| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 52.90.49.108 (lg) / ec2-52-90-49-108.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:345a:316c::345a:316c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LuxNetwork AS29467

as-block:    AS29429 - AS29494
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29467
as-name:    LuxNetwork
descr:     Network Service Provider in Luxembourg
remarks:    ==============================
remarks:    UPSTREAMS
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2914 action pref=150;accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2914 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS35280 action pref=150;accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS35280 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    DOWNSTREAMS
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS197264 accept AS197264
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS197264 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS39886 accept AS39886
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS39886 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS30801 accept AS30801
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS30801 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42630 accept AS42630
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42630 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS43734 accept AS43734
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS43734 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS197076 accept AS197076
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS197076 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS60983 accept AS-LIOPEN
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS60983 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS198423 accept AS-RESOLV
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS198423 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42487 accept AS-VIALIS-WPY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42487 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS212457 accept AS212457
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS212457 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS41114 accept AS-ORNETHD
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS41114 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS206804 accept AS206804
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS206804 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15814 accept AS15814
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15814 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42473 accept AS42473
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42473 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS198290 accept AS198290
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS198290 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS54058 accept AS54058
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS54058 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS31221 accept AS31221
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS31221 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS203789 accept AS203789
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS203789 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS41474 accept AS41474
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS41474 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS198664 accept AS198664
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS198664 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS204025 accept AS204025
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS204025 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS203944 accept AS203944
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS203944 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS60288 accept AS60288
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS60288 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS47648 accept AS47648
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS47648 announce ANY
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS210118 accept AS210118
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS210118 announce ANY
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING
remarks:    Peering details: https://as29467.peeringdb.com
remarks:    Looking Glass: https://lg.luxnetwork.eu
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - AMS-IX
remarks:    IPv4: 80.249.212.207
remarks:    IPv6: 2001:7f8:1::a502:9467:1
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast to AS42 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast to AS714 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2484 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2484 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 accept AS-SOVAM-V6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3216 accept AS-SOVAM
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast to AS3216 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast to AS3856 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6777 accept AS-AMS-IX-RS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6777 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8075 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8365 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS12731 accept AS-IPHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS12731 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13030 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS16276 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS16298 accept AS-INTERBOX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS16298 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21478 accept AS-PLEX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21478 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast from AS25369 accept AS-BANDWIDTH
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast to AS25369 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS30844 accept AS-LIQUID
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS30844 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS41041 accept AS-CNVR
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS41041 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS41095 accept AS-IPTP
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS41095 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS45352 accept AS-SET-IPSERVERONE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS45352 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS51185 accept AS-MAINSOFT
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS51185 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS197692 accept AS-CONOSTIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS197692 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS200023 accept AS200023
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS200023 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - AUVERNIX
remarks:    IPv4: 185.1.2.13
remarks:    IPv6: 2001:7f8:81::2:9467:1
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS201376 accept AS201376
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS201376 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - BNIX
remarks:    IPv4: 194.53.172.120
remarks:    IPv6: 2001:7f8:26::a502:9467:1
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2611 accept AS-BELNET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2611 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS5406 accept AS5406
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS5406 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21502 accept AS-NUMERICABLE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21502 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS31669 accept AS-ITSS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS31669 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - DE-CIX FRANKFURT
remarks:    IPv4: 80.81.193.52
remarks:    IPv6: 2001:7f8::731b:0:1
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS714 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2484 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2484 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2603 accept AS-NORDUNET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2603 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3216 accept AS-SOVAM-V6
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS3216 accept AS-SOVAM
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv4.unicast to AS3216 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3856 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6695 accept AS-DECIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6695 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6724 accept AS-STRATORZ
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6724 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6939 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8075 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8365 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8741 accept AS-RATIOKONTAKT
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8741 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS9044 accept AS-SOLNET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS9044 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS12731 accept AS-IPHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS12731 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13030 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13285 accept AS13285
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13285 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13335 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15557 accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15557 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS16150 accept AS16150
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS16150 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS16276 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20562 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20640 accept AS-TITANNET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20640 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20940 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS24989 accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS24989 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS30844 accept AS-LIQUID
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS30844 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS31500 accept AS-GLOBAL-NET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS31500 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS32590 accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS32590 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS32934 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS33873 accept AS-ARVATO
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS33873 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36408 accept AS-CDNETWORKS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36408 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41095 accept AS-IPTP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41095 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS41692 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS42416 accept AS42416
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS42416 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS44654 accept AS-MNS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS44654 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS45352 accept AS-SET-IPSERVERONE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS45352 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS47692 accept AS-NESSUS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS47692 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS61955 accept AS-COLOCATIONIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS61955 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS201229 accept AS-DIGITALOCEAN
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS201229 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - ECIX DUSSELDORF
remarks:    IPv4: 194.146.118.126
remarks:    IPv6: 2001:7f8:8::731b:0:1
