| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BREDBAND2 AS29518

as-block:    AS29496 - AS29543
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29518
as-name:    BREDBAND2
org:      ORG-LA21-RIPE
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    This AS is present at the following IX points:
remarks:    * Netnod IX Stockholm
remarks:    * Netnod IX Malmo
remarks:    Private peering available at:
remarks:    * Equinix, Stockholm
remarks:    * InterXion, Kista
remarks:    -----------------------------------------------
remarks:    as-set announced: AS-BREDBAND2
remarks:    -----------------------------------------------
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-BREDBAND2
remarks:    -----------------------------------------------
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-BREDBAND2
remarks:    -----------------------------------------------
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-BREDBAND2
remarks:    -----------------------------------------------
admin-c:    BR1985-RIPE
tech-c:     BR1985-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     BB2-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-10-02T12:40:52Z
last-modified: 2023-11-09T12:02:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LA21-RIPE
org-name:    Bredband2 AB
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Sodra tullgatan 4
address:    S-211 40
address:    Malmo
address:    SWEDEN
phone:     +46 771 518500
fax-no:     +46 40 125890
admin-c:    RAD-RIPE
admin-c:    BBPP-RIPE
admin-c:    AF14276-RIPE
abuse-c:    NOC882-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BB2-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BB2-MNT
created:    2004-04-17T12:03:54Z
last-modified: 2021-11-15T14:42:10Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Bredband2 Routingregistry
address:    Sodra Tullgatan 4 S-211 40 Malmoe Sweden
phone:     +46 771 518500
fax-no:     +46 40 125890
abuse-mailbox: abuse@bredband2.se
admin-c:    RAD-RIPE
tech-c:     RAD-RIPE
admin-c:    BBPP-RIPE
tech-c:     BBPP-RIPE
nic-hdl:    BR1985-RIPE
mnt-by:     BB2-MNT
created:    2009-03-09T13:07:04Z
last-modified: 2015-07-01T18:03:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]