| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  RADAUA AS29335

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29335
org:      ORG-VRUA1-RIPE
as-name:    RADAUA
admin-c:    FOM-RIPE
tech-c:     FOM-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
import:     from AS8788 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12369 action pref=100; accept ANY
import:     from AS15772 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8788 announce AS29335
export:     to AS12369 announce AS29335
export:     to AS15772 announce AS29335
mnt-by:     RADAUA-MNT
created:    2003-08-05T13:23:03Z
last-modified: 2021-11-19T13:41:58Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-DL9-RIPE

organisation:  ORG-VRUA1-RIPE
org-name:    Office of the Verkhovna Rada of Ukraine
org-type:    OTHER
address:    01008 Ukraine, Kyiv, Grushevskogo str, 5
abuse-c:    AR29358-RIPE
mnt-ref:    WNET-MNT
mnt-by:     WNET-MNT
created:    2014-08-20T14:45:58Z
last-modified: 2017-10-30T15:34:00Z
source:     RIPE # Filtered

person:     VRU Admin
address:    Verkhovna Rada
address:    Grushevskogo str, 5
address:    Kyiv, UA
phone:     +38 044 255 34 79
phone:     +38 044 255 34 78
nic-hdl:    FOM-RIPE
mnt-by:     RADAUA-NET-MNT
created:    2006-07-27T11:48:40Z
last-modified: 2021-08-03T13:01:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]