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3856 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6939 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS9033 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS12731 accept AS-IPHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS12731 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS12759 accept AS-SOCO
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS12759 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13335 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20562 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20940 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS41692 accept AS-OPENCARRIER
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS41692 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - ECIX FRANKFURT
remarks:    IPv4: 62.69.146.21
remarks:    IPv6: 2001:7f8:8:20:0:731b:0:1
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS714 accept AS-APPLE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS714 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3856 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8075 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8365 accept AS-MANDA
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8365 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8560 accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8560 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS9033 accept AS-ECIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS9033 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS12731 accept AS-IPHH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS12731 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13335 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS37100 accept AS-SET-SEACOM
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv6.unicast to AS37100 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - EQUINIX PARIS
remarks:    IPv4: 195.42.145.24
remarks:    IPv6: 2001:7f8:43::2:9467:1
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2200 accept AS-RENATER
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2200 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2906 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3856 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS4651 accept AS-THIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS4651 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6939 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8075 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS8309 accept AS8309
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS8309 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13030 accept AS-INIT7
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13030 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13335 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS16276 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20562 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21371 accept AS-EQUINIX-EU
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21371 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS24115 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS24115 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS24990 accept AS-EQUINIX-FR
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS24990 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS32934 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS35625 accept AS-ATE AS-ATE-CUST
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS35625 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS41095 accept AS-IPTP
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS41095 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS65557 accept ANY
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS65557 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS199248 accept AS199248
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS199248 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS199708 accept AS199708
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS199708 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - FRANCE-IX
remarks:    IPv4: 37.49.236.227
remarks:    IPv6: 2001:7f8:54::227
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2200 accept AS-RENATER
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2200 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2484 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2484 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2486 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2486 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2906 accept AS-NFLX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2906 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3856 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6939 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8075 accept AS-MICROSOFT
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8075 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8560 accept AS-1AND1
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8560 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8632 accept AS-LOL
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8632 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS13335 accept AS13335
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS13335 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15830 accept AS-TELECITYGROUP
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15830 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS16276 accept AS-OVH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS16276 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS16509 accept AS-AMAZON
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS16509 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20562 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20766 accept AS-GITOYEN
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20766 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20940 accept AS-AKAMAI
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20940 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS21409 accept AS-IKOULA
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS21409 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS21502 accept AS-NUMERICABLE
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS21502 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS29169 accept AS-GANDI
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS29169 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS32590 accept AS-VALVE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS32590 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS32934 accept AS-FACEBOOK
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS32934 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS35625 accept AS-ATE AS-ATE-CUST
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS35625 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS36408 accept AS-CDNETWORKS
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS36408 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS39605 accept AS-IGUANE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS39605 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS39931 accept AS-IPTELELECOM
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS39931 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS43142 accept AS-ADELINOVIUS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS43142 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS44141 accept AS-DEVCLIC
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS44141 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS51706 accept AS51706:AS-MEMBERS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS51706 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56665 accept AS-TELINDUSLUX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56665 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS57633 accept AS-ETERA
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS57633 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS197692 accept AS-CONOSTIX
mp-export:   afi ipv6.unicast,ipv6.unicast to AS197692 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS197981 accept AS-INTERCLOUD
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS197981 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS198545 accept AS-FLEXNET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS198545 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - HOPUS
remarks:    IPv4: 37.77.34.61
remarks:    IPv6: 2a02:e5c:1:24::2
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS44530 accept AS-HOPUS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS44530 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - LU-CIX BISSEN
remarks:    IPv4: 188.93.171.56
remarks:    IPv6: 2001:7f8:4c::731b:2
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS49624 accept AS-LUCIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS49624 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS197692 accept AS-CONOSTIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS197692 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - LU-CIX BETTEMBOURG
remarks:    IPv4: 188.93.170.56
remarks:    IPv6: 2001:7f8:4c::731b:1
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2484 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2484 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS2486 accept AS-AFNIC
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS2486 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS6939 accept AS-HURRICANE
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS6939 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8632 accept AS-LOL
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8632 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS8674 accept AS-NETNOD
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS8674 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS13226 accept AS-CYBERNET
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS13226 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15965 accept AS-CEGECOM
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15965 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS20562 accept AS-OPENPEERING
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS20562 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS29169 accept AS-GANDI
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS29169 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS48526 accept AS-TANGO
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS48526 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS49463 accept AS49463
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS49463 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS49624 accept AS-LUCIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS49624 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast from AS56665 accept AS-TELINDUSLUX
mp-export:   afi ipv4.unicast to AS56665 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS197692 accept AS-CONOSTIX
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS197692 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    PUBLIC PEERING - LYONIX
remarks:    IPv4: 77.95.71.90
remarks:    IPv6: 2001:7f8:47:47::5a
remarks:    ==============================
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS42 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS42 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS3856 accept AS-PCH
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS3856 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS15557 accept AS-LDCOMNET
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS15557 announce AS-LUXNETWORK
mp-import:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast from AS43100 accept AS43100:AS-MEMBERS
mp-export:   afi ipv4.unicast,ipv6.unicast to AS43100 announce AS-LUXNETWORK
remarks:    ==============================
remarks:    Routing Policy
remarks:    ==============================
remarks:    We deny prefixes longer than /24 (IPv4) and /48 (IPv6) on all our
remarks:    BGP sessions. We also filter default routes and bogus networks
remarks:    (RFC1918, RFC5735, Former Class D/E, documentation prefix, 6bone,
remarks:    etc...)
