| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.232.127.73 (lg) / ec2-18-232-127-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12e8:7f49::12e8:7f49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  EXT-PDN-STE-AS AS29386

as-block:    AS29341 - AS29427
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29386
as-name:    EXT-PDN-STE-AS
org:      ORG-STE1-RIPE
import:     from AS3491 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6762 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
import:     from AS8452 action pref=100; accept ANY
import:     from AS29256 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3491 announce AS29256
export:     to AS3491 announce AS29386
export:     to AS6762 announce AS29256
export:     to AS6762 announce AS29386
export:     to AS6453 announce AS29256
export:     to AS6453 announce AS29386
export:     to AS8452 announce AS29386
export:     to AS3491 announce AS24814
export:     to AS6762 announce AS24814
export:     to AS6453 announce AS24814
admin-c:    WS1833-RIPE
tech-c:     WS1833-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     STEMNT-1
created:    2003-08-27T10:59:15Z
last-modified: 2020-07-29T08:37:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-STE1-RIPE
org-name:    Syrian Telecom
country:    SY
org-type:    LIR
address:    Fayez Mansour St.
address:    NA
address:    Damascus
address:    SYRIAN ARAB REPUBLIC
phone:     +963 11 6115983
fax-no:     +963 11 6121795
admin-c:    WS1833-RIPE
tech-c:     WS1833-RIPE
abuse-c:    AR17306-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    STEMNT-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     STEMNT-1
created:    2004-04-17T12:06:53Z
last-modified: 2020-12-16T12:31:54Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Weam Salem
address:    Syrian Telecom (ST)
phone:     +963-11-6115983
fax-no:     +963-11-6120977
nic-hdl:    WS1833-RIPE
mnt-by:     WS-MNT
created:    2008-12-01T20:09:00Z
last-modified: 2016-10-07T17:48:03Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]