| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WebJanssen-DE AS29471

as-block:    AS29429 - AS29494
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29471
as-name:    WebJanssen-DE
org:      ORG-WIlC1-RIPE
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:
remarks:    UPSTREAMS IN:
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    *HG Comp-ASN*
import:     from AS29551 accept ANY
remarks:
remarks:    UPSTREAMS OUT:
remarks:    ----------------------------------------------------
remarks:    *HG Comp-ASN *
export:     to AS29551 announce AS29471
remarks:
remarks:    Peering Plattforms IN:
remarks:    --------------------
remarks:    *KleyRex*
import:     from AS31142 accept ANY AND NOT {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    Peering Plattforms OUT:
remarks:    --------------------
remarks:    *KleyRex*
export:     to AS31142 announce AS29471
remarks:
remarks:    PEERS in:
remarks:    ---------
import:     from AS41692 accept AS-OPENCARRIER AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS42856 accept AS-42856 AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12759 accept AS-SOCO AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS29686 accept AS-PROBENETWORKS AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS28753 accept AS-NETDIRECT AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS25279 accept AS-TREML-STURM AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS13101 accept AS-TNG AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS9066 accept AS-BCC AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS15844 accept AS-TGCTOKLEYREX AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS20940 accept AS-Akamai AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS28676 accept AS-Witcom AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS250 accept AS-NIBBLER AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS31400 accept AS-ACCELERATED AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS42366 accept AS-TERRATRANSIT AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS34154 accept AS-CONFIGO AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS42856 accept AS-VELIANET AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS12399 accept AS-ScanPlus AND NOT {0.0.0.0/0}
import:     from AS42856 accept AS-Detebe AND NOT {0.0.0.0/0}
remarks:
remarks:    PEERS out:
remarks:    ----------
export:     to AS41692 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS42856 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS12759 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS29686 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS28753 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS25279 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS13101 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS9066 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS15844 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS20940 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS28676 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS250 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS31400 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS42366 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS34154 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS42856 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS12399 announce AS-WEBJANSSEN-DE
export:     to AS42856 announce AS-WEBJANSSEN-DE
remarks:
remarks:    *****************************************************
remarks:    Problems with Spam send a mail to abuse@webjanssen.de
remarks:    Technic problems send a mail to support@webjanssen.de
remarks:    Peering Contact send a mail to peering@webjanssen.de
remarks:    *****************************************************
remarks:
admin-c:    UJ69-RIPE
tech-c:     WIl30-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     WEBJANSSEN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2003-09-22T08:41:58Z
last-modified: 2021-07-08T11:04:49Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-AG15-RIPE

organisation:  ORG-WIlC1-RIPE
org-name:    WebJanssen ISP ltd & Co KG
org-type:    OTHER
address:    Grosse Muehlenstrasse 5
address:    26689
address:    Apen
address:    Germany
phone:     +4944899349856
fax-no:     +4944899349837
abuse-c:    AR18719-RIPE
admin-c:    UJ69-RIPE
mnt-ref:    WEBJANSSEN-MNT
mnt-by:     WEBJANSSEN-MNT
mnt-ref:    WEBJANSSEN-MNT
mnt-by:     WEBJANSSEN-MNT
created:    2007-10-09T15:38:46Z
last-modified: 2021-07-08T11:39:33Z
source:     RIPE # Filtered

role:      WebJanssen ISP ltd
address:    Webjanssen ISP ltd & Co KG
address:    Grosse Muehlenstrasse 5
address:    26689 Apen
address:    Germany
phone:     +49 4489 3079303
fax-no:     +49 4489 3079304
admin-c:    UJ69-RIPE
tech-c:     UJ69-RIPE
nic-hdl:    WIl30-RIPE
mnt-by:     WEBJANSSEN-MNT
created:    2005-01-24T16:51:13Z
last-modified: 2021-07-08T11:31:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Uwe Janssen
address:    WebJanssen ISP ltd & Co KG
address:    Grosse Muehlenstrasse 5
address:    D-26689 Apen
address:    Germany
phone:     +49 4489 3079303
fax-no:     +49 4489 3079304
nic-hdl:    UJ69-RIPE
mnt-by:     WEBJANSSEN-MNT
created:    2002-09-24T19:04:05Z
last-modified: 2016-10-11T15:57:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]