| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.245.255 (lg) / ec2-34-236-245-255.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:f5ff::22ec:f5ff (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SUPERNETWORKSK-AS AS29401

as-block:    AS29341 - AS29427
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29401
as-name:    SUPERNETWORKSK-AS
org:      ORG-SS59-RIPE
import:     from AS39392 accept ANY
export:     to AS39392 announce AS29401
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS29401
admin-c:    JP4750-RIPE
tech-c:     JP4750-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SUPERNETWORK-MNT
created:    2015-05-28T13:26:29Z
last-modified: 2018-09-04T11:36:24Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS59-RIPE
org-name:    SuperNetwork s.r.o.
org-type:    LIR
address:    Na Sanfrance 1820/27
address:    10100
address:    Prague 10
address:    CZECH REPUBLIC
phone:     +420296826296
fax-no:     +420482731466
abuse-c:    AR14470-RIPE
admin-c:    JH24393-RIPE
admin-c:    ZC10-RIPE
admin-c:    JP4750-RIPE
mnt-ref:    SUPERNETWORK-MNT
mnt-ref:    SUPERNETWORK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SUPERNETWORK-MNT
created:    2006-02-13T13:52:11Z
last-modified: 2020-04-18T17:57:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jiri Prochazka
address:    Na Safrance 27
address:    Prague 10
address:    101 00
address:    Czech Republic
phone:     +420296826296
nic-hdl:    JP4750-RIPE
mnt-by:     supernetwork-mnt
created:    2010-05-31T08:55:25Z
last-modified: 2020-08-07T08:44:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]