| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.152.207 (lg) / ec2-34-239-152-207.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:98cf::22ef:98cf (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  VIRTUALMASTER-AS AS29525

as-block:    AS29496 - AS29543
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29525
as-name:    VIRTUALMASTER-AS
org:      ORG-VS101-RIPE
import:     from AS2819 action pref=100; accept ANY
import:     from AS24930 action pref=100; accept ANY
export:     to AS2819 announce AS29525
export:     to AS24930 announce AS29525
admin-c:    DC144-RIPE
tech-c:     DC144-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-10-06T09:02:58Z
last-modified: 2019-12-04T11:17:59Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-MIs2-RIPE

organisation:  ORG-VS101-RIPE
org-name:    Virtualmaster, s.r.o.
country:    CZ
org-type:    OTHER
address:    Virtualmaster, s.r.o.
        Josef Liska
        Karla Majera 93
        252 31 Vsenory
        CZECH REPUBLIC
phone:     +420272049092
fax-no:     +420272048064
admin-c:    JL5021-RIPE
abuse-c:    VMIN12
mnt-by:     VM-MNT
mnt-ref:    VM-MNT
created:    2013-09-05T09:59:49Z
last-modified: 2022-12-01T16:58:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Daniel Cermak
address:    Tyrsova 263
address:    Hostivice
address:    Praha-Zapad
address:    253 01
address:    Czech Republic
phone:     +420 2 2645 0545
nic-hdl:    DC144-RIPE
mnt-by:     TARDCZ-MNT
created:    2001-11-05T11:15:26Z
last-modified: 2005-08-11T10:35:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]