| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.142.104 (lg) / ec2-3-229-142-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:8e68::3e5:8e68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  KUBANGSM AS29497

as-block:    AS29496 - AS29543
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29497
as-name:    KUBANGSM
org:      ORG-ZM1-RIPE
import:     from AS6767 accept AS-CTSRND
import:     from AS8359 accept ANY
import:     from AS51116 accept AS51116
import:     from AS49665 accept AS49665
import:     from AS50397 accept AS-NVRSK
import:     from AS48400 accept AS-AST-SET
import:     from AS44987 accept AS44987
import:     from AS60490 accept AS-CTSRND
import:     from AS60496 accept AS-CTSRND
export:     to AS6767 announce ANY
export:     to AS8359 announce as-kubangsm
export:     to AS51116 announce ANY
export:     to AS49665 announce ANY
export:     to AS50397 announce ANY
export:     to AS48400 announce ANY
export:     to AS44987 announce ANY
export:     to AS60490 announce ANY
export:     to AS60496 announce ANY
admin-c:    MT12425-RIPE
tech-c:     MT12425-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MTU-NOC
mnt-by:     KUBANGSM-MNT
created:    2003-09-26T13:16:11Z
last-modified: 2018-09-04T09:58:39Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZM1-RIPE
org-name:    MTS PJSC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Petrovsky blvd 12, bldg 3
address:    127051
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74957213499
fax-no:     +74992318129
admin-c:    LAP-RIPE
admin-c:    SAAP-RIPE
admin-c:    TABY-RIPE
admin-c:    LMUR-RIPE
admin-c:    YUF-RIPE
admin-c:    RPS-RIPE
abuse-c:    MAB8359-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MTU-NOC
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MTU-NOC
created:    2004-04-17T11:55:44Z
last-modified: 2021-05-28T07:24:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mobile TeleSystem
remarks:    OJSC Mobile TeleSystems Branch Macro-region South
address:    61, Gimnazicheskaya str., Krasnodar, Russia, 350000
phone:     +78612460116
fax-no:     +78612671535
nic-hdl:    MT12425-RIPE
mnt-by:     KUBANGSM-MNT
created:    2012-12-12T07:54:10Z
last-modified: 2012-12-12T11:38:14Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]