| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CTU-AS AS29390

as-block:    AS29341 - AS29427
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29390
as-name:    CTU-AS
org:      ORG-NL366-RIPE
import:     from AS29632 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29107 action pref=50; accept ANY
export:     to AS29632 announce AS29390
export:     to AS29107 announce AS29390
default:    to AS29632 action pref=1;
default:    to AS29107 action pref=2;
admin-c:    KC2921-RIPE
tech-c:     KC2921-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CTU-MNT
mnt-by:     MEREZHA-MNT
created:    2003-08-27T13:16:26Z
last-modified: 2019-03-06T09:40:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-NL366-RIPE
org-name:    Netassist Limited
country:    GI
org-type:    LIR
address:    Office Suite 24, Block 6
        Water Gardens, Waterport Wharf
address:    GX11 1AA
address:    Gibraltar
address:    GIBRALTAR
phone:     +447441953543
admin-c:    KC2921-RIPE
admin-c:    NSST
tech-c:     NSST
abuse-c:    AR46884-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MEREZHA-MNT
mnt-ref:    MEREZHA-MNT
created:    2018-06-12T09:55:37Z
last-modified: 2020-12-16T12:51:22Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kyra Cabrera
address:    Office Suite 24, Block 6
address:    Water Gardens, Waterport Wharf
address:    GX11 1AA
address:    Gibraltar
phone:     +447441953543
nic-hdl:    KC2921-RIPE
mnt-by:     gi-netassist-1-mnt
created:    2018-06-12T09:55:36Z
last-modified: 2018-06-27T18:01:05Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]