remarks:    ==============================
org:      ORG-LS105-RIPE
admin-c:    ADM29467-RIPE
tech-c:     ENG29467-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-LUXNETWORK
created:    2012-09-27T08:06:48Z
last-modified: 2021-10-01T16:22:02Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LS105-RIPE
org-name:    LUXNETWORK S.A.
country:    LU
org-type:    LIR
descr:     LUXNETWORK S.A.
address:    202, Z.A.E. Wolser F
address:    L-3290
address:    Bettembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352281020
admin-c:    ADM29467-RIPE
tech-c:     ENG29467-RIPE
abuse-c:    ADM29467-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-LUXNETWORK
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-LUXNETWORK
created:    2012-09-04T10:16:13Z
last-modified: 2021-02-06T17:36:28Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS29467 Administrative
address:    LuxNetwork S.A.
address:    202, Z.A.E. Wolser F
address:    L-3290
address:    Bettembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352281020
admin-c:    LL7684-RIPE
tech-c:     LL7684-RIPE
nic-hdl:    ADM29467-RIPE
mnt-by:     MNT-LUXNETWORK
abuse-mailbox: abuse@luxnetwork.eu
created:    2014-12-13T09:44:08Z
last-modified: 2021-02-06T17:29:55Z
source:     RIPE # Filtered

role:      AS29467 Engineering
address:    LuxNetwork S.A.
address:    202, Z.A.E. Wolser F
address:    L-3290
address:    Bettembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352 28 10 20
admin-c:    LL7684-RIPE
tech-c:     LL7684-RIPE
nic-hdl:    ENG29467-RIPE
mnt-by:     MNT-LUXNETWORK
abuse-mailbox: abuse@luxnetwork.eu
created:    2014-12-13T10:13:14Z
last-modified: 2021-02-06T17:25:25Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS29467 Administrative
address:    LuxNetwork S.A.
address:    202, Z.A.E. Wolser F
address:    L-3290
address:    Bettembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352281020
admin-c:    LL7684-RIPE
tech-c:     LL7684-RIPE
nic-hdl:    ADM29467-RIPE
mnt-by:     MNT-LUXNETWORK
abuse-mailbox: abuse@luxnetwork.eu
created:    2014-12-13T09:44:08Z
last-modified: 2021-02-06T17:29:55Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Luc Lutot
address:    LuxNetwork S.A.
address:    202, Z.A.E. Wolser F
address:    L-3290
address:    Bettembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352281020
nic-hdl:    LL7684-RIPE
mnt-by:     MNT-LUXNETWORK
created:    2014-07-14T10:13:37Z
last-modified: 2021-02-06T17:31:18Z
source:     RIPE # Filtered


role:      AS29467 Engineering
address:    LuxNetwork S.A.
address:    202, Z.A.E. Wolser F
address:    L-3290
address:    Bettembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352 28 10 20
admin-c:    LL7684-RIPE
tech-c:     LL7684-RIPE
nic-hdl:    ENG29467-RIPE
mnt-by:     MNT-LUXNETWORK
abuse-mailbox: abuse@luxnetwork.eu
created:    2014-12-13T10:13:14Z
last-modified: 2021-02-06T17:25:25Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Luc Lutot
address:    LuxNetwork S.A.
address:    202, Z.A.E. Wolser F
address:    L-3290
address:    Bettembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +352281020
nic-hdl:    LL7684-RIPE
mnt-by:     MNT-LUXNETWORK
created:    2014-07-14T10:13:37Z
last-modified: 2021-02-06T17:31:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]