| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.95.131.208 (lg) / ec2-3-95-131-208.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35f:83d0::35f:83d0 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VLINE-AS AS29553

as-block:    AS29545 - AS29570
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29553
org:      ORG-Ts17-RIPE
as-name:    VLINE-AS
import:     from AS5617 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS29553:AS-ADV2TPNET
import:     from AS1299 accept ANY
export:     to AS1299 announce AS29553:AS-ADV2TELIA
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS29553:AS-ADV2COGENT
import:     from AS8545 accept AS-PLIX
export:     to AS8545 announce AS29553:AS-ADV2PLIX
import:     from AS29535 accept AS-TPIX
export:     to AS29535 announce AS29553:AS-ADV2TPIX
import:     from AS16342 accept ANY
export:     to AS16342 announce AS29553:AS-ADV2TOYA
import:     from AS44783 accept AS44783
export:     to AS44783 announce ANY
admin-c:    RB3917-RIPE
tech-c:     RB3917-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TOYA-MNT
created:    2003-10-09T13:00:48Z
last-modified: 2018-09-04T09:58:49Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-Ts17-RIPE
org-name:    Toya sp.z.o.o
org-type:    LIR
address:    Lakowa 29
address:    90-554
address:    LODZ
address:    POLAND
phone:     +48 42 6318000
fax-no:     +48 42 6323515
admin-c:    RB3917-RIPE
abuse-c:    TD463-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    TOYA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TOYA-MNT
created:    2004-04-17T11:48:21Z
last-modified: 2018-04-23T09:24:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Robert Bugala
address:    TOYA Sp. z o.o.
address:    ul. Lakowa 29
address:    90-554 Lodz
address:    Poland
mnt-by:     TOYA-MNT
phone:     +48426318000
nic-hdl:    RB3917-RIPE
created:    2004-10-28T08:48:07Z
last-modified: 2004-11-22T11:13:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]