| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HZD-AS AS29515

as-block:    AS29496 - AS29543
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29515
as-name:    HZD-AS
descr:     Mainzer Str. 29
descr:     65185 Wiesbaden
org:      ORG-HZfD1-RIPE
import:     from AS12306 accept ANY
import:     from AS28676 accept ANY
export:     to AS12306 announce AS29515
export:     to AS28676 announce AS29515
admin-c:    CW126-RIPE
tech-c:     PLN
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     PLUSLINE-MNT
created:    2003-10-02T08:38:46Z
last-modified: 2018-09-04T09:58:42Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PSG2-RIPE

organisation:  ORG-HZfD1-RIPE
org-name:    Hessische Zentrale fuer Datenverarbeitung
org-type:    OTHER
address:    Mainzer Strasse 29
address:    D-65185 Wiesbaden
phone:     +49 611 340-0
fax-no:     +49 611 340-1150
abuse-c:    AR24865-RIPE
admin-c:    RK8755-RIPE
tech-c:     MS24015-RIPE
tech-c:     CW126-RIPE
mnt-by:     PLUSLINE-MNT
mnt-ref:    PLUSLINE-MNT
created:    2011-08-08T16:06:48Z
last-modified: 2014-11-17T20:59:27Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Plus.line AG, Network Operation Centre
address:    Plus.line AG
address:    Erlenstr. 2
address:    60325 Frankfurt
address:    Germany
phone:     +49 69 758915 0
fax-no:     +49 69 758915 33
admin-c:    RG72-RIPE
tech-c:     RG72-RIPE
tech-c:     GSPL
nic-hdl:    PLN
mnt-by:     PLUSLINE-MNT
created:    2002-01-10T13:29:44Z
last-modified: 2018-08-03T08:28:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Christiane Wiegand
address:    Hessische Zentrale fuer Datenverarbeitung
address:    Mainzer Str. 29
address:    65185 Wiesbaden
address:    germany
phone:     +49 611 554
fax-no:     +49 611 9020709
nic-hdl:    CW126-RIPE
mnt-by:     DENIC-P
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2001-09-22T02:39:50Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]