| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.223.251 (lg) / ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:dffb::23ac:dffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IPLACE AS29545

as-block:    AS29545 - AS29570
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29545
org:      ORG-iISW1-RIPE
as-name:    IPLACE
descr:     Ringstrasse 5
descr:     A-6830 Rankweil
descr:     Austria
descr:     NOC: noc@iplace.at
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    Transit
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    core-backbone (AS33891)
mp-import:   afi any.unicast from AS33891 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS33891 announce AS-IPLACE
remarks:    -------------------------------------------
remarks:    A1 (AS8447)
mp-import:   afi any.unicast from AS8447 accept ANY
mp-export:   afi any.unicast to AS8447 announce AS-IPLACE
remarks:    -------------------------------------------
admin-c:    HW581-RIPE
tech-c:     HW581-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPLACE-MNT
created:    2003-10-08T11:37:08Z
last-modified: 2022-06-29T15:43:07Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-iISW1-RIPE
org-name:    iPlace Internet & Network Services GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Ringstrasse 5
address:    6830
address:    Rankweil
address:    AUSTRIA
phone:     +43552222200
fax-no:     +4355222220095
abuse-c:    AR14080-RIPE
mnt-by:     IPLACE-MNT
mnt-ref:    IPLACE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    CW3048-RIPE
admin-c:    HW3052-RIPE
created:    2004-04-17T10:58:49Z
last-modified: 2020-12-16T13:09:44Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Harald Wellinger
address:    iPlace Internet & Network Services GmbH
address:    Ringstrasse 5
address:    A-6830 Rankweil
address:    Austria
phone:     +43 5522 22200
fax-no:     +43 5522 22200 95
nic-hdl:    HW581-RIPE
created:    2002-12-30T21:38:37Z
last-modified: 2013-10-08T09:30:14Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     IPLACE-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]