| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EIDSIVA-ASN AS29492

as-block:    AS29429 - AS29494
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29492
org:      ORG-EEA2-RIPE
as-name:    EIDSIVA-ASN
import:     from AS3307 action pref=100;accept ANY
import:     from AS205851 action pref=100; accept AS205851
import:     from AS30950 action pref=100;accept ANY
import:     from AS2116 action pref=100;accept AS-CATCHCOM
import:     from AS13243 action pref=100;accept AS-COMACE
import:     from AS47831 action pref=100;accept AS47831
import:     from AS197212 action pref=100;accept AS197212
import:     from AS38990 action pref=100;accept AS38990
import:     from AS202057 action pref=100;accept AS202057
import:     from AS57280 action pref=100;accept AS57280
import:     from AS48863 action pref=100;accept AS48863
import:     from AS204511 action pref=100;accept AS204511
export:     to AS48863 announce any
export:     to AS204511 announce any
export:     to AS3307 announce AS-EIDSIVA
export:     to AS205851 announce any
export:     to AS30950 announce AS-EIDSIVA
export:     to AS2116 announce AS-EIDSIVA
export:     to AS13243 announce AS-EIDSIVA
export:     to AS47831 announce any
export:     to AS197212 announce any
export:     to AS38990 announce any
export:     to AS57280 announce any
export:     to AS202057 announce any
admin-c:    AD2076-RIPE
admin-c:    SHF-RIPE
tech-c:     AD2076-RIPE
tech-c:     SHF-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     EIDSIVA-MNT
created:    2003-09-25T12:40:10Z
last-modified: 2018-09-04T09:58:37Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-EEA2-RIPE
org-name:    Eidsiva Bredband AS
country:    NO
org-type:    LIR
descr:     abuse@eidsiva.net
address:    Vormstuguv. 40
address:    2624
address:    LILLEHAMMER
address:    NORWAY
phone:     +4761288600
fax-no:     +4761259552
admin-c:    SHF-RIPE
admin-c:    BTP-RIPE
admin-c:    AD2076-RIPE
abuse-c:    EBRO1-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    EIDSIVA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     EIDSIVA-MNT
created:    2004-04-17T11:44:56Z
last-modified: 2020-12-16T13:22:42Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Alfred Dahl
address:    Eidsiva bredband AS
address:    Vormstuguv. 40
address:    N-2624 Lillehammer
address:    Norway
phone:     +47 03370
fax-no:     +47 61 25 95 52
nic-hdl:    AD2076-RIPE
created:    2002-05-22T10:41:11Z
last-modified: 2014-01-09T07:48:11Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     EIDSIVA-MNT

person:     Svein Harald Fossum
address:    Eidsiva Bredband AS
address:    Vormstuguvegen 40
address:    Postboks 224
address:    2624 Lillehammer
phone:     +4795981653
nic-hdl:    SHF-RIPE
mnt-by:     EIDSIVA-MNT
created:    2006-09-25T12:37:14Z
last-modified: 2014-10-30T08:01:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]