| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ALTEL-AS AS29555

as-block:    AS29545 - AS29570
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29555
descr:     Tele2 Kazakhstan
org:      ORG-JA4-RIPE
as-name:    ALTEL-AS
import:     from AS9198 accept ANY
export:     to AS9198 announce AS29555
import:     from AS5434 accept ANY
export:     to AS5434 announce AS29555
import:     from AS8393 accept ANY
export:     to AS8393 announce AS29555
admin-c:    KY575-RIPE
tech-c:     AB37591-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ALTEL-MNT
mnt-by:     ALTEL2-MNT
created:    2003-10-09T14:16:12Z
last-modified: 2020-12-25T13:38:17Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-JA4-RIPE
org-name:    Mobile Telecom-Service LLP
country:    KZ
org-type:    LIR
address:    Zheltoksan st., 115
address:    050012
address:    Almaty
address:    KAZAKHSTAN
phone:     +77273569595
fax-no:     +77273569595
mnt-ref:    ALTEL-MNT
mnt-ref:    ALTEL2-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ALTEL2-MNT
admin-c:    KY575-RIPE
admin-c:    AB37591-RIPE
abuse-c:    ID1636-RIPE
created:    2004-04-17T11:36:33Z
last-modified: 2021-02-05T06:49:06Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alexey Bokhanovskiy
address:    Kazakhstan, Almaty, Gagarina st. 272
phone:     +77273569595
nic-hdl:    AB37591-RIPE
mnt-by:     ALTEL2-MNT
created:    2018-04-28T08:00:47Z
last-modified: 2020-03-15T10:12:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kopekbayev Yermat
address:    Kazakhstan, Almaty, Gagarina st. 272
phone:     +77273569595
nic-hdl:    KY575-RIPE
mnt-by:     ALTEL2-MNT
created:    2016-12-23T04:50:28Z
last-modified: 2020-03-15T10:13:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]