| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ECOFIS-AS AS29347

as-block:    AS29341 - AS29427
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:32Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:32Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29347
as-name:    ECOFIS-AS
org:      ORG-EG52-RIPE
import:     from AS20676 accept ANY
export:     to AS20676 announce AS29347
import:     from AS3320 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS29347
admin-c:    VL40-RIPE
tech-c:     AS4727-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ECOFIS-MNT
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2012-06-13T11:02:12Z
last-modified: 2018-09-04T11:12:51Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DTA2-RIPE

organisation:  ORG-EG52-RIPE
org-type:    OTHER
country:    DE
org-name:    ECOFIS GmbH
address:    Emil-Figge-Strasse 86
address:    D-44227 Dortmund
abuse-c:    AR20863-RIPE
mnt-ref:    ECOFIS-MNT
mnt-by:     ECOFIS-MNT
mnt-ref:    DTAG-NIC
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2012-02-09T08:56:03Z
last-modified: 2022-10-31T14:13:41Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Andreas Stein
address:    ECOFIS GmbH
address:    WAN Service
address:    Hauert 6
address:    D-44227 Dortmund
address:    Germany
phone:     +49 231 7545 6710
fax-no:     +49 231 7545 6745
nic-hdl:    AS4727-RIPE
mnt-by:     ECOFIS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-06-09T13:41:51Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Volker Leyens
address:    ECOFIS GmbH
address:    Hauert 6
address:    D-44227 Dortmund
address:    Germany
phone:     +49 231 7545 123
fax-no:     +49 231 7545 8123
nic-hdl:    VL40-RIPE
mnt-by:     DTAG-NIC
mnt-by:     ECOFIS-MNT
created:    1970-01-01T00:00:00Z
last-modified: 2017-06-09T13:39:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]