| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.153.73.72 (lg) / ec2-35-153-73-72.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2399:4948::2399:4948 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  WINCANTON-PL-AS AS29318

as-block:    AS29092 - AS29337
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:31Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:31Z
source:     RIPE


aut-num:    AS29318
as-name:    WINCANTON-PL-AS
descr:     ul. Kolejowa 1
descr:     Loziska, 05-500 Piaseczno
descr:     Poland
org:      ORG-RPsz1-RIPE
import:     from AS8246 action pref=120; accept ANY
import:     from AS12741 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8246 announce AS29318
export:     to AS12741 announce AS29318
default:    to AS8246 action pref=140; networks ANY
admin-c:    PP7696-RIPE
tech-c:     PP7696-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     Raben_Polska-MNT
mnt-lower:   WINCANTON-PL-AS-MNT
created:    2003-07-30T12:25:35Z
last-modified: 2018-09-04T09:58:05Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-RPsz1-RIPE
org-name:    Raben Polska sp. z o.o.
org-type:    OTHER
address:    ul.Poznanska 71, 62 - 023, Gadki, Poland
abuse-c:    AR27063-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-ref:    Raben_Polska-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     Raben_Polska-MNT
created:    2012-08-08T10:11:04Z
last-modified: 2014-11-17T22:28:53Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Patryk Pajak
address:    ul. Kolejowa 1
address:    05-500 Piaseczno Laziska
phone:     +4822 7116061
nic-hdl:    PP7696-RIPE
mnt-by:     AS12741-MNT
created:    2002-09-04T12:14:09Z
last-modified: 2002-09-04T12:14:09Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]