CALADAN
export:     to AS20834 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (pa) KHEOPS |
import:     from AS20917 accept AS-KHEOPS
export:     to AS20917 announce AS-W2MY
remarks:    |                (pa+sf) IP-MAN |
import:     from AS20932 accept AS-IP-MAN AS-IP-MAN-CUST
export:     to AS20932 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f) Akamai Europe |
import:     from AS20940 accept AS20940
export:     to AS20940 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (f) IP Syn |
import:     from AS21247 accept AS-IPSYN
export:     to AS21247 announce AS-W2MY
remarks:    |                (f+pa) Ikoula |
import:     from AS21409 accept AS21409
export:     to AS21409 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f+pa) Numericable |
import:     from AS21502 accept AS21502
export:     to AS21502 announce AS-W2MY
remarks:    |        (pa) Limelight Networks, Inc. |
import:     from AS22822 accept AS-LLNW
export:     to AS22822 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f+po+pa) Infoclip |
import:     from AS24776 accept AS-INFOCLIP
export:     to AS24776 announce AS-W2MY
remarks:    |               (f+pa+sf) Yacast |
import:     from AS24963 accept AS-YACAST
export:     to AS24963 announce AS-W2MY
remarks:    |                (pa) IXEurope |
import:     from AS24990 accept AS24990
export:     to AS24990 announce AS-W2MY
remarks:    |                (sf) Ipercast |
import:     from AS25286 accept AS25286
export:     to AS25286 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (fn) Novso |
import:     from AS25358 accept AS-NOVSO
export:     to AS25358 announce AS-W2MY
remarks:    |            (f+pa) LinkByNet S.A. |
import:     from AS25593 accept AS-LINKBYNET
export:     to AS25593 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f+po+pa) GalacSYS |
import:     from AS28855 accept AS-GALACSYS
export:     to AS28855 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (f+po) Ielo |
import:     from AS29075 accept AS-IELO
export:     to AS29075 announce AS-W2MY
remarks:    |                (pa+sf) Gandi |
import:     from AS29169 accept AS-GANDI
export:     to AS29169 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (f+pa) VCom |
import:     from AS29215 accept AS-VCOM
export:     to AS29215 announce AS-W2MY
remarks:    |               (f+pa) Optilian |
import:     from AS29246 accept AS-OPTILIAN
export:     to AS29246 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (pa) CTN1 |
import:     from AS29402 accept AS-CTN1
export:     to AS29402 announce AS-W2MY
remarks:    |      (f+sf+sf+sf6+sf6+pa+pa6) ISC Paris |
import:     from AS30126 accept AS30126
export:     to AS30126 announce AS-W2MY
remarks:    |            (pa+sf) Jaguar Network |
import:     from AS30781 accept AS-JAGUAR
export:     to AS30781 announce AS-W2MY
remarks:    |                (f+po) Waycom |
import:     from AS30889 accept AS-WAYCOM
export:     to AS30889 announce AS-W2MY
remarks:    |              (f+pa+po) Cyrealis |
import:     from AS30972 accept AS-CYREALIS
export:     to AS30972 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (f) Axione |
import:     from AS31167 accept AS-AXIONE-CUSTOMERS
export:     to AS31167 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (f) Celeonet |
import:     from AS31178 accept AS31178
export:     to AS31178 announce AS-W2MY
remarks:    |             (f+po) SKIWEBCENTER |
import:     from AS31235 accept AS31235
export:     to AS31235 announce AS-W2MY
remarks:    |                (f) Belcenter |
import:     from AS31449 accept AS31449
export:     to AS31449 announce AS-W2MY
remarks:    |               (f+pa) Hexaglobe |
import:     from AS31564 accept AS31564
export:     to AS31564 announce AS-W2MY
remarks:    |             (pa+po) ManyOnes.COM |
import:     from AS31576 accept AS-31576-CLIENTS
export:     to AS31576 announce AS-W2MY
remarks:    |                (pa,sf) Splio |
import:     from AS31688 accept AS31688
export:     to AS31688 announce AS-W2MY
remarks:    |               (f+pa) Metaboli |
import:     from AS33857 accept AS33857
export:     to AS33857 announce AS-W2MY
remarks:    |              (pa,st,sf) Hivane |
import:     from AS34019 accept AS-HIVANE
export:     to AS34019 announce AS-W2MY
remarks:    |             (pa,pa6) Multi-vISP |
