| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.26.176.182 (lg) / ec2-100-26-176-182.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:641a:b0b6::641a:b0b6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GENERACJA-AS AS29596

as-block:    AS29572 - AS29613
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29596
as-name:    GENERACJA-AS
remarks:    GENERACJA.pl - local internet access provider
org:      ORG-PSZO64-RIPE
remarks:    +----------atman
import:     from AS24724 accept ANY
import:     from AS24748 accept ANY
export:     to AS24724 announce AS29596
export:     to AS24748 announce AS29596
export:     to AS24748 announce AS-29596TR
export:     to AS24724 announce AS-29596TR
remarks:    +----------pl-x
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS-29596TR
export:     to AS15133 announce AS-29596TR
import:     from AS15133 accept ANY
export:     to AS3327 announce AS-29596TR
import:     from AS3327 accept ANY
remarks:    +----------NetiA
import:     from AS43939 accept ANY
export:     to AS43939 announce AS-5526TR
import:     from AS12741 accept ANY
export:     to AS12741 announce AS-5526TR
remarks:    +----------WRiX
import:     from AS5526 accept ANY
export:     to AS5526 announce AS-5526TR
export:     to AS5526 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------HE
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-5526TR
export:     to AS6939 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------Epix
import:     from AS50607 accept ANY
export:     to AS50607 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------supermedia
import:     from AS9085 accept ANY
export:     to AS9085 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------cogent
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------WrIX
import:     from AS5526 accept ANY
export:     to AS5526 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------retn
import:     from AS9002 accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-GENERACJA
remarks:    +----------
admin-c:    MI737-RIPE
tech-c:     MI737-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     GENERACJA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TKI
created:    2003-10-21T08:30:50Z
last-modified: 2018-09-04T09:58:59Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-PSZO64-RIPE
org-name:    PSSK Sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    Raclawicka 52A
address:    53-146
address:    Wroclaw
address:    POLAND
admin-c:    MI737-RIPE
tech-c:     MI737-RIPE
abuse-c:    GEN
mnt-ref:    GENERACJA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GENERACJA-MNT
created:    2018-06-28T07:50:55Z
last-modified: 2018-06-28T08:56:22Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +48717155000

person:     Michal Ickiewicz
address:    ul. Raclawicka 52a
address:    53-146 Wroclaw
address:    POLAND
phone:     +48 71 71 55 000
remarks:
remarks:    +------------------------------------------------
remarks:    | Admin contact is valid only          |
remarks:    | for network related problems          |
remarks:    +------------------------------------------------
remarks:
mnt-by:     GENERACJA-MNT
mnt-by:     MNT-TKI
nic-hdl:    MI737-RIPE
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2018-06-28T08:58:00Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]