| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-BIAMAN-COM AS29414

as-block:    AS29341 - AS29427
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29414
as-name:    ASN-BIAMAN-COM
org:      ORG-CKSR1-RIPE
descr:     MSK BIAMAN
descr:     ul. Wiejska 45A, Bialystok, POLAND
remarks:    ============================================================
import:     from AS8865 action pref=100; accept community(8501:1011, 8501:1013, 8501:1014, 8501:1015, 8501:1016)
import:     from AS13293 action pref=100; accept ANY
import:     from AS196844 action pref=100; accept ANY
import:     from AS35628 action pref=100; accept AS5617
import:     from AS39375 action pref=100; accept AS-TPODLASIE
import:     from AS34337 action pref=100; accept AS34337
import:     from AS31505 action pref=100; accept AS31505
import:     from AS43939 action pref=100; accept AS43939
import:     from AS198262 action pref=100; accept AS198262
import:     from AS57966 action pref=100; accept AS57966
import:     from AS198131 action pref=100; accept AS198131
import:     from AS199147 action pref=100; accept AS199147
import:     from AS198984 action pref=100; accept AS198984
import:     from AS200125 action pref=100; accept AS200125
import:     from AS197480 action pref=100; accept AS197480
import:     from AS205677 action pref=100; accept AS205677
import:     from AS205677 action pref=100; accept AS204987
remarks:    ============================================================
export:     to AS8865 announce AS8865:AS-Bialystok
export:     to AS13293 announce AS29414:AS-Bialystok-COM-PCWS
export:     to AS196844 announce AS29414:AS-Bialystok-COM-AMSIX
export:     to AS35628 announce AS29414:AS-BIALYSTOK-COM-PIONIER-TP
export:     to AS39375 announce ANY
export:     to AS34337 announce ANY
export:     to AS31505 announce ANY
export:     to AS43939 announce AS8865:AS-Peers
export:     to AS198262 announce ANY
export:     to AS57966 announce ANY
export:     to AS198131 announce ANY
export:     to AS199147 announce ANY
export:     to AS198984 announce ANY
export:     to AS200125 announce ANY
export:     to AS197480 announce ANY
export:     to AS205677 announce ANY
export:     to AS204987 announce ANY
remarks:    ============================================================
admin-c:    CKSR1-RIPE
admin-c:    TN1425-RIPE
admin-c:    KK3244-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
tech-c:     TN1425-RIPE
tech-c:     KK3244-RIPE
mnt-by:     CKSR1-MNT
created:    2003-09-02T09:33:01Z
last-modified: 2023-06-12T06:06:02Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CKSR1-RIPE
org-name:    Politechnika Bialostocka
country:    PL
org-type:    LIR
descr:     Centrum Komputerowych Sieci Rozleglych
descr:     Operator Miejskiej Sieci Komputerowej BIAMAN
address:    Wiejska 45A p. 023
address:    15-351
address:    Bialystok
address:    POLAND
phone:     +48857469150
fax-no:     +48857469156
admin-c:    CC90-RIPE
admin-c:    TN2561-RIPE
tech-c:     TN1425-RIPE
tech-c:     KK3244-RIPE
abuse-c:    AR16384-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    CKSR1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     CKSR1-MNT
created:    2004-04-17T11:46:41Z
last-modified: 2023-10-11T09:16:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      BIAMAN Contact Role
address:    Centrum Komputerowych Sieci Rozleglych
address:    Politechnika Bialostocka
address:    ul. Wiejska 45a
address:    15-351 Bialystok
address:    Poland
remarks:    ******************************************************
remarks:    * PLEASE report any ABUSE *ONLY* to: abuse@biaman.pl *
remarks:    ******************************************************
phone:     +48 85 746 91 55
fax-no:     +48 85 746 91 56
admin-c:    CC90-RIPE
tech-c:     TN1425-RIPE
tech-c:     KK3244-RIPE
nic-hdl:    CKSR1-RIPE
mnt-by:     CKSR1-MNT
created:    2003-04-03T17:06:48Z
last-modified: 2015-02-25T12:02:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Krzysztof Kedzierski
address:    MSK BIAMAN
address:    Politechnika Bialostocka
address:    ul. Wiejska 45A
address:    15-351 Bialystok
address:    Poland
remarks:    In case of abuse (intrusion attempts, hacking, spamming or other unaccepted behavior) from BIAMAN address space, please mail only to: abuse@biaman.pl. Notifications sent to other mailboxes will be left without any action.
phone:     +48857469153
fax-no:     +48857469156
nic-hdl:    KK3244-RIPE
created:    2010-10-01T08:01:34Z
last-modified: 2011-10-24T09:47:23Z
source:     RIPE
mnt-by:     MNT-KK

person:     Tomasz Nosal
address:    MSK BIAMAN
address:    Politechnika Bialostocka
address:    ul. Wiejska 45A
address:    15-351 Bialystok
address:    Poland
phone:     +48 85 7469151
fax-no:     +48 85 7469156
remarks:    ---------------------------------------------
remarks:    In case of abuse (intrusion attempts, hacking,
remarks:    spamming or other unaccepted behavior) from
remarks:    BIAMAN address space, please mail only to:
remarks:    abuse@biaman.pl Notifications sent to other
remarks:    mailboxes will be left without any action.
remarks:    ---------------------------------------------
nic-hdl:    TN1425-RIPE
mnt-by:     tnosal-mnt
created:    2010-01-25T11:34:29Z
last-modified: 2017-10-30T22:08:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]