import:     from AS34021 accept AS34021
export:     to AS34021 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (pa) NIV2 |
import:     from AS34422 accept AS-NIV2
export:     to AS34422 announce AS-W2MY
remarks:    |         (st) Origami Systems Network |
import:     from AS34913 accept AS-ORIGAMI-SYSTEMS
export:     to AS34913 announce AS-W2MY
remarks:    |      (pa+pa+pa6+pa6+sf+sf6+fn) Alionis |
import:     from AS34997 accept AS34997
export:     to AS34997 announce AS-W2MY
remarks:    |             (pa) Equinoxe Media |
import:     from AS35070 accept AS-EQUINOXE
export:     to AS35070 announce AS-W2MY
remarks:    |              (pa) GALOP-TELECOM |
import:     from AS35184 accept AS-GALOPTELECOM
export:     to AS35184 announce AS-W2MY
remarks:    |          (pa+sf) Association Kazar |
import:     from AS35189 accept AS-KAZAR
export:     to AS35189 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (pa+pr) Ovea |
import:     from AS35217 accept AS-OVEA
export:     to AS35217 announce AS-W2MY
remarks:    |                (pa+g) Adviseo |
import:     from AS35283 accept AS35283
export:     to AS35283 announce AS-W2MY
remarks:    |            (pa,st) Euro Web SARL |
import:     from AS35393 accept AS35393
export:     to AS35393 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (po+pa) Oxyd |
import:     from AS35655 accept AS-OXYD
export:     to AS35655 announce AS-W2MY
remarks:    |         (pa) Bart Champagne Networks |
import:     from AS35701 accept AS-BCH-PANAP
export:     to AS35701 announce AS-W2MY
remarks:    |             (po+pa) MWSP Telecom |
import:     from AS39180 accept AS39180
export:     to AS39180 announce AS-W2MY
remarks:    |          (pa) Goscomb Technologies |
import:     from AS39326 accept AS-GOSCOMB
export:     to AS39326 announce AS-W2MY
remarks:    |           (pa) EuropeanServers.net |
import:     from AS39600 accept AS-EUROSV
export:     to AS39600 announce AS-W2MY
remarks:    |               (po+pa) Oxymium |
import:     from AS41157 accept AS-OXYMIUM
export:     to AS41157 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (pa) Mappy |
import:     from AS41191 accept AS41191
export:     to AS41191 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (pa) EBSD |
import:     from AS43573 accept AS43573
export:     to AS43573 announce AS-W2MY
remarks:    |                  (pa) Odbee |
import:     from AS44180 accept AS44180
export:     to AS44180 announce AS-W2MY
remarks:    |                 (pa+sf) RTL |
import:     from AS44334 accept AS44334
export:     to AS44334 announce AS-W2MY
remarks:    +----------------------------------------------+
remarks:    | We are curently connected to following IXs: |
remarks:    | - (f) FreeIX                |
remarks:    |     213.228.3.192            |
remarks:    | - (g) GeIX                 |
remarks:    |     80.67.163.70             |
remarks:    | - (pa) PaNaP                |
remarks:    |     62.35.254.42             |
remarks:    |     62.35.254.115            |
remarks:    |     2001:860:0:6:0:2:9608:1       |
remarks:    |     2001:860:0:6:0:2:9608:2       |
remarks:    | - (po) POUIX                |
remarks:    |     80.67.175.57             |
remarks:    |     2001:910:ff::57           |
remarks:    | - (sf) SFINX                |
remarks:    |     194.68.129.121            |
remarks:    |     2001:660:a100:2::124         |
remarks:    | - (st) StuffIX               |
remarks:    |     80.248.222.2             |
remarks:    | - (fn) FNIX6                |
remarks:    |     2001:7f8:25:1::73a8:1        |
remarks:    | - (eq) Equinix-IX PA2            |
remarks:    |     195.42.144.74/24           |
remarks:    |     2001:7F8:43::2:9608:1/64       |
remarks:    | - (fx) France-IX              |
remarks:    |     193.105.232.31/24          |
remarks:    |     2001:7f8:54::31/64          |
remarks:    |                       |
remarks:    | - (pr) Private Peering           |
remarks:    | All peering requests are welcome !      |
remarks:    | Please contact us at peering@wan2many.net  |
remarks:    +----------------------------------------------+
remarks:    |  Community list              |
remarks:    |  --------------              |
remarks:    |                       |
remarks:    | Applied to all route :            |
remarks:    |                       |
remarks:    | Transit - 29608:30000            |
remarks:    |  29608:3010x - Teleglobe          |
remarks:    |  29608:3020x - Agarik            |
remarks:    |  29608:3030x - Azuria            |
remarks:    |  29608:3040x - OpenTransit         |
remarks:    |  29608:3060x - Level3            |
remarks:    |  29608:3070x - Cogent            |
remarks:    |   x = link number             |
remarks:    |                       |
remarks:    | Partial transit - 29608:35000        |
remarks:    |  29608:35010 - Decknet           |
remarks:    |  29608:35020 - Gitoyen           |
remarks:    |                       |
remarks:    | Peerings - 29608:40000            |
remarks:    |  29608:40010 - FreeIX            |
remarks:    |  29608:40020 - PouIX            |
remarks:    |  29608:40030 - PaNaP            |
remarks:    |  29608:40040 - GeIX             |
remarks:    |  29608:40050 - Stuffix           |
remarks:    |  29608:40060 - SFINX            |
remarks:    |  29608:40070 - FNIX6            |
remarks:    |  29608:40080 - Equinix-IX          |
remarks:    |  29608:40090 - France-IX          |
remarks:    |                       |
remarks:    |                       |
remarks:    | Communities accepted from customers     |
remarks:    |                       |
remarks:    |  29608:301x0 - Applies on Teleglobe     |
remarks:    |  29608:302x0 - Applies on Agarik      |
remarks:    |  29608:303x0 - Applies on Azuria      |
remarks:    |  29608:304x0 - Applies on OpenTransit    |
remarks:    |                       |
remarks:    |  29608:4001x - Applies on FreeIX      |
remarks:    |  29608:4002x - Applies on PouIX       |
remarks:    |  29608:4003x - Applies on PaNaP       |
remarks:    |  29608:4004x - Applies on GeIX       |
remarks:    |  29608:4005x - Applies on StuffIX      |
remarks:    |  29608:4006x - Applies on SFINX       |
remarks:    |  29608:4007x - Applies on FNIX6       |
remarks:    |  29608:4008x - Applies on Equinix-IX    |
remarks:    |  29608:4009x - Applies on France-IX     |
remarks:    |  29608:4011x - Applies on SudIX       |
remarks:    |  29608:4012x - Applies on France-IX MRS   |
remarks:    |                       |
remarks:    |  with x :                  |
remarks:    |   0  announce               |
remarks:    |   1-3 prepends x time           |
remarks:    |   4  don't announce            |
remarks:    |                       |
remarks:    +----------------------------------------------+
remarks:    | Report Spam and Hack to abuse@wan2many.net  |
remarks:    | Operationnal issues go to noc@wan2many.net  |
remarks:    | Commercial issues go to info@wan2many.net  |
remarks:    +----------------------------------------------+
admin-c:    WTMY-RIPE
tech-c:     WTMY-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     W2MY-MNT
created:    2003-10-22T15:48:52Z
last-modified: 2020-01-29T16:42:52Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AA397-RIPE
org-name:    Absolight SARL
country:    FR
org-type:    LIR
address:    99, rue du faubourg saint-martin
address:    75010
address:    Paris
address:    FRANCE
phone:     +33142017056
admin-c:    ABSO-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ABSO-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ABSO-MNT
abuse-c:    ABSO-RIPE
created:    2007-11-27T09:30:39Z
last-modified: 2020-12-17T14:04:36Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WAN2MANY NOC
address:    c/o Absolight
address:    99, rue du faubourg Saint-Martin
address:    75010 Paris
address:    France
nic-hdl:    WTMY-RIPE
admin-c:    BS5461-RIPE
admin-c:    MA2632-RIPE
admin-c:    BZ188-RIPE
admin-c:    SLAM-RIPE
tech-c:     BS5461-RIPE
tech-c:     MA2632-RIPE
tech-c:     BZ188-RIPE
tech-c:     SLAM-RIPE
tech-c:     NLA-RIPE
remarks:    +--------------------------------------------+
        | Report Spam and Hack to abuse@wan2many.net |
        | Operationnal issues go to noc@wan2many.net |
        | Commercial issues go to info@wan2many.net |
        +--------------------------------------------+
created:    2008-06-28T16:20:51Z
last-modified: 2008-06-28T16:20:51Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     W2MY-MNT
abuse-mailbox: abuse@wan2many.net
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]